KNOWLEDGE HYPERMARKET


Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини.Повні уроки.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література: Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини. Повні уроки.   Тема: Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини.

   Мета: нагадати учням про роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини.

   Тип уроку: навчально виховний.

   У періоді всієї своєї вікової історії наш народ створив високохудожню літературу. Вона знаходиться на гідному місці в світовій культурі.
   Художня література має величезне суспільно-політичне, виховне і пізнавальне значення. Тому що в ній представлена історія всього народу, його боротьба за свою волю, за своє успішне і щасливе життя, за битву проти національного, а також соціального гніту. У літературі чесно і справедливо відображується суспільна дійсність: різні періоди життя всього народу, прагнення і, звичайно, надії людей.

Z1-8.jpg
   Художня література – це різновид мистецтва, що є найпотужнішим засобом пізнання людини, інструментом, який впливає на дійсність. Література формує розум людини, його волю і психіку, його відчуття і людський сильний характер, а саме – формує особу людини.
   Творець літератури узагальнює різні життєві випадки і явища, потім будує типові образи, і при цьому показує своє особисте відношення до даних подій або випадку. Значення письменника і його творчості, а, отже, і літератури виражаються в тому, наскільки правдиво і правильно відображують і висловлені інтереси і мрії людей. Художня творчість призначається для того, щоб служити народові. У літературних творах ми пізнаємо минулі, нинішні і, звичайно ж, бачимо майбутні мрії людини. В уяві починають формуватися новітні поняття, в глибині душі народжується невідомі до цих пір відчуття. І лише літературні твори і праці ми сприймаємо в першу чергу своїм серцем, а потім і практичним розумом, і здоровим глуздом. І цим прививають зацікавленість до своєї власної історії, любов до рідної землі-матінки, до батьків і близьким, до свого ближнього і до своїх братських народів. Література допомагає і підтримує людину в складні хвилини життєвої дороги. Надихає на подвиги заради своїх ближніх. Дає силу для подолання різних життєвих проблем, направляє і орієнтує на дорогу до правильного вирішення важливих в даний момент питань. Саме цим вона і коштовна для нас і для кожного народу окремо.


   Основною темою і головним предметом мистецтва є людина — зі всіма своїми властивостями, особливостями, перевагами і недоліками, у всій сукупності її стосунків з навколишнім світом.
   Показуючи людину у всій її складності, неоднозначності, мистецтво старається допомогти людині пізнати себе як людину, і тому пізнання в мистецтві виступає перш за все як самопізнання.

Z1-1.jpg
   Про людей минулих поколінь і нинішніх, але інших культур і традицій ми багато в чому пізнаємо з мистецтва, що дає нам картину матеріального і духовного життя минулого і справжнього людства.
   У будь-якому випадку ми самоусвідомлюємо і самопізнаєм себе: що ми можемо, на що здатні, що в собі повинні здолати.
   Мистецтво може відтворювати і абсолютно реальну, дійсно існувавшу або існуючу людину. З іншого боку, мистецтво може представити людину, образ якої існує лише в творчій уяві художника, наприклад, барон Мюнхгаузен.

Z1-7.jpg
   Часто художник створює, як би збірний образ людини з метою відображати в ній і через неї свої ідеї і розуміння тих або інших явищ дійсності; такі образи не є простим відтворенням людей, послуживших прототипами або моделями, а виступають узагальненням якихось характерних меж і сторін, що несе заданий художником вміст, представляючи певного типу особистості.
   Тому об'єктом уваги мистецтва стає і людина «зовнішня» — у всій досконалості її фізичної краси і фізичних можливостей, і людина «внутрішня» — у всьому багатстві проявів її внутрішнього світу, її духовного життя, її творчих здібностей, і людина «соціальна» — у всій різноманітності її стосунків з іншими людьми, з суспільством.
   Духовний світ — це найважливіший прояв і ознака суті людини — дійсно найголовніший і найцікавіший предмет розкриття в мистецтві, особливо в словесних мистецтвах і музиці.

Z1-3.jpg
   Література естетично освоює світ в художньому слові. Її предмет хоча і не прямолінійно, але неухильно розширюється. У його сферу нині входять природні і суспільні явища, величезні соціальні катаклізми і рухи народних мас, духовне життя особи, її думки і відчуття. У різних своїх жанрах література охоплює цей матеріал або через драматичне відтворення дії, або через епічне оповідання про події, або через ліричне саморозкриття внутрішнього світу людини.
   Література історично мінлива. Міняються відбиті в ній життєві явища, світоглядні позиції і ідеали, з'являються нові художні засоби, прийоми і форми. Література — жива, рухлива художня система, чутливо реагуюча на зміни життя. Процес розвитку літератури — це взаємодія стійкості і мінливості, спадкоємності і новаторства. Сама історична мінливість літератури передбачає і «консервативну» сторону. Зміни літератури зовсім не викликають руйнувань самої її суті. Існують вічні початки, що лежать  в самій природі літератури.


   Так, життя людини в народі і життя народу в світі, людина, природа і суспільство в їх взаємовідношенні є вічною темою і предметом літератури. Щастя людей, розвиток суспільства не всупереч і не за рахунок, а через особу індивіда є стійке в ідеалах літератури.
   Відповісти на ці питання можна коротко: вся справа в слові. Слово — виразний засіб і розумова форма літератури, знакова основа її образності. Спочатку було слово... Так Біблія говорить про створення Всесвіту. Художній світ, що створюється літературою, виникає саме по цій формулі.

Z1-9.jpg
   Підводячи підсумок, можна сказати, що мистецтво існує в ім'я людей, його вища мета – гуманізм, щастя і повноцінне життя людей. Нічим не замінна мета мистецтва: затверджувати самоцінність особи, доставляти їй естетичну насолоду, будити в ній творчий дух. Саме в світлі цієї мети художник і дивиться на світ, відбираючи в нім необхідні зв'язки.
   Предмет мистецтва – реальність, узята в світлі гуманістичних цілей мистецтва, або життя в його найширшому суспільному значенні, дійсність в її естетичному багатстві, світ в його значенні для людства.


   Запитання:
   1. Чому через літературні твори людина пізнає себе?
   2. Яке місце займає людина в літературі?
   3. Яка мета мистецтва?


   Домашнє завдання:
   Згадайте літературний твір, який вразив Вас найбільше. Чому? Що ви відчули, читаючи його?


   Список використаних джерел:
   1. Урок на тему: Людина в мистецтві та мистецтво в людині., Санін В.І., учитель української та зарубіжної літератури, сш №2, м.Канів
   2. Голубков В.В. Проблема психологічного обгрунтування вивчення літератури в школі //Литература i мова в школi: Вчені нотатки. - К, 2007. -  Т. XXIV.
   3. Корст Н.О. Сприйняття літературного твору і його аналіз в школі // Питання аналізу літературних творів. - М., 2005.
   4. Лєонтьєв  А.А.  Психологічний підхід до аналізу мистецтва // Емоційна дія масової комунікації: педагогічні проблеми матеріали семінару).- К., 2008.
   5. Молдавська Н.Д. Літературний розвиток школярів в процесі вчення. - М., 2006.

   Відредаговано і надіслано Запорожець Н.В.Над уроком працювали

Санін В.І.

Запорожець Н.В.


Хорошун К.Е.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 7 клас