KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 15. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 15. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

299. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.
                                                                                   Гопак під шибеницею
 Це був козак. І не просто козак, а козацюга, козарлюга, козачище! Стоячи на помості під шибеницею, він ворушив вусом і дивився на небо.
 Тим часом суддя почав читати вирок. З вироку стало ясно, що козак Іван Перехрест присуджений до смертної кари.
 Возний підступив до козака та спитав, чи має той останню волю. «Чом би не мав! Гопака хочу вдарити перед смертю!» — відказав, не роздумуючи довго, Перехрест. «Попросив би люльку викурити, — промовив війт. — Усе б смерть трохи відсунулася. Тому всі й просять люльку перед стратою...»
 Утечі ніхто не остерігався, бо все навколо було обставлено сторожею так, що й миша не прошмигне. Тому суддя дозволив Перехрестові гопак.
 Козак поставив чобіт на підбор угору носком, тоді легко пристукнув підбором, потім стрибонув, ударивши обома ногами, і пішов колом. Раптом, злетівши у високому стрибку, козак ударився об поміст і... щез!
 Він зник нечутно й дивно, ніби його звіяло вітром, змило дощем чи спалило вогнем небесним. Кат помацав краї дощок і сказав, що дошки знизу підпиляні.
 А Перехрест був уже в лозах над річкою, проскочивши до берега давнім підземеллям. Із засідки йому назустріч випорснули бойові побратими.
 Два з половиною століття не змогли потьмарити яскравості барв цієї історії, тому що безсмертні людська волелюбність і мужність. Тому що нічого в світі немає над волю й вірне побратимство. Через те й безсмертна наша історична пам'ять.
                                                                                                                                                         За П. Загребельним.
• Поясніть, як ви розумієте значення вислову історична пам'ять.
• Визначте в тексті застарілі слова, поясніть їхнє лексичне значення. Перевірте себе за тлумачним словничком.
• Визначте речення з дієприслівниковими зворотами. Прочитайте ці речення, дотримуючи правильної інтонації.
• З'ясуйте, які типи мовлення поєднані в тексті. Який є основним? Який допоміжним?
• Складіть і запишіть план тексту. За планом усно перекажіть текст.
 
Назвіть відомі вам пам'ятники або архітектурні споруди, які нагадують про історію українського козацтва.
• Підготуйте і проведіть для учнів молодших класів заочну екскурсію «Козацькими шляхами».

300. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки дієприслівникові звороти. Розставте розділові знаки.
  Козаки ... зникли в траві. Сонце теплодайним світлом залляло степ. Усе смутне в козацьких душах миттю щезло. Серця козаків стрепенулися, як птиці.
  Нічого в природі не могло бути кращого за степ. По зелено-золотому океану бризнули мільйони різнобарвних квіток. У траві ... нишпорили куріпки. У небі нерухомо стояли шуліки ... . З трави рівним помахом крил підіймалася чайка і ... купалась у синіх повітряних хвилях. Ось вона перекинулася на крилах... . Степи, степи! Які ж ви безкрайні, вільні, прекрасні!
                                                                                                                     За М. Гоголем.
Довідка: Припавши до коней; повитягавши шийки; розгорнувши свої крила; розкошуючи в небі; блиснувши на сонці.
• Позначте в словах усі вивчені орфограми.
• Прочитайте записаний текст, дотримуючи правильної інтонації.
Доберіть ілюстрації (фотографії, листівки, репродукції картин) до тексту. Проведіть у класі виставку «Козацькі степи України».

301. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.
1. Річка плине берег рвучи (Леся Українка). 2. Простягшись до моря стягою Дніпро підмива береги (Б. Грінченко). 3. Там б'ють і клекочуть пороги здіймаючи піну до дна (М. Старицькии). 4. Шумить ріка хвилюється ріка схопивши сонце в голубі долоні (І. Москаленко). 5. Здавалось ворушаться скелі з очей своїх сльози ллючи (Олександр Олесь). 6. Гривасту хвилю розметав Дністер хитнувши кручами (А. Малишко). 7. Летить напнувши срібні паруси на обрії моя чарівна яхта (Д. Луценко). 8. Не раз я з кораблем на дно піду шукаючи нової Атлантиди (Леся Українка).
• Витлумачте лексичне значення виділених слів. Перевірте себе за тлумачним словничком.
• Визначте фразеологізм, розкрийте його значення, поясніть походження.
Прочитайте речення, ускладнене вставним словом. Поясніть у ньому розділові знаки.
• Складіть усне висловлювання про вашу улюблену річку. Використайте 2-3 дієприслівникові звороти.

302. З поданих слів утворіть дієприслівникові звороти, уведіть їх до самостійно складених речень.
1. Сніжинка, небо, у, кружляючи, граційно, блакитне. 2. Білий, зірочка, пухнастий, підхопивши, рій. 3. Обличчя, в, шпурляючи, перехожий, сніг.

