KNOWLEDGE HYPERMARKET


Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні

Прийменник

Прийменником називається така службова частина мови, яка разом з формою непрямого відмінка іменників, деяких числівників і займенників виражає відношення між предметами, відношення дії, стану чи ознаки до предмета.

Яку роль відіграє прикметник в реченнях? А роль цієї частини мови в тому, що за допомогою прийменників ми маємо змогу більш виразно підкреслити відношення між предметами, ознаки до предмета або дії до предмета.

Наприклад:

Книжка для читання, лінійка для креслення, цукерки без начинки, пообідати о другій годині, покласти на полицю та інше.

Отже, завдяки відмінковим формам іменників, числівників і займенників, така службова частина мови, як прийменник, допомагає виразити:


прийменник

Групи за походженням прийменників

Крім того, за походженням прийменники можна поділити на такі групи:


прийменник

Отже, до непохідних або як їх ще називають, первинних прийменників належать такі прийменники, в яких їх походження не так то й легко встановити. Саме з цієї причини вони одержали назву непохідних. До таких прийменників належать:

від (од), без, для, на, в (у), до, з, між, крізь, під, по, при, ради, через, о (об).

Похідні прийменники або вторинні – це прийменники, які легко встановлюються, так як зберегли зв'язок з формами тих слів, від яких утворилися.

Спробуємо розглянути прикметники, які є похідними. До таких прийменників належать ті, які утворюються:

• завдяки переходу з таких частин мови, як іменника; дієприслівника, прислівника;
• або ж завдяки поєднанню двох або кількох прийменників.

Вправа:

1. Прочитайте уважно речення і скажіть від яких частин мови утворились прийменники в даних реченнях?

Коло річки туристи розбили табір. Поблизу будинку є дитячий майданчик. Не зважаючи на пізню годину на вулиці було людно. Край села колосилось поле. До лісу можна було пройти напростець. Поміж трави росла суниця.

2. Складіть речення з прийменниками, які утворилися з двох або більше прийменників.

В українській мові, як правило, мають більшу кількість вторинні прийменники, а первинних значно менше. І якщо первинні прийменники вживаються з формами багатьох відмінків, то вторинні здебільшого мають форму одного відмінка.

Наприклад:

Потрібно було зразу ж покласти ручку у портфель. Гніздо ластівки можна було побачити під стріхою. У мене було десять гривень. Центр міста був в двох кроках від школи.

Слід також запам’ятати, що як правило, первинні прийменники часто бувають багатозначними, а от вторинні, здебільшого - однозначні.

За будовою прийменники діляться на:


прийменник

Отже, якщо ми уважно подивимось на прийменники, які діляться за будовою, то побачимо, що прості прийменники мають одну частину і можуть бути як похідними та і непохідними.

А от складні складаються з декількох простих. Складні прийменники можуть бути похідними, які утворились завдяки складанню декількох непохідних. Непохідні прийменники можна легко виділити зі складу похідних складних прийменників.

Написання прийменників

Всі складні прийменники пишуться разом, за виключенням тих, які починаються з, із, так як вони пишуться через дефіс.

Наприклад: З-за хмари виглянуло сонечко. Навколо школи росте багато квітів.

Що до написання складених прийменників, то їх назва говорить сама за себе. І так як ці прийменники складаються з двох частин, то звичайно, що й пишуться вони окремо.

Наприклад: Заняття проводилися одночасно з іншими класами. Дітлахи працювали нарівні з дорослими.

Але серед складених прийменників є й виняток, так як прийменник «внаслідок» пишеться разом.

Також, разом пишуться ті прийменники, які в поєднанні з якоюсь частиною мови, переходять у прислівник.

Наприклад: Утрьох краще готуватися до практичної роботи. Таку дивну красу я бачила вперше.

Серед прийменників є й такі, які можуть утворювати синонімічні конструкції.

Вправа. Доберіть до даних прийменників синоніми:

Коло - …, близько - …, при - …, на - …, до - …

Також існує правило, що прийменники, які закінчуються на приголосний, додається буква «і» або «о».

Наприклад: Переді мною була велика черга. Зі страху я забув всі правила.

Також важливо запам’ятати, що прийменник не є членом речення, але разом з іншими повнозначними частинами мови, він може виступати в ролі підмета, присудка, додатка, обставини, неузгодженого означення.

Всі пішли на урок, бо продзвенів дзвоник. В цьому випадку прийменник виступає в ролі обставини.

1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку