KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розділові знаки при звертанні
Строка 3: Строка 3:
  План-конспект уроку, на тему,  "Розділові, знаки,при звертанні"</metakeywords>'''  
  План-конспект уроку, на тему,  "Розділові, знаки,при звертанні"</metakeywords>'''  
-
[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Українська мова 8 клас]
+
[http://school.xvatit.com/index.php?title=Українська_мова_8_клас Українська мова 8 клас]  
[[Розділові знаки в реченнях зі звертаннями|&nbsp;План-конспект уроку на тему&nbsp; '''"Розділові знаки при звертанні"''']]  
[[Розділові знаки в реченнях зі звертаннями|&nbsp;План-конспект уроку на тему&nbsp; '''"Розділові знаки при звертанні"''']]  
Строка 13: Строка 13:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Тема. '''Розділові знаки при звертанні.<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;'''Мета:''' поглибити й узагальнити знання учнів про звертання, навчити правильно ставити розділові знаки при звертаннях, розвивати вміння учнів вживати їх у власному мовленні, правильно інтонувати речення зі звертаннями;&nbsp; сприяти розвитку логічного мислення, застосовувати розумові операції розпізнавання, моделювання різноманітних ситуацій; виховувати прагнення до вдосконалення культури усного і писемного мовлення.<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;'''Засоби навчання:''' тлумачний словник, словник синонімів, підручник (Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2008).<br><br>'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хід уроку'''<br>'''1. Індивідуальне опитування''' (з рецензуванням відповідей учня однокласниками). Пропонуються питання:<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Що таке звертання?<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Яке основне призначення звертань?&nbsp; У яких функціональних стилях вони вживаються? <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Які види звертань ви знаєте? <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>'''2. Виступи учнів''' з дібраними вдома прикладами вживання звертань у творчості українських поетів.<br>  
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Тема. '''Розділові знаки при звертанні.<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;'''Мета:''' поглибити й узагальнити знання учнів про звертання, навчити правильно ставити розділові знаки при звертаннях, розвивати вміння учнів вживати їх у власному мовленні, правильно інтонувати речення зі звертаннями;&nbsp; сприяти розвитку логічного мислення, застосовувати розумові операції розпізнавання, моделювання різноманітних ситуацій; виховувати прагнення до вдосконалення культури усного і писемного мовлення.<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;'''Засоби навчання:''' тлумачний словник, словник синонімів, підручник (Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2008).<br><br>'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хід уроку'''<br>'''1. Індивідуальне опитування''' (з рецензуванням відповідей учня однокласниками). Пропонуються питання:<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Що таке звертання?<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Яке основне призначення звертань?&nbsp; У яких функціональних стилях вони вживаються? <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Які види звертань ви знаєте? <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>'''2. Виступи учнів''' з дібраними вдома прикладами вживання звертань у творчості українських поетів.<br>  
-
'''3.''' Прочитайте діалог. Знайдіть у ньому звертання, визначте їх вид, спробуйте прокоментувати розділові знаки.<br>''- Яке діло маєте, шановне товариство? – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала.<br>- Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України.<br>- Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ? ''<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;(І.Нечуй-Левицький)<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>'''4. Розповідь вчителя '''<br>''— Спілкуючись із ровесниками, батьками, вчителями, ви не можете обійтися без вживання у своєму мовленні звертань, тобто слів або груп слів, що називають особу, іноді предмет. Уявіть, що вам треба про щось дізнатись від однокласника, але у класі багато учнів. Чи здогадається він, що питання до нього, якщо ви не звернетесь саме до нього? Звичайно, ні! І ви залишитесь без відповіді на своє запитання.<br>Хоч звертання і відіграють важливу роль у реченні, проте членом речення не виступають&nbsp; і виділяються розділовими знаками. Прочитайте, будь ласка, про вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями на сторінці 129 та випишіть наведені приклади у зошит (робота з підручником). Потім один з учнів прокоментує.''<br><br>'''5. Вправа 234'''. Прочитайте текст. <br>''Ой летіть, вітри буйні, зашуміть калиновим гіллям край вікна, розбудіть матір шелестом поривним. І повідайте, вітри, про найменшого сина Миколу, що його не обіймала матір, не виряджала на війну, й що йому наказу не давала материнського. Розкажіть ви, буйні вітри, що жи¬вий син Микола, живий-здоровісінький. Тільки сивина рясно вкрила скроні, як паморозь осіння...<br>Не забув тебе, мати, молодий син...<br>Мовчи, серце! Стань твердим, як кремінь! Ні однієї сльози з очей, бо сльоза зір соколиний затуманить...<br>- Де ви, сини мої? Чи діждуся вас? Чи побачуся з вами?<br>Б’ється калинове гілля, стукає, наче повідати хоче про добру вість, що її принесли швидкі вітри... (А. Шиян).''<br><br><u>Бесіда за змістом прочитаного</u><br>— Які емоції у вас викликав текст? (Прогнозована відповідь: «Текст викликав переживання, співчуття до усіх матерів та їх дітей, на яку дою випало тяжке випробування - війна).<br>— Як можна визначити тему та основну думку тексту (Прогнозована відповідь: «Тема - звертання сина до матері та матері до сина, яких розділила війна, основна думка - розповісти про переживання сина, який повертається з війни, та матері, яка чекає на нього і не знає, чи дочекається).<br>— Поясніть вживання розділових знаків (розділові знаки при звертання, однорідних членах речення).<br>— Випишіть у дві колонки непоширені і поширені звертання (один з учнів зачитує, коментує). <br>— Поясніть значення слова «кремінь» (кремінь – дуже твердий мінерал – кварц чорного, бурого або жовтого кольору, який у давнину використовували для добування вогню. // Шматок такого мінералу для викрешування вогню. // перен. Про міцну здоров'ям людину. // перен. Про тверду характером людину)<br>— Доберіть синоніми до слова «вість» (звістка, повідомлення, новина; (непевна) чутка, поголоска).<br>Звернути увагу на вимову слів вітри, поривний, кремінь (наголоси).<br><br>'''6.''' Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть їх уживання.<br>''Вклонімося ж, Україно, пам’яті замучених, полеглих твоїх дітей, їхній жертовності, їхньому героїзму, бо всі вони – співтворці твоєї свободи. <br>Сіяй, мій прабатьківський краю.<br>О друзі мої, із рідних домівок вітрила ввижаються давніх мандрівок.''<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Дібрати синоніми до виділеного слова (край – країна, земля, батьківщина, вітчизна; мандрівка – подорож, мандри, путь, поїздка, прогулянка). Звернути увагу на поширене звертання у другому реченні, на пунктограми у першому реченні (однорідні означення), правопис слова пам’ять (апостроф). Пояснити значення слова вітрила – 1. Прикріплений до&nbsp; щогли або реї великий шматок полотна певної форми (трикутний, прямокутний), за&nbsp; допомогою якого вітер рухає судно. 2. Народнопоетична форма звертання до&nbsp; вітру.<br><br>'''7. Творче конструювання речень '''за опорними словами (робота за варіантами).<br>Скласти речення з поданими словами таким чином, щоб вони були: а) підметом; б) додатком; в) звертанням. Зразок:<br>1) П'ятикласники відвідали виставку воскових фігур. <br>2) П'ятикласникам захотілося відвідали виставку воскових фігур.<br>3) П'ятикласники, відвідайте виставку воскових фігур!<br><br>Варіант 1. Скласти речення зі словом друг.<br>Варіант 2. Скласти речення зі словами хлопці й дівчата.<br>Варіант 3. Скласти речення зі словом батько.<br><br>Звернути увагу на розділові знаки, інтонацію. Виділити другорядні члени речення. Визначити, якими частинами мови вони виражені. <br><br>'''8.Підведення підсумків уроку. '''Підсумок вчителя.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>'''9. Завдання додому, інструктаж щодо його виконання.'''<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Опрацювати §27. Вправа 245. <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. Ні сіло ні впало: «Дай мамо сало!». 2 . Хапай Петре поки тепле. 3. Скачи Данило хоч тобі не мило. 4. Не трать куме сили, спускайся на дно. 5. Заплач Матвійку дам копійку. 6ю Хоч нічого не виходить, а ти Марку грай. 7 .Грай, грай глечику а підеш без вушка. 8. Ой піч моя піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний був би козак з мене.<br>Прочитайте і спишіть народні вислови, вставляючи пропущені розділові знаки. Подумайте, чи можна переставити в реченнях звертання. Пригадайте і запишіть кілька прислів’їв, у складі яких є звертання.
+
'''3.''' Прочитайте діалог. Знайдіть у ньому звертання, визначте їх вид, спробуйте прокоментувати розділові знаки.<br>''- Яке діло маєте, шановне товариство? – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала.<br>- Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України.<br>- Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ? ''<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;(І.Нечуй-Левицький)<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>'''4. Розповідь вчителя '''<br>''— Спілкуючись із ровесниками, батьками, вчителями, ви не можете обійтися без вживання у своєму мовленні звертань, тобто слів або груп слів, що називають особу, іноді предмет. Уявіть, що вам треба про щось дізнатись від однокласника, але у класі багато учнів. Чи здогадається він, що питання до нього, якщо ви не звернетесь саме до нього? Звичайно, ні! І ви залишитесь без відповіді на своє запитання.<br>Хоч звертання і відіграють важливу роль у реченні, проте членом речення не виступають&nbsp; і виділяються розділовими знаками. Прочитайте, будь ласка, про вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями на сторінці 129 та випишіть наведені приклади у зошит (робота з підручником). Потім один з учнів прокоментує.''<br><br>'''5. Вправа 234'''. Прочитайте текст. <br>''Ой летіть, вітри буйні, зашуміть калиновим гіллям край вікна, розбудіть матір шелестом поривним. І повідайте, вітри, про найменшого сина Миколу, що його не обіймала матір, не виряджала на війну, й що йому наказу не давала материнського. Розкажіть ви, буйні вітри, що жи¬вий син Микола, живий-здоровісінький. Тільки сивина рясно вкрила скроні, як паморозь осіння...<br>Не забув тебе, мати, молодий син...<br>Мовчи, серце! Стань твердим, як кремінь! Ні однієї сльози з очей, бо сльоза зір соколиний затуманить...<br>- Де ви, сини мої? Чи діждуся вас? Чи побачуся з вами?<br>Б’ється калинове гілля, стукає, наче повідати хоче про добру вість, що її принесли швидкі вітри... (А. Шиян).''<br><br><u>Бесіда за змістом прочитаного</u><br>— Які емоції у вас викликав текст? (Прогнозована відповідь: «Текст викликав переживання, співчуття до усіх матерів та їх дітей, на яку дою випало тяжке випробування - війна).<br>— Як можна визначити тему та основну думку тексту (Прогнозована відповідь: «Тема - звертання сина до матері та матері до сина, яких розділила війна, основна думка - розповісти про переживання сина, який повертається з війни, та матері, яка чекає на нього і не знає, чи дочекається).<br>— Поясніть вживання розділових знаків (розділові знаки при звертання, однорідних членах речення).<br>— Випишіть у дві колонки непоширені і поширені звертання (один з учнів зачитує, коментує). <br>— Поясніть значення слова «кремінь» (кремінь – дуже твердий мінерал – кварц чорного, бурого або жовтого кольору, який у давнину використовували для добування вогню. // Шматок такого мінералу для викрешування вогню. // перен. Про міцну здоров'ям людину. // перен. Про тверду характером людину)<br>— Доберіть синоніми до слова «вість» (звістка, повідомлення, новина; (непевна) чутка, поголоска).<br>Звернути увагу на вимову слів вітри, поривний, кремінь (наголоси).<br><br>'''6.''' Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть їх уживання.<br>''Вклонімося ж, Україно, пам’яті замучених, полеглих твоїх дітей, їхній жертовності, їхньому героїзму, бо всі вони – співтворці твоєї свободи. <br>Сіяй, мій прабатьківський краю.<br>О друзі мої, із рідних домівок вітрила ввижаються давніх мандрівок.''<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Дібрати синоніми до виділеного слова (край – країна, земля, батьківщина, вітчизна; мандрівка – подорож, мандри, путь, поїздка, прогулянка). Звернути увагу на поширене звертання у другому реченні, на пунктограми у першому реченні (однорідні означення), правопис слова пам’ять (апостроф). Пояснити значення слова вітрила – 1. Прикріплений до&nbsp; щогли або реї великий шматок полотна певної форми (трикутний, прямокутний), за&nbsp; допомогою якого вітер рухає судно. 2. Народнопоетична форма звертання до&nbsp; вітру.<br><br>'''7. Творче конструювання речень '''за опорними словами (робота за варіантами).<br>Скласти речення з поданими словами таким чином, щоб вони були: а) підметом; б) додатком; в) звертанням. Зразок:<br>1) П'ятикласники відвідали виставку воскових фігур. <br>2) П'ятикласникам захотілося відвідали виставку воскових фігур.<br>3) П'ятикласники, відвідайте виставку воскових фігур!<br><br>Варіант 1. Скласти речення зі словом друг.<br>Варіант 2. Скласти речення зі словами хлопці й дівчата.<br>Варіант 3. Скласти речення зі словом батько.<br><br>Звернути увагу на розділові знаки, інтонацію. Виділити другорядні члени речення. Визначити, якими частинами мови вони виражені. <br><br>'''8.Підведення підсумків уроку. '''Підсумок вчителя.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>'''9. Завдання додому, інструктаж щодо його виконання.'''<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Опрацювати §27. Вправа 245. <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. Ні сіло ні впало: «Дай мамо сало!». 2 . Хапай Петре поки тепле. 3. Скачи Данило хоч тобі не мило. 4. Не трать куме сили, спускайся на дно. 5. Заплач Матвійку дам копійку. 6ю Хоч нічого не виходить, а ти Марку грай. 7 .Грай, грай глечику а підеш без вушка. 8. Ой піч моя піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний був би козак з мене.<br>Прочитайте і спишіть народні вислови, вставляючи пропущені розділові знаки. Подумайте, чи можна переставити в реченнях звертання. Пригадайте і запишіть кілька прислів’їв, у складі яких є звертання.  
-
 
