KNOWLEDGE HYPERMARKET


Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. Соціальна і професійна структура населення

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота: 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

Етнічний склад. У результаті тривалого історичного розвитку на планеті сформувався певний етнічний склад населення. Головною умовою виникнення і функціонування етносу є географічне середовище, яке постійно впливає на етнічні процеси. Рівень розвитку етносу, його культуру визначають рівень науково-технічного прогресу, здатність народу використовувати ці досягнення у природному середовищі. Етнічний склад населення світу постійно змінюється у зв'язку з появою нових етносів. Відбуваються процеси консолідації (гуртування) та асиміляції (злиття)етносів, що призводять до втрати своєї мови, культури, традицій, національної самосвідомості тощо.


Етнографія, яка вивчає культуру і побут народів планети, засвідчує, що в сучасному світі існує близько 5 тис. народів, кожен з яких об'єднує від кількох десятків до сотень мільйонів осіб. За статистичними даними, 321 народ налічує в своєму складі понад І млн осіб, 7 народів — більш як 100 млн (китайці — 1 млрд 120 млн, хіндустанці — 240, американці — 205, бенгальці — 200, росіяни — 150, японці — 123, бразильців 120 млн). В Європі проживають 62 народи, 43 з них налічують понад 1 млн осіб. Більшість країн є багатонаціональними. У деяких з них проживають десятки і навіть сотні народів (Росія, США, Індонезія, Китай, Пакистан, Іран та ін.).


Однонаціональними (мононаціональними) вважаються такі країни, як Німеччина, Португалія, Італія, Болгарія, Данія, Швеція, Ірландія, Угорщина, Греція, Японія, Корея, Бангладеш. Кінець XX ст. характеризувався міграційними процесами, що торкнулися й однонаціональних країн. До них поступово переселяються інші народи, які утворюють національні меншини. Наприклад, греки у Туреччині, албанці — в Італії, українці — в США, Канаді, Австралії, Росії та інших державах.


Мови народів світу. Головними ознаками, за якими розрізняють етнічні спільноти, є мова і культура. У світі налічується 5 тис. різних мов. Їх згруповано в численні мовні сім'ї: індоєвропейську, китайсько-тибетську, семітсько-хамітську, австронезійську та ін. Найбільшою є індоєвропейська мовна сім'я. Вона об'єднує близько 2,5 млрд осіб, що становить майже половину населення Землі. До її складу входять такі мовні групи, що об'єднують різні народи: слов'янська (росіяни, українці, білоруси, поляки, чехи, словаки, болгари, серби, словенці та ін.); германська (німці, англійці, американці, норвежці, голландці таін.); романська (французи, італійці, іспанці, португальці та ін.). Китайсько-тибетська мовна сім'я є другою за чисельністю, її мовами (китайською, тибетською, бірманською) розмовляють близько 1 млрд осіб. Найбільш поширеними мовами світу — китайською (975 млн осіб), англійською (478), хінді (437), іспанською (392), російською (284), арабською (225), бенгальською (200), португальською (184), індонезійською (159), японською (128), французькою (125) та німецькою (123 млн осіб) — розмовляють дві третини всього населення світу.

Релігійний склад. Релігія в багатьох країнах світу істотно впливає на суспільне життя та економічний розвиток. Релігійний склад населення земної кулі дуже різноманітний . Серед релігій найстародавнішими є традиційні, які дійшли від далеких пращурів. Нині вони найбільше поширені в Африці. В Україні до традиційної релігії відносять язичництво, яке в Х—XI ст. було примусово замінено на світову універсальну релігію — християнство. Світові релігії, які мають більше послідовників і значне територіальне поширення, поділяють на універсальні та етнічні. Універсальні релігії мають прихильників у багатьох країнах і регіонах світу, а етнічні поширені переважно серед населення однієї національності окремих країн.

Релігії світу


До універсальних релігій належать християнство, іслам, або мусульманство (магометанство), і буддизм. Християнство, яке складається з трьох основних гілок: католицизму, православ'я та протестантизму, сповідують близько 2 млрд осіб. Воно має найсильніший вплив у країнах Європи, Америки та Австралії. Друге місце за кількістю віруючих (близько 1 млрд осіб) посідає іслам. Мусульмани переважно проживають у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Головні міста ісламу — Мекка і Медина в Саудівській Аравії. Буддизм поширений у Південно-Східній Азії (420 млн віруючих).


Релігії


Релігійні погляди і національні особливості населення є однією з причин міжнаціональних конфліктів, які не вдається розв'язати протягом багатьох років. Так, тривалий час зберігається велика напруга у Північній Ірландії (Ольстер), де не припиняється релігійне протистояння між католиками (корінним населенням) та протестантами (переселенцями з Англії та Шотландії). У багатьох країнах світу релігія й донині істотно впливає на особисте життя людей, їхні звичаї і традиції. В Україні релігія відокремлена від держави, проте кожен українець має право сповідувати релігію за своїм бажанням.


Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. О.М. Топузов, Л.В. Тименко
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.