KNOWLEDGE HYPERMARKET


Принципи створення презентації
Строка 1: Строка 1:
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Інформатика|Інформатика]]&gt;&gt;[[Інформатика 8 клас|Інформатика 8 клас]]&gt;&gt; Інформатика:Принципи створення презентації <metakeywords>Принципи створення презентації</metakeywords>''' <br>  
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Інформатика|Інформатика]]&gt;&gt;[[Інформатика 8 клас|Інформатика 8 клас]]&gt;&gt; Інформатика:Принципи створення презентації <metakeywords>Принципи створення презентації</metakeywords>''' <br>  
-
<br> '''Принципи [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 створення презентації]'''  
+
<br> '''Принципи створення [[Конспект_уроку_на_тему_«ПРЕЗЕНТАЦІЇ._РОБОТА_З_POWER_POINTі»|презентації]]'''  
Комп'ютерна презентація допомагає чітко структурувати, ілюструвати та професійно представити ваші ідеї чи досягнення.  
Комп'ютерна презентація допомагає чітко структурувати, ілюструвати та професійно представити ваші ідеї чи досягнення.  
-
Будь-яка [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 презентація створюється] у кілька етапів (рис. 10):<br> Планування— визначення цілей, сценарію та структури презентації. <br> Розробка— визначення форми подання матеріалу, вибір технічних засобів.<br> Створення— створення слайдів, встановлення режиму їх показу.<br> Репетиція— перевірка та редагування готової презентації.<br> Звертаємо вашу увагу: під час створення презентації дуже важливо дотримуватися певних правил щодо її змісту й оформлення.<br> '''На етапі планування'''<br> 1. Виділіть основні ідеї:<br> слайд повинен ілюструвати одну думку;<br> інформація на слайді повинна містити лише основні положення виступу.<br> 2. Підберіть додатковий матеріал, що підтверджує основні ідеї презентації:<br> підберіть графічні, аудіо- та відеоматеріали;<br> наведіть приклади, порівняння, довідкову інформацію.<br> 3. Продумайте послідовність подання матеріалу. Матеріал презентації можна розташувати, наприклад, у хронологічній або тематичній послідовності.  
+
Будь-яка презентація створюється у кілька етапів (рис. 10):<br> Планування— визначення цілей, сценарію та структури презентації. <br> Розробка— визначення форми подання матеріалу, вибір технічних засобів.<br> Створення— створення слайдів, встановлення режиму їх показу.<br> Репетиція— перевірка та редагування готової презентації.<br> Звертаємо вашу увагу: під час створення презентації дуже важливо дотримуватися певних правил щодо її змісту й оформлення.<br> '''На етапі планування'''<br> 1. Виділіть основні ідеї:<br> слайд повинен ілюструвати одну думку;<br> інформація на слайді повинна містити лише основні положення виступу.<br> 2. Підберіть додатковий матеріал, що підтверджує основні ідеї презентації:<br> підберіть графічні, аудіо- та відеоматеріали;<br> наведіть приклади, порівняння, довідкову інформацію.<br> 3. Продумайте послідовність подання матеріалу. Матеріал презентації можна розташувати, наприклад, у хронологічній або тематичній послідовності.  
-
'''Під час розробки презентації''':<br> 1. Не заповнюйте слайд занадто великим обсягом інформації.<br> 2. Використовуйте короткі речення. Орієнтовна кількість рядків тексту на слайді — до десяти, кількість слів у рядку — до восьми.<br> 4. Для виділення найважливішої інформації використовуйте рамки, границі, заливку, різні розміри та кольори шрифтів тощо.<br> 5. Фон слайда й анімаційні ефекти не повинні відволікати увагу від змісту.<br> 6. Текст слайда повинен добре читатися, тобто бути контрастним відносно фону. Наприклад, темний текст на світлому фоні, або білий — на темному.<br> 7. Підпис до ілюстрації бажано розмішувати під малюнком.<br> Репетиція презентації<br> 1. Не рекомендується читати текст презентації. Усна доповідь, що супроводжує по¬каз слайдів, повинна доповнювати і коментувати інформацію на екрані.<br> 2. Перед показом презентації обов'язково здійсніть попередній перегляд та, за необхідності, відредагуйте презентацію.  