+
 +
<br>
Надіслано Гмирянською А.В., викладачем української мови.<br><br>  
Надіслано Гмирянською А.В., викладачем української мови.<br><br>  
[[Category:Розділові_знаки_в_реченнях_зі_звертаннями._Конспект_уроку_і_опорний_каркас]]
[[Category:Розділові_знаки_в_реченнях_зі_звертаннями._Конспект_уроку_і_опорний_каркас]]

Версия 17:14, 19 марта 2010

Українська мова 8 клас

 План-конспект уроку на тему  "Розділові знаки при звертанні"


  

    Тема. Розділові знаки при звертанні.
    Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про звертання, навчити правильно ставити розділові знаки при звертаннях, розвивати вміння учнів вживати їх у власному мовленні, правильно інтонувати речення зі звертаннями;  сприяти розвитку логічного мислення, застосовувати розумові операції розпізнавання, моделювання різноманітних ситуацій; виховувати прагнення до вдосконалення культури усного і писемного мовлення.
    Засоби навчання: тлумачний словник, словник синонімів, підручник (Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2008).

                                                                                              Хід уроку
1. Індивідуальне опитування (з рецензуванням відповідей учня однокласниками). Пропонуються питання:
    Що таке звертання?
    Яке основне призначення звертань?  У яких функціональних стилях вони вживаються?
    Які види звертань ви знаєте?
    
2. Виступи учнів з дібраними вдома прикладами вживання звертань у творчості українських поетів.

3. Прочитайте діалог. Знайдіть у ньому звертання, визначте їх вид, спробуйте прокоментувати розділові знаки.
- Яке діло маєте, шановне товариство? – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала.
- Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України.
- Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ?

    (І.Нечуй-Левицький)
    
4. Розповідь вчителя
— Спілкуючись із ровесниками, батьками, вчителями, ви не можете обійтися без вживання у своєму мовленні звертань, тобто слів або груп слів, що називають особу, іноді предмет. Уявіть, що вам треба про щось дізнатись від однокласника, але у класі багато учнів. Чи здогадається він, що питання до нього, якщо ви не звернетесь саме до нього? Звичайно, ні! І ви залишитесь без відповіді на своє запитання.
Хоч звертання і відіграють важливу роль у реченні, проте членом речення не виступають  і виділяються розділовими знаками. Прочитайте, будь ласка, про вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями на сторінці 129 та випишіть наведені приклади у зошит (робота з підручником). Потім один з учнів прокоментує.