303. Складіть і запишіть речення відповідно до поданих схем.

Зворот.jpg


304. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Треба зранку до праці вставати зневажаючи втому і лінь і долати долати долати бездуховність усіх поколінь! (Г. Чубач). 2. І хто такий отой козак Мамай? Він списа увіткнувши в небокрай перебирає пальцями бандуру (А. Бортняк). 3. Забувши сміх примовки й жарти ми слухали схилившися на парти (А. Малишко).
• В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Накресліть його схему.

Зберіть матеріали і розкажіть однокласникам про легендарну постать козака Мамая.

Якщо два чи більше дієприслівникових звороти стоять поряд, вони є однорідними обставинами, тому між ними ставимо кому: А вдалині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях (М. Луків).
Кому не ставимо, якщо дієприслівникові звороти з'єднані неповторюваним сполучником: Балансуючи в човнику і підтримуючи рівновагу веслом, Василько витягав ятері (Ю. Збанацький).

305. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.
1. Умившись в гірському потоці простягтись в пахучій долині під голову гору поклавши спочину в краю буковинськім (М. Нагнибіда). 2. У дитинстві бігли до криниці Крутячи старий коловорот і в криницю нахиливши лиця опускали цинкове відро Так було в дитинстві добре жити Міряли в селі усі стежки замочивши сорочки блакиттю замочивши в небо сорочки (Є. Гуцало).
 
306. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.
1. Сонце в хмари сіда над морем провістивш.. на завтра шторм (М. Луків). 2. І натомивш.. у мандрівці ноги лягає день спочити за горбом (Є. Гуцало). 3. Люблю я заблудившись у полях послухати, як розмовля з..мля (Г. Коваль). 4. Навшпиньках підійшов веч..р засвітив зорі прослав на травах тумани і на вуста поклавш.. палець ліг (П. Тичина).
• Підкресліть у словах орфограму «літера и в суфіксах дієприслівників».
• Поясніть уживання розділових знаків.

Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після дієслів, комами не виділяють: Тікати не чуючи ніг. Сидіти склавши руки. Працювати засукавши рукава. Терпіти зціпивши зуби.
Якщо виражений фразеологізмом дієприслівниковий зворот стоїть перед дієсловом-присудком, його виділяють комою: Не чуючи ніг, тікати. Склавши руки, сидіти.

307. Прочитайте речення, визначте в них фразеологізми. Поясніть розділові знаки.
1. Не сиди склавши руки, то не буде й скуки. 2. Згорнувши руки, сидіти сором (О. Кониський). 3. Оповідки, легенди, перекази про Довбуша хлопчик слухав затамувавши подих (М. Іщенко). 4. Зціпивши зуби, ми обережно ступали і, хруснувши сухою гілкою, зупинялися, озирались і слухали (В. Винниченко).

308. Прочитайте. Визначте фразеологізми, розкрийте їхні значення. Запишіть тільки речення з фразеологізмами, підкресліть у них члени речення, обґрунтуйте вживання розділових знаків.
1. Стид всім стоять згорнувши руки, дать шиї в кайдани ковать (І. Котляревський). 2. Позакладавши руки попід пахви, хлопці пританцьовують, аби якось зігрітися (Григір Тютюнник). 3. Люди висипали рясно з дворів і стояли, позакладавши за спину руки (І. Багряний). 4. Сиділи руки поскладавши, для них все празники були (І. Котляревський).

309. Розкрийте значення фразеологізмів. Уведіть їх до самостійно складених речень. Речення запишіть.
  Зціпивши зуби; висолопивши язика; не при хаті згадуючи.
• У записаних реченнях поясніть розділові знаки. Проілюструйте фразеологізми жартівливими малюнками.
 
310. Завершіть прислів'я, добираючи закінчення з довідки. Розставте розділові знаки.
1. Давши слово ... . 2. Утікаючи від дощу ... . 3. Голки шукаючи... .   
Довідка: ...будь йому паном.... не спали свічки.... остерігайся граду.
• Поясніть розділові знаки у записаних реченнях.
 Івана купала.jpg
Доберіть до фотографії назву, яка містила б дієприслівник.

Коми при одиничному дієпирслівнику.
 Коми.jpg
311. Прочитайте. Визначте одиничні дієприслівники, з'ясуйте місце кожного стосовно дієслова-присудка. Обґрунтуйте вживання або невживання розділових знаків.
1. Лінивий спить сидячи, а їсть лежачи. 2. ївши, гріється, а працюючи, мерзне. 3. Роблю зігнувшись, а їм розстебнувшись. 4. Залізо випробовують куючи, а коня вчать їздячи. 5. Сказавши, пошкодуєш тисячу разів, змовчавши, пожалієш один раз. 6. Летіла зозуля через сад, куючи. 7. Лежачи, камінь мохнатіє.
                                                                                                                                                                                                 Народна творчість.


