KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Розділові знаки в реченнях зі звертаннямиРозділові знаки

На письмі звертання виділяється комами. Проте, коли звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставиться знак оклику, а наступне слово в такому випадку пишеться з великої букви. Життя моє! Дозволь тебе любити. Зашити щастям зроблені дірки (А. Стеценко). Перед звертанням часто бувають вигуки, які від звертання відділяються комами. Не виділяються лише слова о, ой, якщо вони вжиті як підсилювальні частки. Порівняйте:
1. Ой Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти, батьку, у море носив козацької крові (Т. Шевченко).
2. Ох, пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський).

236І. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертаннях. Назвіть звертання, визначте, які з них поширені та чим вони виражені. Чи бувають звертання членами речення?
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією.
1. Грай моя пісне як вітер сей грає (Леся Українка ). 2. Через тумани лихі, через великеє горе ти світиш мені моя зоре (Леся Українка). 3.1 ти людино в себе у ногах побачиш постать гордої природи (М. Рильський). 4. Линьте ж дні котіться весни до мети (М. Рильський). 5. Шуми вітре шуми буйний на ліси, нагори... (М.Шашкевич). 6. Спи мій малесенький поки є час (Леся Українка). 7. Скажи Україно скажи моя мила звідки могутність незламна твоя? (М. Нагнибіда). 8. Кораблі Шикуйтесь до походу! Мрійництво Жаго моя Живи! В океані рідного народу відкривай духовні острови (В. Симоненко). 9. Ти чого це дівко на вулицю носа не показуєш? (М. Стельмах).
III. Підкресліть граматичні основи. Назвіть речення, у якому присудок виражений фразеологізмом.241 І. Спишіть речення, ставлячи звертання, подані в дужках, у кличному відмінку та розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
1. Добридень (квітень) повелитель квіту. Заходь в мій сад, - він жде тебе завжди (М. Боровко). 2. Здрастуй (пташечка маленька) звідкіля ти, звідкіля? (П. Усенко).3. Понеси мене на крилах (радість моя) де на пагорбах і схилах сонця течія (В. Симоненко). 4. Скажи (брат) кобзареві: хай собі співає! Бо кобзаря на Вкраїні народ поважає (О. Корсун). 5. Молодієш (Київ) хоч старий літами (Д. Луценко).6. Нехай живе поезія (мій друг)! (М. Рильський). 7. Не шуми ти (луг) і не гасніть, далі! (В. Сосюра).8. Ти припав (мій син) до лиця мудрої кринички польової (П. Перебийте).
II. Зробіть письмовий синтаксичний розбір двох останніх речень.
III. Визначте, у яких словах, що є звертаннями, простежується чергування звуків. Запишіть і схарактеризуйте звуки, що чергуються.


242 Позмагайтеся! Хто швидше розставить сім ком у поданому реченні?
Зеленійте доли і лужечки і орли здіймайтесь ув імлі розливайтесь круті бережечки по вкраїнській молодій землі! (А. Малишко).


243Випишіть спочатку речення з поширеними звертаннями, а потім - із непоширеними. Розкрийте дужки, розставте розділові знаки. Обґрунтуйте написання.
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією.
1. Слався од краю до краю Вітчизно квітни садами піснями лунай (М. Рильський). 2. Зашуми весною зелен луже теплий вітре ш(е,и)лести в гі(л,лл)і! (А. Малишко). 3. За руку б(е,и)ру тебе слово як юнку як рідну дитину на руки б(и,е)ру (П. Воронько). 4. О краю мій в ті грізні зими завжди з тобою ми були (В. Сосюра). 5. Мій отчий (не)забутній доме зі мною скрізь твоє тепло (Р. Братунь). 6. Добрий ранок шляхи пром(и,е)нисті і веселі пісні тракториста (М. Стельмах). 7. Командире хай поблиз Дніпра відпочине воїна душа! (М. Стельмах). 8. Сідай дон(е,и)чко пополуднуй з нами (М. Стельмах ). 9. Старі дуби спасибі вам за осінь за відлітання радості і птиць (Л. Костенко).
III. Схарактеризуйте усно речення за метою висловлювання та інтонацією.245 Прочитайте і спишіть народні вислови, вставляючи пропущені розділові знаки. Чи можна переставити в реченнях звертання?
1. Ні сіло ні впало: «Дай мамо сало!». 2. Хапай Петре поки тепле. 3. Скачи Данило хоч тобі не мило. 4. Не трать куме сили, спускайся на дно. 5. Заплач Матвійку дам копійку. 6. Хоч нічого не виходить, а ти Марку грай. 7. Грай, грай глечику а підеш без вушка. 8. Ой піч моя піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний був би козак з мене.
II. Пригадайте і запишіть кілька прислів'їв чи речень із відомих пісень, у складі яких є звертання.


Висновки
На письмі звертання завжди виділяються комами, інколи - знаком оклику, в усному мовленні - інтонацією.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Програма з української мови за 8 клас, реферати та конспекти уроків з української мови, домашнє завдання, підручники онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.