KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми Моделі ринкової, планової та змішаної економіки

Презентація до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема: Моделі ринкової, планової та змішаної економіки

Economics (21).jpg

Економічне життя будь-якого суспільства є певним чином організованим. Спосіб цієї організації називається економічною системою. Розкрити спосіб організації — означає показати як узгоджується діяльність багатьох суб'єктів економічних відносин, хто є власником виробничих ресурсів та яким чином вони потрапляють до виробників, перетворюючись згодом на речі та послуги для споживачів. За цими критеріями розрізняють дві економічні системи: ринкову і планову (командну).

Economics (27).jpg
 
Українська економіка 90-х років XX ст. перебувала у стані переходу від командних до ринкових відносин. Тому для нас важливо зрозуміти фундаментальні засади обох економічних систем.
Те, що вже відомо з попередніх тем про економічне життя суспільства, можна узагальнити так:

  •  головна мета виробництва — задоволення різноманітних потреб — досягається створенням споживчих благ;
  •  створення споживчих благ забезпечується використанням ресурсів і розв'язанням проблеми раціонального їх розподілу;
  •  виробничими ресурсами (факторами виробництва) є земля, праця, капітал, здатність до підприємництва; кожен із них бере участь у створенні продукту.

   Спираючись на ці положення, можемо зробити наступний крок у розвитку економіки.
Функціонування будь-якої економіки ґрунтується на взаємозв'язаному русі ресурсів, споживчих благ (продуктів) і доходів. Такий рун називається економічним кругообігом. Він є складним, як і кругообіг речовин в організмі людини чи в природі. Його порушення у будь-якій ланці означає хворобу економіки.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Тема 5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки. > Тема 5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки. Презентація уроку