KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 7 до уроку Потреби та їх найпростіша класифікація

Презентація уроку до предмету Економіка, 2 клас
Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація
Ekonnom (25).jpg
Потреба - це стан незадоволеності, що відчуває людина та з якого вона прагне вийти або стан задоволеності, який людина бажає продовжити.
Внаслідок розмаїтості причин, потреби людей дуже різноманітні, задовольнити їх нелегко і з кожним роком дедалі складніше, враховуючи до того ж кількісне й якісне зростання самих потреб. Потреби розвиваються разом із поступальним рухом суспільного виробництва й удосконаленням людини. Кінцевою метою суспільного виробництва і рушійною силою його розвитку є економічні потреби людей зокрема і суспільства загалом. Отже, потреби мають об’єктивно-суб’єктивний характер.
Потреби людини ніколи не стоять на місці, а знаходяться в динамічному розвитку, зростаючи відповідно до задоволення попередніх і цим самим стимулюючи розвиток виробництва. Але оскільки ресурси обмежені, то виникає протиріччя між безмежними потребами і недостатньою кількістю засобів для їх задоволення. Таким чином, постає проблема вибору. Економічні потреби виявляються в економічних інтересах, в той час як останні спонукають економічних суб'єктів до задоволення цих потреб. Лише взаємозв'язок цих двох економічних категорій і є джерелом активності суб'єктів економіки.


Абсолютні потреби – це максимальні потреби, що підлягають задоволенню в більш чи менш віддаленій перспективі. вони формуються відповідно до загального світового рівня розвитку виробництва і відображають максимально досягнутий у світовій економіці рівень задоволення потреб людини;

 Реальні потреби – склалися на основі досягнутого рівня виробництва, будучи нормальними на даний час;

 Платоспроможні потреби – це потреби, які визначаються співвідношенням цін на предмети споживання і грошових доходів населення;

 Задоволені потреби – сукупність потреб, які фактично задовольняються існуючими на ринку благами та послугами.
Між абсолютними, реальними, платоспроможними та задоволеними потребами існує взаємозв’язок. Абсолютна потреба під впливом досягнутого рівня виробництва перетворюється на реальну, яка в результаті розподілу суспільного продукту набуває форми платоспроможної шляхом купівлі товарів і послуг на ринку.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст  Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація > Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація. Презентація уроку