KNOWLEDGE HYPERMARKET


Реклама. Види реклами.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 6 клас. Повні уроки >> Економіка: Реклама. Види реклами.Повні уроки


Содержание

Тема

Реклама. Види реклами

Тип уроку

комбінований

Задачі уроку

• Ознайомити школярів з такими поняттями, як «реклама», «рекламне агентство», «рекламодавець».
• Познайомити школярів з особливостями сучасного рекламного процесу та з його основними учасниками.
• Розширити знання учнів про основні засоби розповсюдження реклами.

Хід уроку

• Ознайомлення дітей з новим матеріалом. Бесіда. Розповідь. Перегляд відео.
• Відповіді на запитання та виконання завдань.
• Дискусія, робота по групам. Висновок по темі.

Означення поняття «реклама»

Реклама – це така форма комунікацій та надання інформації споживачеві, за допомогою якої можна привернути увагу до певних послуг або товару. Рекламна інформація може поширюватися в будь-якій формі за допомогою різних засобів про певну фірму, її бренд, товари, послуги та інше.Рекламна інформація розрахована на широке коло потенціальних споживачів та спрямована на привернення їхньої уваги до предмету рекламування, та підтримки интересу до нього за для подальшого успішного продажу.

Реклама являє собою платну форму неособистого представлення, просування певних ідей, товарів і послуг, які вимагає конкретний замовник.
Основні функції реклами
В сучасному світі реклама відіграю певну роль, так як являється одним із важливих маркетингових комунікацій. Завдяки рекламі замовник може досягти своїх комерційних цілей, отримавши підвищення обсягів реалізації послуг чи товарів, та збільшити свої прибутки.

На відміну від західних країн, у вітчизняній практиці реклама набула значно ширшого значення. В її поняття входять не тільки висвітлення реклами, яка поширена в засобах масової інформації, але й проведення комерційних семінарів, різноманітних виставок, представлення друкованої продукції, сувенірів та інших засобів заохочення.

Функції реклами

Метою реклами є донесення до споживача інформації про товари або послуги. Реклама інформує про появу нових товарів, послуг та компаній; переконує у певному виборі саме цього товару, а не іншого, та нагадує, якщо товар або компанія набула певної популярності.


Приклад престижної реклами

Реклама несе інформативні функції в таких галузях та групах, як:

• Економічна, яка має за мету стимулювати продаж товару, сприяти зростанню прибутку та прискорювати процес купівлі-продажу;
• Завдяки освітній рекламі споживач дізнається не тільки про певний товар та послуги, але й розширює свої знання про можливості вдосконалення життя;
• За допомогою комунікативної реклами аналізують та досліджують зв'язок підприємств з ринком та споживачем. ЇЇ проводять методом анкетування та опитування;
• Контролююча функція відстежує процеси формування переваг груп споживачів щодо різних товарів;
• Маркетингова, завдяки своїм можливостям впливає на споживача та керує ним завдяки кількості реклами на той чи інший товар;
• Завдяки соціальній рекламі до людей доносять повідомлення, пропагують якесь явище, закликають, нагадують про якусь подію чи попереджають про якісь негативні наслідки.

Приклад соціальної реклами
• За допомогою стимулюючої функції відбувається нагадування, встановлюються контакти та заохочують до покупки;
• Завдяки психологічній функції реклама має вплив на емоційні і розумові процеси. Психологічна функція впливає на людську самооцінку, вподобання та престиж.

Класифікація реклами

За допомогою сучасної реклами будь-яка організація може просувати свою інформацію, використовуючи різні засоби. Завдяки рекламі можна привернути увагу споживачів до об’єкту та підтримати зацікавленість до товарів та послуг, а крім того і ефективно просувати їх на ринку.

В сучасному світі існує безліч видів реклами та способів її донести до споживачів. Кожна організація може вибрати для себе найпривабливіший вид реклами та користуватися ним на своє благо.

