KNOWLEDGE HYPERMARKET


Підсумкове заняття. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 10 клас. Повні уроки>>Біологія: Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.

Мета уроку

  • перевірити засвоєний матеріал пройдених тем «Живе і неживе. Елементарний склад живих організмів», «Еукаріоти та прокаріоти».

Задачі уроку

  • пройти семестрове оцінування по вже пройденому матеріалу шляхом тестування і виконання індивідуальних завдань.

Хід уроку

Контролюючий блок №1 до теми «Живе і неживе. Елементарний склад живих організмів»

На малюнку 1 дати короткий опис картинці і сказати, до якого виду організмів вона відноситься.


 Жива і нежива природа
Мал. 1 Жива і нежива природа


Відповісти на наступні запитання (відповісти так або ні).

1.    Усі органічні речовини добре розчиняються у воді.

2.    Жири є джерелом енергії і води.

3.    Хімічні елементи в клітині - зовсім інші, ніж в неживій природі.

4.    Залізо накопичується в яблуках, а йод - в морській  капусті.

5.    Одні і ті ж елементи входять до складу живої і неживої природи, що свідчить про їх єдність.

6.    Найпоширеніша неорганічна речовина – вода.

7.    Чим активніше працює орган, тим в його клітинах менше води.

8.    Гемоглобін - це червоний білок нашої крові.

9.    Щоб бути здоровим, людина повинна в добу отримувати з їжею 100 г білку.

10.    Вуглеводи потрібні тільки рослинам.

11.    Нуклеїнові кислоти здійснюють зберігання і передачу спадкових ознак.

12.     До складу клітини входять органічні і неорганічні речовини.

На малюнку 2 дати короткий опис кожній складовій органічних речовин, назвати її функції і вказати їх процентне співвідношення в організмі.


Bio10 16 2.gif


Мал. 2 Органічні речовини


Проглянути наступне відео і відповісти на запитання.Відео 1 «Жива та нежива природа»

Відповісти на наступний тест.

1.Зміст якого хімічного елементу в клітині більше ніж інших.

а) водню
б) вуглецю
в) кисню


2.В нормі в клітинах підтримується...

а) кисла реакція
б)слаболужна реакція
в) лужна реакція


3.Вода здатна утворити гидрат-ионы тому, що...

а) молекули води сполучені водневими зв'язками
б)молекули води полярні і вода легко диссоціює
в) немає відповіді


4.Амінокислоти - це...

а) кислоти
б) підстави
в) нуклеотиди


5.Яке із з'єднань не побудоване з амінокислот?

а) гемоглобін
б) інсулін
в) глікоген


6.Змінюваною частиною амінокислоти є...

а) карбоксильна група
б) аміногрупа
в) радикал


7.Мономерами ДНК і РНК являються...

а) азотисті підстави
б) нуклеотиди
в) дезоксирибоза і рибоза


8.Денатурувати можуть...

а) усі структури білку
б) тільки вторинна і первинна
в) тільки третинна і четвертина


9. Активність ферменту визначається...

а) наявністю в нім водневих зв'язків
б) будовою його активного центру
в) кількістю амінокислот в його складі


10. Найбільша РНК.

а) рибосомальная
б) матрична
в) транспортна 


Контролюючий блок №2 до теми «Еукаріоти та прокаріоти»

Відповісти на наступний тест.

1.У прокаріот, порівняно з еукаріотами, відсутні.

а) мітохондрії
б) хромосоми
в) рибосоми


2.В мембранах еукаріот...

а) один шар ліпідів
б) два шари ліпідів
в) три шари ліпідів


3.Легко пройде через ліпідний шар мембрани...

а) вода
б) ефір
в) глюкоза


4. Проходження через мембрану іонів натрію і калію відбувається шляхом...

а) дифузії
б) осмосу
в) активного перенесення


5. Виведення речовин з клітини називається...

а) екзоцитозом
б) фагоцитозом
в) ендоцитозом


6. Рецепторна функція мембрани пов'язана з...

а) білками і ліпідами
б) ліпідами і вуглеводами
в) білками і вуглеводами


7. Ядро є структурою...

а) двумембранною
б) одномембранною
в) немембранною


8.Формування лізосом клітини відбувається в...

а) рибосомах
б) апараті Гольджи
в) мітохондріях


9. На рибосомах в процесі біосинтезу утворюються...

а) амінокислоти
б) білки первинної структури
в) Т-РНК


10. Де зосереджений хлорофіл хлоропластів?

а) в гранах
б) в матриксі (стромі)
в) в зовнішній мембрані


Проглянути наступне відео і відповісти на запитання.


Відео 2 «Тваринна клітина»

Заповнити таблицю по порівнянню прокаріотів з еукаріотами на малюнку 3.


Порівняння прокаріотів з еукаріотами. 

Мал. 3 Порівняння прокаріотів з еукаріотами.


На малюнку розкажіть про будову еукаріотів та прокаріотів, порівняйте їх будову.


Будова еукаріотів та прокаріот 
Мал. 4 Будова еукаріотів та прокаріот

Список використаної літератури


1) Урок на тему «Жива та нежива природа» Сидоров О.І., вчителя біології, м. Симферопіль, сш №2.
2)  Урок на тему «Хімічний склад клітини» Ливашова В.О., вчителя біології,  м. Кривий Ріг, сш №1.
3) Урок на тему «Клітини еукаріотів і прокаріотів»  Михасик Я.І., вчителя біології,  м. Донецьк, сш №3.
4) Медников Б. М. Аксиомы биологии. Москва, 2008г.
5) Штрбанова К.Т. Книга о жизни, клетках и ученых. Москва, 2008.Відредаговано та вислано Чепець Т.П.Над уроком працювали

Сидоров О.І.

Ливашова В.О

Михасик Я. І

Чепець Т. П.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Біологія 10 клас