KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 до теми Моделі ринкової, планової та змішаної економіки

Презентація до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема: Моделі ринкової, планової та змішаної економіки

Для США, характерне незначне втручання держави в економіку, наближеність до реалізації принципу "вільної гри ринкових сил".Активно заохочується підприємництво, а високий рівень економічного розвитку дає змогу за рахунок часткового перерозподілу національного доходу підтримувати прийнятний життєвий рівень для малозабезпечених верств населення. Загалом ліберальна модель базується на соціально-культурних особливостях нації — масовій орієнтації на досягнення особистого успіху та високому рівні економічного добробуту.

Economics (36).jpg
Японська модель ґрунтується на історичних традиціях цієї країни, на пріоритетах інтересів нації над особистими  інтересами, на високій трудовій дисципліні і відповідальності  працівників, розвиненому почутті сприйняття нового, готовності населення йти на певні матеріальні витрати заради  добробуту країни. За рахунок перелічених та інших  чинників досягається значне зниження витрат  виробництва продукції, її висока якість, що забезпечує незаперечну конкурентоспроможність японських товарів на світовому ринку. Японці не перебільшували роль "вільного ринку" і вже з повоєнних років активно застосовували механізм макроекономічного індикативного планування.

Більшість західноєвропейських країн кілька століть жили за законами, побудованими на принципах монархізму, що зумовило значне втручання держави в економіку і соціальне життя. Висока норма оподаткування дає можливість цим державам нагромаджувати значні фінансові кошти і спрямовувати їх на розв'язання соціальних проблем (державне страхування здоров'я, державне утримання безробітних, пенсіонерів тощо). В результаті значною мірою вирівнюються поточні доходи населення, регулюється зайнятість, а в окремих випадках — і ціни. Соціально орієнтована ринкова економіка характерна для Швеції, Німеччини, Австрії.

Economics (19).jpg
Основними недоліками функціонування моделі планової економіки були: неприйняття для оцінки господарювання показника прибутку,а використання в якості критерія показника валової продукції, який не дає реальної оцінки досягнутих результатів, оскільки в умовах спеціалізації і кооперації виробництва багатократно враховує вартість сировини і матеріалів; характерною рисою планової економіки був дефіцит. Зростання дефіциту ресурсів і
готової продукції відбувалося одночасно із зростанням затрат уречевленої праці. Народногосподарське планування проводилося від досягнутого рівня, в результаті чого підприємства були зацікавлені у зниженні планових завдань і відповідно не забезпечували потенціально можливого зростання виробництва; фонд споживання, від якого залежав добробут народу, визначався від обсягу валової продукції, не враховуючи її вартісної структури.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPointНадіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Тема 5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки. > Тема 5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки. Презентація уроку