А тепер давайте розглянемо основні види реклами.

Рекламну інформацію розрізняють:

• В залежності від місця та способу розміщення;
• За наявності масштабності та впливовості: ATL і BTL;
• А також в залежності від поставленої мети. Вона може бути інформаційна, порівняльна, нагадувальна і тому подібне.

Приклад інформативної реклами
За місцем розміщення та способом, рекламу можна поділити на такі види:

• Реклама, яка подається засобами масової інформації. Вона може бути на телебаченні, радіо, газетах, журналах, каталогах, довідниках та інше.
• Рекламна інформація розташована на транспорті, надрукована в середині салонів та розміщена на моніторах.

Приклад реклами на засобах транспорту
• Зовнішня реклама, яка розміщена на щитах, білбордах, стовпах, кіосках. Також до зовнішньої реклами належать вивіски магазинів, інформація на світлових екранах, неонових установках і лайтбоксах;
• Якщо ви одержуєте листівки по пошті, або дізнаєтесь про щось за телефоном чи отримуєте буклет безпосередньо із рук в руки, то така реклама носить назву прямої.
• Різноманітні проспекти, каталоги, календарики, візитні картки та інше, називаються друкованою рекламою.
• Також існує реклама на місцях продажу товарів. Таку рекламну інформацію несе оформлення торгових залів, наявність манекенів, фірмових цінників, підлогових стікерів та інше.
• Кожна компанія за для реклами замовляє сувенірну рекламну продукцію у вигляді брелоків, авторучок, календарів, прапорців чи буклетів з логотипом своєї фірми.
• Ну і на кінець поширена реклама в Інтернеті. Це може бути медійна, контекстна, реклама на форумах, в соціальних мережах або розсилка по e-mail.

Розподіл реклами залежно від використовуваних засобів реклами
Сьогодні компанії, які знають що таке реклама, можуть ефективно використовувати настільки потужний інструмент для збільшення своєї присутності на ринку та вдало розкручувати свій бренд.

Завдання

1. Наведіть приклади реклами, яка подається засобами масової інформації.
2. Яка інформація належить до реклами в Інтернеті. Наведіть приклади.
3. На які види реклами ви найчастіше звертаєте увагу?

Особливості сучасного рекламного процесу
Щоб зрозуміти всю сутність рекламного процесу необхідно проаналізувати та розглянути взаємодію всіх учасників на різних рівнях сумісної праці.

Рекламний процес має певну схему, елементи, учасників та взаємодію між ними. Тобто, рекламодавці через посередників, які займаються поширенням реклами доносять інформацію до потенційних споживачів.Висновок

В сучасному світі реклама являється найвпливовішим та найдієвим методом впливу на споживача у процесі маркетингових комунікацій. Вона є постійним супутником нашого життя. Реклама нас оточує кругом. Інколи ми її не помічаємо, нерідко критикуємо, але і без неї не обходимось. Адже реклама є потужним двигуном торгівлі.

Основні терміни

Засобом поширення інформації називають такі інформаційні канали, завдяки яким реклама доходить до споживача.

Рекламою називають таку діяльність або продукцію, в результаті якої здійснюється реалізація рекламного продукту шляхом поширення оплаченої ними інформації, що впливає на свідомість споживача.

Рекламне агентство створює рекламні матеріали, які у нього замовив рекламодавець.

Рекламодавець – це особа, яка замовляє рекламу у рекламному агентстві та сплачує за неї.

До споживачів належать люди, до яких спрямоване рекламне звернення, заохочуюче його до певних дій, в яких зацікавлений рекламодавець.

Контрольні завдання

1. Дайте визначення поняттю «реклама», «рекламодавець», «рекламне агентство».
2. Які функції виконує рекламний відділ?
3. Чим займається рекламодавець? Назвіть його основні функції.
4. Хто є основними учасниками рекламного процесу?
5. Назвіть вимоги до ефективної реклами.

Предмети > Економіка