KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми: Ринкова економіка. Ринок

Презентація уроку до предмету Економіка, 2 клас
Тема 1. Ринкова економіка. Ринок.
Market (10).jpg


Ринкова економiка
характеризується як система,  яка заснована на приватній власності, свободі вибору і конкуренції, вона спирається на особисті інтереси, обмежує роль уряду.
Ринкова економіка гарантує насамперед волю споживача, що виражається у волі споживчого виробу на ринок товарів і послуг.


Особистий інтерес виступає головним мотивом і головною рушійною силою економіки. Для споживачів цим інтересом є максимізація корисності, для виробників – максимізація прибутку. Свобода вибору стає основою конкуренції
Повна мобільність ресурсів означає, що не існує яких-небудь бар’єрів для вхожу в будь-яку галузь виробництва чи виходу з неї.


Ринок визначається по різному:

  • як місце зустрічі покупця і продавця;
  • як група економічних суб’єктів, які взаємодіють між собою для обміну товарами чи послугами.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Тема 1. Ринкова економіка. Ринок. > Тема 1. Ринкова економіка. Ринок. Презентація уроку