KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми: Бізнес і соціальна відповідальність

Презентація до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Бізнес і соціальна відповідальність. Marketing1 (12).jpg

Соціальна відповідальність бізнесу - це практика ведення бізнесової діяльності, що передбачає врахування інтересів суспільства й довкілля для максимізації прибутку та збільшення частки на ринку.
СВБ покриває як соціальні, так і екологічні аспекти - це внесок бізнесу у досягнення цілей сталого розвитку, який передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, інтеграцію іх у взаємовигідні приписи та підходи
СВБ не є і не повинна бути відділена від бізнес-стратегії компанії - це не надбудова чи додаток до бізнесу, а спосіб покращити ефективність роботи компаніі? як у короткостроковому, так і довготривалому періодах
Соціальна відповідальність є добровільною
Для реалізації СВБ важливо як компанії взаємодіють з внутрішніми та зовнішніми групами впливу (працівниками, клієнтами, громадами, громадськими організаціями, державними структурами тощо).

СВБ на рівні окремої компанії та країни загалом проходить декілька етапів розвитку:
Дотримання діючого законодавства – компанії виконують нормативно-правові норми, визначені законодавством країни, в якій вони здійснюють свою діяльність. Більшість українських компаній знаходиться саме на цьому етапі, жорсткість вимог законодавства часто визначає небажання компаній продумувати власну соціальну відповідальність.
Здійснення доброчинної діяльності – компанії надають спонсорські внески на соціальні проекти (культурні, спортивні, освітні тощо) на добровільній основі. Із зростанням доброчинної діяльності компанії визначають стратегію такої діяльності (стратегічне благодійництво). В Україні утворилась критична маса компаній, які займаються стратегічною доброчинністю та підтримують довгострокові соціальні ініціативи. Так, в Україні працює Форум Доброчинців.  Використання зв’язків з громадскістю (PR) – задля підвищення власної репутації та утворення маркетингових переваг компанії здійснюють проекти, націлені на зв’язки з громадськістю, часто на основі соціальних проектів та точкових ініціатив. Така діяльність заохочує компанії володіти інформацією про стан розвитку інших груп впливу (зокрема зовнішніх), залучатись у публічні дебати на соціальні та екологічні теми. Більшість великих українських компаній у своїй структурі мають відділи зв’язків з громадськістю та активно використовують їх для промоції власних соціальних проектів.

Покращення ефективності бізнес-процесів -  компанії здійснюють проекти, які призводять до зростання прибутковості діяльності та вирішення соціальних та/або екологічних питань. Часто такі проекти пов’язані із економією ресурсів (енергії, підвищенням продуктивності праці, зменшенням використання земельних ресурсів тощо), необхідністю залучати капітал (покращення корпоративного управління) та ініціюються вищим керівництвом компанії.  Впродовж останніх п’яти років великий український бізнес активно впроваджував такі точкові покращення, без прив’язки до СВБ.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Бізнес і соціальна відповідальність. > Бізнес і соціальна відповідальність. презентація уроку