+
'''Під час розробки презентації''':<br> 1. Не заповнюйте слайд занадто великим обсягом [[Конспект_уроку_до_теми:_Різновиди_інформації._Робота_з_графічним_редактором._Знайомство_з_палітрою|інформації]].<br> 2. Використовуйте короткі речення. Орієнтовна кількість рядків [[Ілюстрації_до_теми_«Вставка_та_форматування_тексту_і_картинок»|тексту]] на слайді — до десяти, кількість слів у рядку — до восьми.<br> 4. Для виділення найважливішої інформації використовуйте рамки, границі, заливку, різні розміри та кольори шрифтів тощо.<br> 5. Фон слайда й анімаційні ефекти не повинні відволікати увагу від змісту.<br> 6. Текст слайда повинен добре читатися, тобто бути контрастним відносно фону. Наприклад, темний текст на світлому фоні, або білий — на темному.<br> 7. Підпис до ілюстрації бажано розмішувати під малюнком.<br> Репетиція презентації<br> 1. Не рекомендується читати текст презентації. Усна доповідь, що супроводжує по¬каз слайдів, повинна доповнювати і коментувати інформацію на екрані.<br> 2. Перед показом презентації обов'язково здійсніть попередній перегляд та, за необхідності, відредагуйте презентацію.  
<br> '''Режими роботи з презентацією'''<br> PowerPoint дозволяє працювати з презентацією у трьох різних режимах:<br> звичайний<br> режим сортувальника слайдів<br> показ слайдів<br> Переключення між режимами здійснюється за допомогою кнопок, що містяться у нижньому лівому куті програмного вікна (рис. 11).<br> Звичайний режим<br> Звичайний режим&nbsp; є основним режимом розробки презентації. У звичайному режимі програмне вікно PowerPoint&nbsp; містить (рис. 11):<br> область слайдів — центральна частина вікна, де розміщується поточний слайд;<br> область нотаток —нижня частина вікна, де розміщується пояснювальний текст до поточного слайда;<br> область завдань— права частина вікна, яка дозволяє прискорити виконання операцій щодо створення нових презентацій, вибору шаблонів оформлення, налаштування ефектів анімації, встановлення послідовності зміни слайдів, пошуку файлів та інше;<br> вкладки Структура та Слайди— ліва частина вікна. Вкладки дозволяють<br> переходити від режиму відображення структури тексту слайдів до показу самих слайдів у вигляді ескізів.<br> На вкладці Структура можна вводити заголовки слайдів, редагувати вміст презента-<br> ції та додавати нові слайди. Для роботи зі вмістом презентації використовується панель інструментів Структура(рис. 12).<br> На вкладці Слайди&nbsp; можна переглядати слайди у вигляді ескізів, додавати або видаляти їх, змінювати порядок їх розта¬шування, налаштовувати ефекти анімації при переході між слайдами.<br> Зазначимо, що після виконання операцій над слайдами їх нумерація змінюється автоматично.<br> Звертаємо вашу увагу: тут і далі дії можна виконувати: <br> &nbsp;за допомогою команд контекстного меню об'єкта; <br> &nbsp;за допомогою команд основного меню; <br> &nbsp;за допомогою кнопок на панелях інструментів; <br> &nbsp;перетягуванням за допомогою миші.<br> Видаляти, копіювати, додавати, переміщувати можна і групу слайдів.<br> Для цього слід вибрати слайди при натиснутій клавіші Shift або Ctrl і виконати відповідні дії. Видалені або скопійовані слайди потрапляють у буфер обміну і можуть використовуватися в подальшій роботі.<br> Нагадуємо, що Область завдань вкладки Слайди та Структура можна закрити. Для відкриття області завдань необхідно встано¬вити позначку прапорця Область завдань -меню Вигляд, а для відкриття вкладок Слайди та Структура потрібно вибрати команду Звичайний меню Вигляд (рис. 14).<br> '''Режим сортувальника слайдів'''<br> У режимі сортувальника слайдів ескізи всіх слайдів розміщуються у робочому вікні (рис. 15). Режим використовується на завершальному етапі роботи над презента¬цією для перегляду послідовності слайдів і зміни порядку їх розташування, видалення або додавання слайдів, налагодження ефектів переходу між слайдами та хронометражу презентації.<br> У Режимі сортувальника слайдів операції додавання, видалення, копіювання і пере-<br> міщення слайдів виконуються так само, як і в звичайному режимі.<br> '''Режим показу слайдів'''<br> Режим показу слайдів використовується для попереднього перегляду слайдів.<br> У цьому режимі слайди займають увесь екран.<br> При виборі кнопки Показ слайдів перегляд презентації розпочинається з поточного слайда.<br> У Режим показу слайдів існує кілька варіантів навігації по слайдах — з використанням клавіатури, миші та панелі інструментів Показ слайдів.<br>  
