KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі

401. Доведіть, що подані висловлювання є описами зовнішності людей.Який з описів є узагальненим? Який конкретним?
I. Вони були високі, русяві, з відкритими обличчями, світлими очима, що світилися зсередини. їхні рухи і мова були виповнені внутрішньою гідністю. Вони ніби зійшли з ікон Андрія Рубльова. Тут, на Поліссі, куди не дійшли чужоземні завойовники, іще  зберігся справжній слов'янський екотип. Ось такими були наші предки (С.Давидич).
II. Назустріч мені виринув із туману дядько з в'язкою нових кошиків за плечима, сивими бровами з-під старенького сукняного картуза, великими руками, схожими на ковальські молоти, і хлоп'ячими ніжно-блакитними очима (Григір Тютюнник).
• Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.
• Визначте стиль кожного з уривків. Свою думку доведіть.

Відтворюючи зовнішній вигляд людини або групи людей, передовсім звертають увагу на найхарактерніше, найголовніше.
В узагальнених портретах групи людей (а їх складають у науковому або публіцистичному стилях) підкреслюють ті риси, що їх об'єднують І є для них типовими.
У художніх описах людської зовнішності передусім звертають увагу на ті риси, які для певної особи є визначальними, відрізняючи її від інших, а також на ті, які увиразнюють її душевний стан або настрій.
Поряд із власне описом людини трапляється розповідь з елементами опису людської зовнішності. У такому випадку речення будують як розповідне, проте воно містить опис рис зовнішності людини.
Наприклад: Низька корячкувата постать спинилася на хатнім порозі, переставила довгий ціпок у хату і, спершись на нього, щулила очі. Здавалося, вербовий пень витяг із землі своє коріння та причвалав між люди, цупкий, битий негодою, з духом землі, у якій ріс (М. Коцюбинський).

402. Прочитайте. Які типи мовлення поєднано в уривку? Свою думку доведіть.
   Ото він сидить у кутку шкільної сцени, нахмарений, крутолобий. З волоссям, настовбурченим угору і аж трохи вперед, цупким, мов дроття. Воно не корилося ніяким гребінцям, стояло густою щіткою, й зачісував він його таки вгору, бо коли провести гребінцем назад — ламався. Губи суворо стиснені, круте, майже квадратне підборіддя випнуте вперед, товсті, у два пальці завтовшки брови вирівняні в одну хмару. Суворість і відреченість. (А в серці розливається щось м'яке, тепле, ніжне). У школі його прозвали жуком — за чорноту й похмурість. Чомусь усі були певні, що в тих темних очах зріє потайний намір.
                                                                                                                                                                               За Ю. Мушкетиком.
Про які риси характеру портретованого ми дізналися? Завдяки чому вдалося авторові їх увиразнити?
• Визначте стиль уривка. Свою думку доведіть.
Що ви знаєте про мистецтво карикатури? Чи можна його вважати різновидом опису зовнішності людини? Підготуйте матеріали і проведіть у класі виставку робіт відомих українських карикатуристів.
 
403. Прочитайте. Поясніть, чи можливо скласти за цим планом твір-опис людини, з якою ви ледве знайомі.Чому?
Орієнтовний план твору-опису зовнішності людини:
I. Хто ця людина.
II. Її зовнішність.
    1. Що найперше впадає у вічі.
    2. Зріст, постава людини.
    3. Волосся, зачіска.
    4. Риси та вираз обличчя. Міміка, жести.
    5. Одяг.
III. Що подобається (запам'ятовується) в зовнішності людини.
• Поясніть, які пункти плану відповідають вступній частині тексту твору та кінцівці.
Картини.jpg
Опишіть за планом зовнішність зображених на картинах Марії Максимович та замріяної дівчинки (усно). Що ви можете сказати про характер кожної портретованої?

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.