KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ретикулярна формація мозку

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Ретикулярна формація мозку


Ретикулярна формація мозку.


Пригадайте роль соціальних чинників у формуванні людини.
Навчіться давати визначення поняттям «поведінка» і «психіка» людини.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: поведінка, психіка, вища нервова діяльність

Людина як біосоціальна істота постійно пристосовується до умов середовища, в якому живе. Крім природних впливів (температури, рівня освітленості, зміни тиску тощо), їй доводиться стикатися і з соціальними чинниками (співіснування в різних соціальних групах: сім'ї, школі тощо). Відповідно людина постійно змінює свою поведінку, аби задовольнити свої потреби у підтриманні життєдіяльності та соціальному становленні. Біологічно доцільні реакції організму людини на дію подразників зовнішнього і внутрішнього середовища забезпечують три пристосувальні механізми: безумовні (природжені) рефлекси, умовні (набуті) рефлекси і розумова діяльність.
Отже, поведінка людини- це складний комплекс пристосувань, спрямованих на задоволення потреб її організму (фізіологічних, соціальних, духовних). Вона складається із закріплених спадково рефлекторних реакцій і звичок, навичок, набутих за допомогою навчання.

Ідею про те, що вся психічна діяльність людини є рефлекторною, вперше висловив 1863 року І. М. Сєченов. На початку XX ст. її експериментально підтвердив І. П. Павлов і перетворив на вчення про вищу нервову діяльність.

Що таке вища нервова діяльність?

Безумовно- та умовнорефлекторна діяльність людини взаємопов'язані й разом становлять вищу нервову діяльність. Вона є функцією кори кінцевого мозку та підкіркових ядер. Отже, вища нервова діяльність- це сукупність взаємопов'язаних нервових процесів, що відбуваються в головному мозку і забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини.

Вища нервова діяльність людини є фізіологічною основою психічних процесів. Зміна психічного стану людини позначається на діяльності фізіологічних систем і, навпаки, функціональний стан організму впливає на психіку людини. Психіка - це внутрішній світ людини, її відчуття і сприйняття, пам’ять, уява, мислення, почуття, воля. Вона формується під впливом соціального оточення як комплекс свідомих і підсвідомих процесів і станів.

Прояви роботи мозку у вигляді уявлень, образів, емоцій, соціальної поведінки вивчає наука психологія. Вона також досліджує, як під впливом умов життя, навчання і виховання формується особистість людини.

Знання закономірностей вищої нервової діяльності має велике значення для навчання, виховання, трудової діяльності, збереження здоров'я людини. Адже ефективність навчання істотно залежить від функціонального стану організму, під яким розуміють рівень активності структур мозку, які відповідають за сприйняття, збереження і відтворення інформації.

Яке значення ретикулярної формації у сприйнятті інформації?

Людина пізнає світ за допомогою інформації (сигналів), яку отримує, переробляє і за допомогою якої приймає рішення і формує поведінку. Сприйняття інформації пов'язане з ретикулярною формацією.

Ретикулярна формація і кора великих півкуль головного мозку тісно поєднані між собою. Між ними діє зв'язок: кора-ретикулярна формація-кора.

Усі імпульси, які йдуть від органів чуттів, передаються в кору великих півкуль головного мозку, а з неї - у ретикулярну формацію, де збудження ніби накопичується. За необхідності (посилена фізична робота, контрольна робота тощо) ретикулярна формація передає збудження в кору великих півкуль і активізує її. Часто її порівнюють із центральним рубильником, за допомогою якого вмикають або вимикають енергію. Ця своєрідна «електростанція» мозку працює на повну потужність, коли людина активно працює, мислить або охоплена емоціями. Ретикулярна формація одержує інформацію від усіх органів чуттів, внутрішніх та інших органів, оцінює її і вибірково (лише потрібну) передає в лімбічну систему і кору великих півкуль головного мозку. Вона регулює рівень збудливості і тонусу різних відділів нервової системи, включно з корою кінцевого мозку, відіграє важливу роль у процесах свідомості, пам'яті, сприйняття, мислення, сну, неспання, вегетативних функціях, цілеспрямованих рухах, а також у механізмах формування цілісних реакцій організму.

Отже, ретикулярна формація виконує функцію своєрідного фільтра, який дає змогу важливим для організму сенсорним системам активувати кору мозку, але не пропускає звичні для нього сигнали або сигнали, що часто повторюються. Вона є «інформаційним індикатором», який визначає важливість інформації, що надходить у мозок. Завдяки такій здатності ретикулярна формація захищає мозок від надмірної інформації. Утім функція самої ретикулярної формації перебуває під контролем великих півкуль головного мозку.

Узагальнимо знання


Поведінка людини - це складний комплекс пристосувань, спрямованих на задоволення потреб організму, які зовнішньо проявляються в певних діях людини. Процес сприйняття інформації є складним і поетапним, у ньому задіяні майже всі структури мозку людини.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть правильне твердження:
1) «основою вищої нервової діяльності є умовні рефлекси»;
2) «основою вищої нервової діяльності є сукупність умовних і безумовних рефлексів»:
а) перше твердження правильне;
б) друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.

2. Укажіть ученого, який експериментально підтвердив ідею про те, що вся психічна діяльність людини є рефлекторною:
а) І. М. Сєченов;
б) І. П. Павлов.

3. Укажіть наукову галузь знань, яка досліджує, як під впливом навчання і виховання формується особистість людини:
а) фізіологія вищої нервової діяльності людини;
б) психологія;
в) психофізіологія.

4. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми «Зв'язок ретикулярної формації з корою великих півкуль головного мозку».
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування з біології, підручники та книги онлайн, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.