<br> '''Режими роботи з презентацією'''<br> PowerPoint дозволяє працювати з презентацією у трьох різних режимах:<br> звичайний<br> режим сортувальника слайдів<br> показ слайдів<br> Переключення між режимами здійснюється за допомогою кнопок, що містяться у нижньому лівому куті програмного вікна (рис. 11).<br> Звичайний режим<br> Звичайний режим&nbsp; є основним режимом розробки презентації. У звичайному режимі програмне вікно PowerPoint&nbsp; містить (рис. 11):<br> область слайдів — центральна частина вікна, де розміщується поточний слайд;<br> область нотаток —нижня частина вікна, де розміщується пояснювальний текст до поточного слайда;<br> область завдань— права частина вікна, яка дозволяє прискорити виконання операцій щодо створення нових презентацій, вибору шаблонів оформлення, налаштування ефектів анімації, встановлення послідовності зміни слайдів, пошуку файлів та інше;<br> вкладки Структура та Слайди— ліва частина вікна. Вкладки дозволяють<br> переходити від режиму відображення структури тексту слайдів до показу самих слайдів у вигляді ескізів.<br> На вкладці Структура можна вводити заголовки слайдів, редагувати вміст презента-<br> ції та додавати нові слайди. Для роботи зі вмістом презентації використовується панель інструментів Структура(рис. 12).<br> На вкладці Слайди&nbsp; можна переглядати слайди у вигляді ескізів, додавати або видаляти їх, змінювати порядок їх розта¬шування, налаштовувати ефекти анімації при переході між слайдами.<br> Зазначимо, що після виконання операцій над слайдами їх нумерація змінюється автоматично.<br> Звертаємо вашу увагу: тут і далі дії можна виконувати: <br> &nbsp;за допомогою команд контекстного меню об'єкта; <br> &nbsp;за допомогою команд основного меню; <br> &nbsp;за допомогою кнопок на панелях інструментів; <br> &nbsp;перетягуванням за допомогою миші.<br> Видаляти, копіювати, додавати, переміщувати можна і групу слайдів.<br> Для цього слід вибрати слайди при натиснутій клавіші Shift або Ctrl і виконати відповідні дії. Видалені або скопійовані слайди потрапляють у буфер обміну і можуть використовуватися в подальшій роботі.<br> Нагадуємо, що Область завдань вкладки Слайди та Структура можна закрити. Для відкриття області завдань необхідно встано¬вити позначку прапорця Область завдань -меню Вигляд, а для відкриття вкладок Слайди та Структура потрібно вибрати команду Звичайний меню Вигляд (рис. 14).<br> '''Режим сортувальника слайдів'''<br> У режимі сортувальника слайдів ескізи всіх слайдів розміщуються у робочому вікні (рис. 15). Режим використовується на завершальному етапі роботи над презента¬цією для перегляду послідовності слайдів і зміни порядку їх розташування, видалення або додавання слайдів, налагодження ефектів переходу між слайдами та хронометражу презентації.<br> У Режимі сортувальника слайдів операції додавання, видалення, копіювання і пере-<br> міщення слайдів виконуються так само, як і в звичайному режимі.<br> '''Режим показу слайдів'''<br> Режим показу слайдів використовується для попереднього перегляду слайдів.<br> У цьому режимі слайди займають увесь екран.<br> При виборі кнопки Показ слайдів перегляд презентації розпочинається з поточного слайда.<br> У Режим показу слайдів існує кілька варіантів навігації по слайдах — з використанням клавіатури, миші та панелі інструментів Показ слайдів.<br>  
Строка 338: Строка 338:
''Вислано читачаму з інтернет-сайту''  
''Вислано читачаму з інтернет-сайту''  
 +
<br>
  '''<u>Зміст уроку</u>'''
  '''<u>Зміст уроку</u>'''

Версия 10:31, 8 ноября 2012

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика:Принципи створення презентації


Принципи створення презентації

Комп'ютерна презентація допомагає чітко структурувати, ілюструвати та професійно представити ваші ідеї чи досягнення.

Будь-яка презентація створюється у кілька етапів (рис. 10):
Планування— визначення цілей, сценарію та структури презентації.
Розробка— визначення форми подання матеріалу, вибір технічних засобів.
Створення— створення слайдів, встановлення режиму їх показу.
Репетиція— перевірка та редагування готової презентації.
Звертаємо вашу увагу: під час створення презентації дуже важливо дотримуватися певних правил щодо її змісту й оформлення.
На етапі планування
1. Виділіть основні ідеї:
слайд повинен ілюструвати одну думку;
інформація на слайді повинна містити лише основні положення виступу.
2. Підберіть додатковий матеріал, що підтверджує основні ідеї презентації:
підберіть графічні, аудіо- та відеоматеріали;
наведіть приклади, порівняння, довідкову інформацію.
3. Продумайте послідовність подання матеріалу. Матеріал презентації можна розташувати, наприклад, у хронологічній або тематичній послідовності.

Під час розробки презентації:
1. Не заповнюйте слайд занадто великим обсягом інформації.
2. Використовуйте короткі речення. Орієнтовна кількість рядків тексту на слайді — до десяти, кількість слів у рядку — до восьми.
4. Для виділення найважливішої інформації використовуйте рамки, границі, заливку, різні розміри та кольори шрифтів тощо.
5. Фон слайда й анімаційні ефекти не повинні відволікати увагу від змісту.
6. Текст слайда повинен добре читатися, тобто бути контрастним відносно фону. Наприклад, темний текст на світлому фоні, або білий — на темному.
7. Підпис до ілюстрації бажано розмішувати під малюнком.
Репетиція презентації
1. Не рекомендується читати текст презентації. Усна доповідь, що супроводжує по¬каз слайдів, повинна доповнювати і коментувати інформацію на екрані.
2. Перед показом презентації обов'язково здійсніть попередній перегляд та, за необхідності, відредагуйте презентацію.


Режими роботи з презентацією
PowerPoint дозволяє працювати з презентацією у трьох різних режимах:
звичайний
режим сортувальника слайдів
показ слайдів
Переключення між режимами здійснюється за допомогою кнопок, що містяться у нижньому лівому куті програмного вікна (рис. 11).
Звичайний режим
Звичайний режим  є основним режимом розробки презентації. У звичайному режимі програмне вікно PowerPoint  містить (рис. 11):
область слайдів — центральна частина вікна, де розміщується поточний слайд;
область нотаток —нижня частина вікна, де розміщується пояснювальний текст до поточного слайда;
область завдань— права частина вікна, яка дозволяє прискорити виконання операцій щодо створення нових презентацій, вибору шаблонів оформлення, налаштування ефектів анімації, встановлення послідовності зміни слайдів, пошуку файлів та інше;
вкладки Структура та Слайди— ліва частина вікна. Вкладки дозволяють
переходити від режиму відображення структури тексту слайдів до показу самих слайдів у вигляді ескізів.
На вкладці Структура можна вводити заголовки слайдів, редагувати вміст презента-
ції та додавати нові слайди. Для роботи зі вмістом презентації використовується панель інструментів Структура(рис. 12).
На вкладці Слайди  можна переглядати слайди у вигляді ескізів, додавати або видаляти їх, змінювати порядок їх розта¬шування, налаштовувати ефекти анімації при переході між слайдами.
Зазначимо, що після виконання операцій над слайдами їх нумерація змінюється автоматично.
Звертаємо вашу увагу: тут і далі дії можна виконувати:
 за допомогою команд контекстного меню об'єкта;
 за допомогою команд основного меню;
 за допомогою кнопок на панелях інструментів;
 перетягуванням за допомогою миші.
Видаляти, копіювати, додавати, переміщувати можна і групу слайдів.
Для цього слід вибрати слайди при натиснутій клавіші Shift або Ctrl і виконати відповідні дії. Видалені або скопійовані слайди потрапляють у буфер обміну і можуть використовуватися в подальшій роботі.
Нагадуємо, що Область завдань вкладки Слайди та Структура можна закрити. Для відкриття області завдань необхідно встано¬вити позначку прапорця Область завдань -меню Вигляд, а для відкриття вкладок Слайди та Структура потрібно вибрати команду Звичайний меню Вигляд (рис. 14).
Режим сортувальника слайдів
У режимі сортувальника слайдів ескізи всіх слайдів розміщуються у робочому вікні (рис. 15). Режим використовується на завершальному етапі роботи над презента¬цією для перегляду послідовності слайдів і зміни порядку їх розташування, видалення або додавання слайдів, налагодження ефектів переходу між слайдами та хронометражу презентації.
У Режимі сортувальника слайдів операції додавання, видалення, копіювання і пере-
міщення слайдів виконуються так само, як і в звичайному режимі.
Режим показу слайдів
Режим показу слайдів використовується для попереднього перегляду слайдів.
У цьому режимі слайди займають увесь екран.
При виборі кнопки Показ слайдів перегляд презентації розпочинається з поточного слайда.
У Режим показу слайдів існує кілька варіантів навігації по слайдах — з використанням клавіатури, миші та панелі інструментів Показ слайдів.


Запитання та завдання

 1. Яким чином виконати операції над групою слайдів?
 2. Підготуйте план презентації про ваш клас. Продумайте сценарій, проаналізуйте, які об'єкти необхідно розмістити на слайдах. Роботу представте у вигляді таблиці.
 3.  Підготуйте план презентації про ваш літній відпочинок «Прощавай, літо!». Продумайте сценарій, проаналізуйте, які об'єкти необхідно розмістити на слайдах. Роботу представте у вигляді таблиці: № слайда Заголовок слайда Що необхідно розмістити

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.