312. Перепишіть. Поясніть уживання розділових знаків.
1. Земля, світаючи, всміхалась (Є. Гуцало). 2. Чи то степ бринить, нагріваючись? (Олесь Гончар). 3. Ліси стоять замислившись (Ю. Яновський). 4. Ліс на хвилину примовк, ані шелесне завмерши (М. Луків). 5. Зима, скрадаючись, повіяла крилом (Є. Маланюк). 6. А я дивлюсь зітхаючи і мчуся, сніг збиваючи (Г. Коваль). 7. Грім, бухикаючи, так і зависав між небом і землею (М. Стельмах).
• Підкресліть вивчені орфограми.

313. Перепишіть речення. Підкресліть члени речення. Поясніть уживання розділових знаків.
1. Співають ідучи дівчата (Т. Шевченко). 2. Співають, ідучи в вечірній млі, дівчата (Л. Вишеславський). 3. По вулиці ідуть співаючи дівчата (В. Сосюра). 4. А ще ж так недавно я, співаючи, ходив лугом (М. Стельмах). 5. До мети, співаючи, я ладен з вами йти (Д. Павличко). 6. Медом лине повітря у груди, любо пісню співать ідучи (В. Сосюра). 7. Йдучи, наша казка стомилась (М. Вінграновський). 8. Ніхто не спиниться йдучи (Олександр Олесь).
 Розкрийте зміст вислову «Пісня вижила й довела, що прекрасне завжди сучасне» (М. Луків). Уживайте одиничні дієприслівники.

314. Перепишіть. Розставте пропущені розділові знаки.
1. Краще померти стоячи, ніж жити на колінах (Античний вислів). 2. Краще вмерти біжачи, аніж жити гниючи (І. Багряний). 3. Раділи люди встаючи (Т. Шевченко). 4. Люд похнюпивсь зажурившись (Б. Грінченко). 5. І никла щулячись біда (М. Самійленко). 6. Навчаючись не дай думкам заснути (Фірдоусі).
• Уявіть, що вам доручили пояснити гостеві з країни, мову якої ви вивчаєте, роль дієприслівників у мовленні. Доберіть до пояснення приклади з української мови та відповідники з іноземної.

315. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи чь- розділові знаки.
1. Як ви гарно співали йдуч.. із далекого поля! (Б. Олійник). 2. Повагом чвалає студент щось намугикує йдуч.. (Олесь Гончар). 3. Чого ж я йдуч.. додому шелещу у чужій соломі? (М. Василенко). 4. Юрко ще співав ідуч.. сам улицями додому (П. Куліш). 5. Співають хлопці їдуч.. в кіно (Д. Павличко). 6. Що робиться стовпотворіння вавилонське повторювала чергова перевіряюч.. вхідні кв..тки (Зірка Мензатюк).
• Визначте в реченнях фразеологізми, розкрийте їхні значення.
Складіть жартівливе оповідання про те, як ви дотримували правил спілкування на багатолюдних вулицях великого міста (села). Уживайте одиничні дієприслівники та дієприслівникові звороти.
 
316. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.
                                                                                                                                    Художник Васильківський
   Гуркоче колесами по рейках поїзд. У вікні пропливають зелені ялини, білокорі берези. Примруживши очі, Сергій Васильківський міркує.
   Роки навчання минули. Сергієві вже за тридцять. Шевченко в такому віці вже видав свій «Кобзар», створив картину «Катерина». Рафаель уже написав свою «Сікстинську мадонну». Час і Васильківському показати, на що він здатний.
   У чому сенс людського життя? Бути щасливим можна, лише багато знаючи та вміючи. Лише за цієї умови житимеш на повну силу. Щасливим будеш, спрямувавши усі свої сили на добро. Митець має стверджувати добро власною творчістю.
   Доля українського народу склалася так, що пісня завжди була для нього і найбільшою радістю, і сльозою в горі, і закликом до боротьби. У пісні є все: найтонші відтінки почуттів, хвилювання, радощі та страждання. Пісня — душа нашого народу.
   Живопис так само є сплеском душі. Це застигла на полотні пісня. Створюючи картину, художник має це усвідомлювати. Живописець має співати пісню фарбами. Відтворюючи в барвах українську природу, художник має творити живописну пісню!
   Отже, треба братися за роботу. Як же хочеться, щоб Україна назвала Васильківського своїм співцем!
                                                                                                                                                                          За М. Безхутрим.
• Визначте, які типи мовлення поєднано в тексті.
• Відшукайте речення з дієприслівниковими зворотами, прочитайте їх.
• Складіть і запишіть план тексту. За планом напишіть переказ. У переказі вживайте речення з дієприслівниковими зворотами.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.