5. Вправа 234. Прочитайте текст.
Ой летіть, вітри буйні, зашуміть калиновим гіллям край вікна, розбудіть матір шелестом поривним. І повідайте, вітри, про найменшого сина Миколу, що його не обіймала матір, не виряджала на війну, й що йому наказу не давала материнського. Розкажіть ви, буйні вітри, що жи¬вий син Микола, живий-здоровісінький. Тільки сивина рясно вкрила скроні, як паморозь осіння...
Не забув тебе, мати, молодий син...
Мовчи, серце! Стань твердим, як кремінь! Ні однієї сльози з очей, бо сльоза зір соколиний затуманить...
- Де ви, сини мої? Чи діждуся вас? Чи побачуся з вами?
Б’ється калинове гілля, стукає, наче повідати хоче про добру вість, що її принесли швидкі вітри... (А. Шиян).


Бесіда за змістом прочитаного
— Які емоції у вас викликав текст? (Прогнозована відповідь: «Текст викликав переживання, співчуття до усіх матерів та їх дітей, на яку дою випало тяжке випробування - війна).
— Як можна визначити тему та основну думку тексту (Прогнозована відповідь: «Тема - звертання сина до матері та матері до сина, яких розділила війна, основна думка - розповісти про переживання сина, який повертається з війни, та матері, яка чекає на нього і не знає, чи дочекається).
— Поясніть вживання розділових знаків (розділові знаки при звертання, однорідних членах речення).
— Випишіть у дві колонки непоширені і поширені звертання (один з учнів зачитує, коментує).
— Поясніть значення слова «кремінь» (кремінь – дуже твердий мінерал – кварц чорного, бурого або жовтого кольору, який у давнину використовували для добування вогню. // Шматок такого мінералу для викрешування вогню. // перен. Про міцну здоров'ям людину. // перен. Про тверду характером людину)
— Доберіть синоніми до слова «вість» (звістка, повідомлення, новина; (непевна) чутка, поголоска).
Звернути увагу на вимову слів вітри, поривний, кремінь (наголоси).

6. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть їх уживання.
Вклонімося ж, Україно, пам’яті замучених, полеглих твоїх дітей, їхній жертовності, їхньому героїзму, бо всі вони – співтворці твоєї свободи.
Сіяй, мій прабатьківський краю.
О друзі мої, із рідних домівок вітрила ввижаються давніх мандрівок.

    Дібрати синоніми до виділеного слова (край – країна, земля, батьківщина, вітчизна; мандрівка – подорож, мандри, путь, поїздка, прогулянка). Звернути увагу на поширене звертання у другому реченні, на пунктограми у першому реченні (однорідні означення), правопис слова пам’ять (апостроф). Пояснити значення слова вітрила – 1. Прикріплений до  щогли або реї великий шматок полотна певної форми (трикутний, прямокутний), за  допомогою якого вітер рухає судно. 2. Народнопоетична форма звертання до  вітру.

7. Творче конструювання речень за опорними словами (робота за варіантами).
Скласти речення з поданими словами таким чином, щоб вони були: а) підметом; б) додатком; в) звертанням. Зразок:
1) П'ятикласники відвідали виставку воскових фігур.
2) П'ятикласникам захотілося відвідали виставку воскових фігур.
3) П'ятикласники, відвідайте виставку воскових фігур!

Варіант 1. Скласти речення зі словом друг.
Варіант 2. Скласти речення зі словами хлопці й дівчата.
Варіант 3. Скласти речення зі словом батько.

Звернути увагу на розділові знаки, інтонацію. Виділити другорядні члени речення. Визначити, якими частинами мови вони виражені.

8.Підведення підсумків уроку. Підсумок вчителя.
   
9. Завдання додому, інструктаж щодо його виконання.
    Опрацювати §27. Вправа 245.
    1. Ні сіло ні впало: «Дай мамо сало!». 2 . Хапай Петре поки тепле. 3. Скачи Данило хоч тобі не мило. 4. Не трать куме сили, спускайся на дно. 5. Заплач Матвійку дам копійку. 6ю Хоч нічого не виходить, а ти Марку грай. 7 .Грай, грай глечику а підеш без вушка. 8. Ой піч моя піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний був би козак з мене.
Прочитайте і спишіть народні вислови, вставляючи пропущені розділові знаки. Подумайте, чи можна переставити в реченнях звертання. Пригадайте і запишіть кілька прислів’їв, у складі яких є звертання.


Надіслано Гмирянською А.В., викладачем української мови.

Предмети > Українська мова > Українська мова 8 клас > Розділові знаки при звертанні > Розділові знаки в реченнях зі звертаннями. Конспект уроку і опорний каркас