KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розбудова Києва. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Розбудова Києва. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань з елементами дискусії

Мета

Вивчення нового матеріалу за темою та формування власної думки стосовно дискутивних питань.

Завдання

  • повторення та закріплення вивченого матеріалу;
  • отримання нових знань про розбудову Києва та роль збірника законів "Руська правда" у становленні української державності;
  • засвоєння знань про зовнішню політику Русі;
  • запис та вивчення нових дат уроку;
  • розвиток навичок аргументування власної думки.

План розповіді вчителя

1. Розбудова града Києва.
2. Перший збірник законів „Руська правда”.
3. Церковне та культурно-освітнє життя.
4. Відносини з іншими державами.


Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя та оголошення теми.

Мотиваційний момент та перевірка домашнього завдання

Також на розсуд вчителя можуть бути використані міні-тести для перевірки знань учнів.


Засвоєння нових знань


Приблизний текст учителя (повинен бути доповнений та розширений на розсуд педагога):

Політичний лад Стародавньої Русі IX-X ст. характеризувався як ранньофеодальна монархія. На чолі держави стояв київський князь, що називався великим князем. Князь управляв за допомогою ради інших князів і дружинників. Дещо пізніше ця форма правління увійшла в історію Русі під назвою Боярська дума. Князь мав у своєму розпорядженні значною військовою силою, куди входив і флот, що діяв як на річках, так і на Чорному морі. Важливу роль у зміцненні держави грали правові норми, вироблені в Х ст. Норми ранньофеодального права знайшли свій відбиток у так званій "Стародавній Правді", виданої на початку XI ст. князем Ярославом Мудрим, в якій були відображені основні правові положення, що регламентують багато сторін життя.


Володимир Святославович

Володимир Святославович


Помітний крок вперед у своєму розвитку зробила молода російська держава в період князювання Володимира Святославича (980-1015). Положення Русі помітно зміцнилося. Володимиру вдалося створити потужну оборонну систему, захистити Русь від нових набігів. При ньому був створений перший детальний літописний звід. Важливе значення мали дві релігійні реформи Володимира: прагнення уніфікувати язичницькі культи і прийняття християнства. До прийняття християнства давні русичі були язичниками, поклонялися безлічі богів, серед яких бог неба на ім'я Сварог, бог Сонця на ім'я Дажбог, Хоре, Велес, бог грому і блискавок на ім'я Перун, бог вітру по імені Стриборг (Історичні сенсації. М., 1993. С. 69).


Бог Велес

Бог ВелесІ язичництво, і християнство в рівній мірі були засновані на вірі в надприродні сили, що керують світом. На думку академіка Б.А. Рибакова, християнство відрізнялося від язичництва не своєї релігійної сутністю, а тільки тієї класовою ідеологією, яка нашарувалися за тисячу років на примітивні вірування, що йдуть коренями в таку ж первісність, як і вірування древніх слов'ян та їхніх сусідів. Ще задовго до прийняття християнства в Києві було відомо про християнство, його основних догмах, пристосованих до потреб феодальної держави.


Відео-хвилинка.

Хто ж такі - язичницькі боги? Перун.Відео-хвилинка.

Хто ж такі - язичницькі боги? Сварог.

У Х ст. в Києві була вже церква св. Іллі, християнського двійника язичницького бога Перуна. Християнська література, написана старослов'янською мовою, проникла на Русь з сусідньої Болгарії. Київські князі свідомо зволікали з прийняттям християнства, тому що при тодішніх богословсько-юридичних поглядах візантійців прийняття водохрещення з їхніх рук означало перехід новонаверненого народу в залежність від Візантії. Цим багато в чому історики пояснюють і те, що Володимир вторгся в ці роки у візантійські володіння в Криму, взяв Херсонес і почав диктувати свої умови візантійським імператорам.


Бог Перун

Бог Перун


У цих умовах ні про яку залежність Русі від Візантії не могло бути й мови, і питання про хрещення та прийняття християнства не міг бути обумовлений якими б то не було умовами, цей процес міг бути тільки добровільним. В кінці Х ст., Точніше в 988 р., князь Володимир хрестився сам, хрестив своїх бояр і змусив хреститися всіх інших.

До того часу структура церковної ієрархії склалася в основному наступним чином. На чолі церкви стояв Київський митрополит, який призначався з Константинополя або самим київським князем з наступним обранням собором єпископів. У великих містах Русі усіма практичними справами церкви відали єпископи. Митрополит і єпископи володіли землями, селами, містами. Князі на утримання церков жертвували майже десяту частку своїх данини і оброків. Крім того, церква мала свій суд і законодавство, яке давало право втручатися практично в усі сторони життя своїх парафіян. Однією з сильних організацій церкви були монастирі, які взагалі грали важливу роль в історії середньовічних держав, у тому числі і в давньоруській державі. Все це прийшло до Росії з посиленням впливу християнства.


Візантія у ХІ ст.

Візантія у ХІ ст.


Хрещення Володимира - поворотний момент християнізації Київської Русі, але сама християнізація сталася не відразу, вона затягнулася, як зазначав С.В. Бахрушин, на ряд десятиліть. За Володимира хрестилися князівська родина і князівська дружина. У великих же містах, таких, як Київ, Новгород та ін, жителів заганяли в річку і, як наголошується в одній із стародавніх легенд, що дійшли до нас, "заганівая в річку їх, аки стада", "та ще хто і нелюбовні, але й страхом велиться крещахуся ".


хрещення
Незважаючи на вживаються правлячим класом заходи, значна частина російського населення в XI ст. залишалася ще язичницької. Впровадження християнства зустрічало активний опір з боку великої кількості населення. Розпочате Володимиром впровадження християнства у Х ст. було активно продовжено і в основному завершено князем Ярославом вже в XI ст. На час князювання Ярослава відноситься і остаточне оформлення церкви як організації.

Перехід до християнства мав об'єктивно велике і прогресивне значення, оскільки воно сприяло швидкому відмирання пережитків родового ладу. У першу чергу це стосувалося шлюбного права. У вищих колах панувало багатоженство. Приміром, у князя Володимира було п'ять "водимих", тобто законних, дружин, не рахуючи наложниць. Християнська церква з самого початку сприяла ліквідації старих шлюбних форм і послідовно проводила цю лінію в практику. І якщо вже в XI ст. моногамний шлюб отримав на Русі остаточне визнання, то в цьому була чимала заслуга християнської церкви.


хрещення Русі

Дискусія у класі

Модератор: вчитель.


Питання для дискусії:
1. Найкраща релігія для Русі: християнство чи язичництво.
2. Позитивні та негативні наслідки прийняття християнства у Київській Русі.

Продовження основної частини уроку.

Руська Правда

До наших днів дійшло більше ста списків Руської Правди, внесених до деяких літописів і церковно-юридичні збірників. Більшість списків відносяться до XV - XVI ст. Найстарішим з них є Синодальний (назва походить від Синодальної бібліотеки, де цей список зберігався), що датується біля 1282; Троїцький список (з Троїце - Сергієва), близький за текстом до Синодального, відноситься до другої половини XVI ст.

Всі списки діляться натри основні редакції: Коротку, Велику і Скорочену. Найдавнішою редакцією, підготовленою не пізніше 1054 р., є Коротка Правда, яка складається з «Суду Ярослава Володимировича» (у літературі звичайно називають «Правдою Ярослава») (ст. 1-18), «Правди Ярославичів», тобто синів Ярослава Ізяслава, Святослава та Всеволода (ст. 19-41), «Покону вирного» (ст. 42), «Уроку мостників» (ст. 43).


Існували серед вільних людей і залежні смерди, закупи, що знаходилися в кабальної залежності і найбільш безправні - холопи (раби). Все, чим володів холоп, було власністю пана. Закон регулював джерела залежності (самопродаж, народження від раба, вчинення злочину і як найбільш частий, хоча в Руській Правді і не згадується, - полон).
У найдавнішої частини Руської Правди вельми помітні сліди колишніх звичаїв (право кровної помсти, наприклад, що тільки при синах Ярослава було обмежено: вбивство остаточно було замінено грошовим штрафом - викупом). У «Правді Ярослава» упор зроблений на регламентацію покарань з боку княжого суду. У «Правді» синів і онуків Ярослава значне число статей присвячується вже князівському господарству, зображено адміністрацію великого володіння того часу.


Руська Правда, таким чином, - не застиглий всеосяжний звід законів, а ціла серія різночасових юридичних установлень, поступово розширюється коло питань, охоплених ними. Основна тенденція цієї еволюції полягала в тому, що від княжого закону Руська Правда поступово розросталася як збірник норм феодального права взагалі.

Підведення підсумків

Учитель підводить підсумки уроку та узагальнює вивчену інформацію.

Домашнє завдання

1. Вивчити матеріал теми за підручником.

2. Вибрати з параграфу нові дати та записати у словничок.

3. Вибрати з параграфу нові історичні персоналії та записати у спеціальний словничок.

Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Роль "Руської правди" у становленні української державності" учителя Ситник В.В., м. Одеса

2. Урок на тему "Розбудова Києва" учителя історії Сизон В.Б., м.Боярка

3. Мателешко Ю. П. Руська Правда: становлення, редакції, дискусійні питання/ Науковий вісник УУБА (2010)

4. his95.narod.ru

Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Білозерко Д.Т.

Любименко В.В.

Сизон В.Б.

Ситник В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас