KNOWLEDGE HYPERMARKET


Резервний час до теми суспільно-політичний рух в Україні.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас. Повні уроки>>Резервний час до теми суспільно-політичний рух в Україні.Повні уроки.


Хід уроку

Вчитель має нагоду перевірити знання учнів. Провести тест, загальне опитування або дискусії і за активність ставити оцінки.

Учні по черзі роблять короткий підсумок


Як називалася перша україномовна газета на західноукраїнських землях?

 • „Русалка Дністрова”
 • „Зоря Галицька”
 • „Діло”
 • „Руський собор”

У якому році вийшла у світ перше видання збірки поезії Т.Шевченка „Кобзар”?

 • 1836 р.
 • 1840 р.
 • 1848 р.
 • 1861 р.

Чи правильне судження? Масонські ложі: 1) були поширені на українських землях у першій чверті ХІХ ст.; 2) на початку ХІХ ст. виступали за відокремлення України від Росії.

 • Обидва варіанти правильні
 • Тільки 1 варіант правильний
 • Тільки 2 варіант правильний
 • Обидва варіанти неправильні

Програмою якого товариства декабристів передбачалося створення Української, Чорноморської та Бузької держав із центрами у Харкові, Одесі й Києві?

 • „Союз благоденствія”
 • „Товариство об’єднаних слов’ян
 • „Південне товариство”
 • „Північне товариство”

Який документ декабристів передбачав надання автономних прав українським землям?

 • „Конституція” Муравйова
 • „Руська правда”
 • „Закон Божий”
 • „Зелена книга”

Яку організацію у 1846 р. заснували М. Костомаров і М. Гулак?

„Я Русин был, есмь и буду. Я родился Русином, честный мой род не забуду, останусь его сыном...”. Хто є автором цього вірша, що згодом став гімном русинів Закарпаття?

 • О.Духнович
 • А.Добрянський
 • М.Шашкевич
 • В.Подолинський

Які наслідки мала „весна народів” для західноукраїнських земель?

 • Закарпаття, Галичина і Буковина здобули автономію
 • Всі українські землі у межах Австрійської імперії були об’єднані в єдину адміністративну одиницю
 • На західноукраїнських землях було скасовано кріпацтво
 • Сформувалися перші українські політичні партії

У якому році відбувся збройний виступ декабристів в Україні?

 • 1812 р.
 • 1821 р.
 • 1825 р.
 • 1829 р.

Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?

 • Під час революції 1948-1949 рр.
 • Після створення Галицького сейму
 • Під час повстання декабристів у Російській імперії
 • Після польського національного повстання 1830-1831 рр.

Який збройний виступ мав місце на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.?

 • Селянське повстання під проводом У.Кармелюка
 • Селянське повстання під проводом під проводом І.Кобилиці
 • Повстання воєнних поселенців
 • Повстання Бузького козацького війська

Які течії визвольних рухів існували на українських землях у першій половині ХІХ ст.?

 • Українська
 • Польська
 • Російська

Якось І.Франко зазначав: "Русалка Дністровая", хоч і який незначний зміст, які неясні думки в ній висказані – була свого часу явищем наскрізь революційним". У якому році була надрукована ця збірка?

 • 1814 р.
 • 1831 р.
 • 1836 р.
 • 1848 р.

Які українські землі були охоплені революцією 1848-1849 рр.?

 • Закарпаття
 • Галичина
 • Буковина
 • Поділля
 • Волинь

Яке місто стало центром першої хвилі національного руху на західноукраїнських землях?

 • Львів
 • Камянець-Подільський
 • Перемишль
 • Тернопіль

Яка з зазначених подій мала місце на західноукраїнських землях?

 • Селянське повстання під проводом У.Кармелюка
 • Створення Головної Руської ради
 • Повстання Чернігівського полку
 • Створення Кирило-Мефодіївського товариства

Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, що отримав назву „Руська трійця”?

 • М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький
 • М.Шашкевич, М.Вербицький, А.Бачинський
 • Г.Яхимович, В.Подолинський, Л.Кобилиця
 • О.Духнович, А.Добрянський, Я.Головацький

У якому році була ліквідована уніатська церква на Правобережній Україні?

 • 1814 р.
 • 1825 р.
 • 1831 р.
 • 1839 р.

Хто відігравав провідну роль в українському національному русі на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.?

 • Українізована польська шляхта
 • Нащадки колишньої козацької старшини
 • Греко-католицькі священники
 • Представники інтелігенції, що були вхідцями з селян та міщан

Який регіон України у складі Російської імперії став центром українського національного руху у першій треті ХІХ ст.?

 • Поділля
 • Київщина
 • Запорожжя
 • Слобожанщина

Яка подія сприяла скасуванню панщини на західноукраїнських землях?

 • Повстання у воєнних поселеннях
 • Активізація діяльності опришків
 • Селянські виступи 1846 р. і революційні події 1848-1849 рр.
 • Польське повстання 1830-1831 рр.

Яка подія стала приводом до формування козацьких полків у Полтавській і Чернігівській губерніях у 1830 р.?

 • Повстання у воєнних поселеннях
 • Польське повстання
 • Повстання селян під проводом Устима Кармалюка
 • Виступ декабристів

Яка організація у роки революції 1848-1849 рр. виконувала роль представника українського населення Галичини перед центральним урядом?

 • „Руський собор”
 • Собор руських вчених
 • Головна Руська рада
 • „Руська трійця”

У якому році царським урядом було заборонена діяльність масонських лож, зокрема, і в Україні?

 • 1815 р.
 • 1822 р.
 • 1826 р.
 • 1831 р.

Список використаних джерел

 • Урок на тему " Резервний час до теми суспільно-політичний рух в Україні" учителя історії гуманітарної гімназії,Борисейко Н.К. м. Рожище Волинська область
 • Урок на тему "Резервний час до теми суспільно-політичний рух в Україні" вчителя історії м.Луцька ЗОШ №1 Супрун Л.С
 • Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. 6—9 класи: Наочний довідник. — Х.: * Вид-во «Ранок», 2009
 • Омсльченко І. Соціально-політична ситуація в Україні в першій половині XIX ст. //* * Нова політика. -2000
 • Малик Я. та ін. Історія української державності. - Львів,2005
 • Довідник з історії України. Т. 2. — К.: Генеза, 2003
 • О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас, 2008
 • Історія України. Документи і матеріали . – Укладач Король. – К., 2001
 • youtube. comНад уроком працювали

Супрун Л.С.

Борисейко Н.К

Муха О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас