KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розв'язування розрахункових задач №8

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімія: Розв'язування розрахункових задач №8


РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ №8


Застосуйте свої знання й уміння

1. Виберіть модель молекули етилену:

Chemistry 169.jpg

2. Виберіть загальну кількість ковалентних зв'язків у молекулі етилену:
А 2; Б 4; В 6; Г8.

3. Установіть відповідність між відносною густиною етилену за певним газом та її числовими значеннями.

Відносна густина етилену за певним газом

1 DO2(C2H4)

2 DH2(C2H4)

3 DN2(C2H4)

4 DCH4(C2H4)


  Числове значення

A 0,875

Б 2

В 14

Г 1,75

Д 1

4. Виберіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння етилену:
А 2; Б 3; В 4; Г 5.

5. Виберіть характеристики реакції повного окиснення етилену:
А Екзотермічна; Б Оборотна; В Окисно-відновна; Г Ендотермічна; Д Реакція розкладу.

6. Виберіть продукти повного окиснення етилену:
А Карбон(ІІ) оксид; Б Карбон(IV) оксид; В Вода; Г Гідроген пероксид, Д Озон.

7. Виберіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції гідрування етилену:
А1; Б2; ВЗ; Г4.

8. Виберіть реактиви, за допомогою яких виявляють етилен:
А Бромна вода; Б Вапняна вода; В Дистильована вода; Г Розчин калій перманганату; Д Розчин купрум(ІІ) сульфату; Ж Розчин аргентум(І) нітрату.

9. Обчисліть об'єм: а) кисню, який витратився на спалювання етилену, якщо внаслідок цього утворився вуглекислий газ об'ємом 28 л; б) водню, який: витратиться на гідрування етилену об'ємом 400 л, та об'єм продукту реакції;І в) хлору, витраченого на хлорування етилену об'ємом 48 л (об'єм газуватих реагентів і продуктів реакцій виміряно за однакових умов).

10. Виберіть правильне твердження. Унаслідок хлорування етилену руйнується:
А Один зі зв'язків між атомами Карбону й Гідрогену, до атома Карбону приєднується атом Хлору; Б Один зі зв'язків між атомами Карбону, й в
одного з них приєднується атом Хлору; В Один зі зв'язків між атомам Карбону, й до кожного з них приєднується по одному атому Хлору; Г О; зі зв'язків між атомами Карбону й Гідрогену, й атом Гідрогену заміщується атомом Хлору.

11. Квіти й фрукти на полотнах митців милують око й вражають свіжістю, Однак у повсякденному житті таке сусідство недоцільне - квіти швидше в'януть, плоди жовтіють, стають зморшкуватими. Поясніть причину цього явища.

12. Задля збільшення терміну зберігання овочів і фруктів у холодильнику виробники пропонують споживачам спеціальну тару та пакетики-саше. Покриття стінок контейнерів містить калій перманганат у суміші з глиною, ця ж суміш входить до складу гранул пакетиків. Як ви вважаєте, чи відповідають ці товари своєму призначенню? Поясніть, чому.

Застосуйте свої знання й уміння

1. Виберіть модель молекули ацетилену:

Chemistry 181 1.jpg

2. Виберіть зображення хімічного зв'язку між атомами Карбону в молекулі ацетилену:

Chemistry 181 2.jpg

3. Виберіть загальну кількість спільних електронних пар у молекулі ацетилену:
А 2; БЗ; В 4; Г5.

4. Виберіть загальну кількість ковалентних зв'язків у молекулі ацетилену:
А2; БЗ; В 4; Г5,

5. На занятті хімічного гуртка учні 9 класу добули ацетилен, перевірили його на чистоту й зібрали в мірний циліндр. Циліндр з ацетиленом вони закріпили у штативі так, щоб отвір циліндра був занурений у посудину з підфарбованою холодною водою. Зібрану установку дев'ятикласники залишили до наступного заняття. Спрогнозуйте зміни, які відбулися з рівнем води в циліндрі.

6. Виберіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння ацетилену:
А2; Б 3; В 6; Г 9.

7. Запишіть рівняння хімічних реакцій, про які йдеться в уривку з літературного твору. До яких типів належать ці реакції?
«...Доки погасне світло каганця в одному вікні. Поганеньке, мізерне це світельце - в кімнаті в техніка далеко ясніше, бо в нього горить справжня ацетиленова лампа, але доктор Рудольф не дивиться на технікові вікна» (В. Винниченко. Сонячна машина).

8. Виберіть реактиви, за допомогою яких виявляють етилен:
А Бромна вода; Б Вапняна вода; В Дистильована вода; Г Розчин калій перманганату.

9. Внаслідок спалювання ацетилену утворився вуглекислий газ об'ємом 8 л. Обчисліть об'єм кисню, який витратився в цій реакції (об'єми газуватих реагентів і продуктів реакції виміряно за однакових умов).

10. Обчисліть об'єм водню, який витратиться на повне гідрування ацетилену об'ємом 20 л (об'єми газуватих реагентів і продуктів реакції виміряно за однакових умов).

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД

Пригадайте й неухильно виконуйте ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБЛАДНАННЯМ І РЕАКТИВАМИ

№ 7. Ознайомлення зі зразками виробів з поліетилену

Обладнання: скляна паличка, пальник, керамічна або дерев'яна дощечка, поліетиленова й паперова смужки, шматочки поліетиленової плівки, поліетиленовий мішечок та інші вироби з поліетилену.

Завдання. Обґрунтуйте властивостями поліетилену його застосування для виготовлення виробів, з якими ви ознайомилися.

Інструкція

• Роздивіться видані вам вироби з поліетилену. Якого вони кольору, які на дотик?
• Роздивіться поліетиленову плівку. Чи прозора вона? Спробуйте її розтягнути, зім'яти, подряпати скляною паличкою.
• Обережно нагрійте скляну паличку й торкніться нею поліетиленової плівки. Чи термостійкий поліетилен?
• Порівняйте міцність на розрив однакових смужок паперу й поліетилену.
• Налийте в поліетиленовий мішечок води, наповніть його повітрям.

Застосуйте свої знання й уміння

1.Виберіть формулу поліетилену:
А [-СН2 - СН2-]n; Б [-СН = CН-]n; В [СН3 - СН3]n; Г [= СН-СН =]n.

2.Виберіть елементарну структурну ланку поліетилену:
А -СН2 - СН2-; Б -СН = СН-; В - СН2-; Г СН2 = СН2.

3. Виберіть правильне твердження. Мономером поліетилену є:
А Метан; Б Етан; В Етилен; Г Парафін.

4. Виберіть характеристики поліетилену:
А Різкий запах; Б Діелектрик; В Токсичний; Г Масний на дотик; Д У тонких плівках прозорий; Е Хімічно стійкий.

5. Назвіть властивості поліетилену, які зумовили його застосування як матеріалу для виготовлення: а) обкладинок для зошитів і підручників; б) штучних суглобів; в) одноразових шприців; г) кожухів дротів; г) одноразового посуду; д) каністр для хімічних реактивів.

6. Нестійкість до сонячної радіації, особливо УФ-випромінювання, - один з експлуатаційних недоліків поліетилену. Поясніть, для чого в деякі види поліетилену навмисно добавляють речовини, які пришвидшують його розкладання під дією світла.

7. Виберіть найраціональніший спосіб утилізації відходів поліетилену.
А Спалювання; Б Захоронення на звалищах; В Рециклізація; Г Подрібнення і скидання у водойми.

8. Назвіть прості буденні дії, які має виконувати кожна цивілізована людина аби зменшити забруднення довкілля відходами поліетилену.

Застосуйте свої знання й уміння

1. Виберіть правильне доповнення твердження. За однакових умов об'єми газуватих речовин у хімічних реакціях співвідносяться між собою як:
А Невеликі цілі числа; Б Цілі числа, кратні десяти; В Дробові числа, кратні числу Авогадро; Г Індекси у хімічних формулах.

2. Виберіть об'єм (л) водню, який витратився у реакції з киснем, якщо продукт взаємодії - водяна пара об'ємом 300 л (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов):
А 150; Б 300; В 450; Г 600.

3. Виберіть об'єм (л) хлору, витраченого на повне хлорування метану, якщо один з продуктів реакції - гідроген хлорид об'ємом 40 л (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов):
А 20; Б 40; В 80; Г 160.

4. Виберіть об'єм (л) метану, на повне хлорування якого було витрачено хлор об'ємом 16л (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов):
А4; Б8; В 16; Г32.

5. Для синтезу гідроген хлориду було взято хлор об'ємом 0,4 л і водень об'ємом 0,2 л. Визначте об'ємний склад газової суміші, яка утвориться після реакції (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов).

6. Виберіть об'єм (л) гідроген хлориду, який утворився на першій стадії хлорування метану об'ємом 6 л (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряне за однакових умов):
А 6; Б 12; В 18; Г 24.

7. У побутовому газовому котлі з бойлером витрати метану становлять 4,38 м3/год. Обчисліть об'єм вуглекислого газу, який утвориться внаслідок безперервної роботи котла упродовж доби (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов).

8. У газовому котлі витрати метану становлять 0,9 м3/год. Обчисліть об'єм кисню, який витрачається внаслідок безперервної роботи котла упродовж 5 годин (об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов).

9. *Позашляховик, який працює на водневому паливі, витрачає водень масок: 4,2 кг на 320 км пробігу. Водень міститься у вуглепластиковому балоні під тиском до 700 атм. За нормальних умов об'єм цієї порції водню становив би 47,04 м3. Обчисліть об'єм кисню (н. у.), який витрачається на подолань цим автомобілем шляху завдовжки 960 км (об'єми газуватих реагентів продуктів виміряно за однакових умов).


Г. А. Лашевська, Геометрія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з хімії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

 
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.