KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до уроку «Монополія. Хто такий монополіст?»


Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Монополія. Хто такий монополіст?»

Ринок і ринкова економіка мають багато як позитивних так і негативних рис. Однією з негативних рис є те, що ринок породжує монополії та монополістичні тенденції в економічній системі.
Економіка фотографія111111 (73).jpg
Монополія - це окремі підприємства, об'єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і таким чином займають монопольне становище на ринку, впливають на процес цінотворення, і отримують більш високі (монопольні) прибутки.

Термін “монополія” походить від грецьких слів (“mono” – один, “poleo” – продаю) – наявність одного продавця товару чи послуги на ринку. Це монополія одного підприємства або продавця. Наприклад: коли продавець один і у покупця дійсно немає вибору, то складається ситуація однієї монополії. Така монополія дуже рідко зустрічається на практиці. Вона є нестійкою і її дуже важко витримати надовго. Але вона дає фірмі монопольні високі прибутки.
Економіка фотографія111111 (107).jpg
Олігополія походить від двох слів (“oligos” – мало, небагато і “poleo” – продаю). На ринку діє декілька продавців одного товару. Це своєрідне поєднання монополії і конкуренції. Досвід показує, що незалежна і безоглядна поведінка окремого виробника викликає загострення конкурентної боротьби з неминучими витратами, і в той же час погодження цін обіцяє принести взаємну вигоду, зростання прибутків.
Монопсонія – “opsonia” – закупівля продовольства) – це єдиний покупець даного товару. Користуючись своїм становищем, він має можливість знизити ціну на куповані товари чи послуги і так збільшити свої прибутки.
Олігопсонія – наявність невеликої групи покупців певного товару або послуги. Вони узгоджують ціни і знижують їх.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Монополія. Хто такий монополіст? > Монополія. Хто такий монополіст? Презентація уроку