KNOWLEDGE HYPERMARKET


Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Постійні та змінні вітри

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Постійні та змінні вітри

Пояси атмосферного тиску

Ти вже знаєш, що основною причиною виникнення в тропосфері різних областей тиску є різниця температур на поверхні Землі, яка залежить від кута падіння сонячних променів. Тож біля екватора — пояс (область) постійного низького тиску, а в районах полюсів — високого. Розглянемо рух повітря залежно від цієї закономірності. В екваторіальних широтах повітря нагріте, легке і піднімається до верхніх шарів тропосфери, спричиняючи пояс низького тиску. Поступово охолоджуючись, воно стискається й утворює (у верхньому шарі) область високого тиску. Відомо, що горизонтальні рухи повітря (вітер) виникають у напрямку від областей високого тиску до низького. Відповідно в приземному шарі повітря рухається до екватора з півдня і з півночі), а у верхньому — від екватора на південь і північ. У 30-х широтах обох півкуль у верхньому шарі тропосфери повітря охолоджується і опускається до поверхні Землі, утворюючи області високого тиску. Далі воно поширюється до екватора (чому?) і 60-х широт обох півкуль, де стикається з повітрям, що рухається від полюсів. У районі їх зіткнення теплі повітряні маси починають підніматися, а в приземному шарі формуються області низького тиску.

Таким чином, над поверхнею Землі виникають колові рухи повітря — вертикальні та горизонтальні. Вони відповідають розподілу поясів (областей) високого й низького тиску в тропосфері.

Від переміщення повітря безпосередньо залежать інші атмосферні явища: температура, опади, хмарність, вологість тощо.


Постійні вітри

Пригадай, що таке вітер. Якщо є області постійного високого й низького тиску, то між ними утворюються постійні вітри. Це пасати, західні вітри помірних широт та північно-східні і південно-східні вітри.

Пасати (від голландського — постійні) — вітри, що дмуть від областей високого тиску (30° пн. ш. і пд. ш.) до області низького тиску (тобто екватора). Під впливом обертання Землі навколо своєї осі вони відхиляються й утворюють північно-східний пасат у Північній півкулі та південно-східний — у Південній. Над океаном їх швидкість становить 10 — 12 м/с, над суходолом — 5 — 7 м/с. З давніх часів вітри допомагали мореплавцям на вітрильниках долати простори океанів.

Західні вітри помірних широт дмуть від поясів високого тиску в 30-х широтах до 60-х широт обох півкуль. Західний напрямок пов'язаний з обертанням Землі навколо своєї осі. Зверни увагу: у Північній півкулі західні вітри відхиляються праворуч, у Південній — ліворуч. На суходолі вони спричиняють погіршення погоди, хмарність та опади (чому?).

Північно-східні і південно-східні вітри дмуть від полюсів (областей високого тиску) до 60-х широт обох півкуль. Північно-східні вітри поширені в Північній півкулі, а південно-східні — у Південній. Вони зумовлюють різке зниження температури і зменшують кількість опадів.

Із сезонними й місцевими вітрами — бризами та мусонами — ти вже ознайомився.


Циклони, антикицлони
У тропосфері утворюються величезні вихори діаметром у сотні й тисячі кілометрів — циклони та антициклони. Виникнення цих потужних вихорів пов'язане з відхиляючою силою обертання Землі та змінами атмосферного тиску. Циклон (у перекладі з грецької — той, що кружляє) — вихороподібний рух повітря з низьким тиском у центрі. У Північній півкулі повітря рухається до центра проти годинникової стрілки (у Південній — навпаки). З наближенням до центра циклону швидкість вітру і кількість опадів зростають. Зокрема в Україні погода значною мірою залежить від діяльності циклонів. Під час тропічних циклонів бувають ураганні вітри. Вони завдають великої шкоди країнам, які розташовані на узбережжях океанів та островах. Так, у 1998 р. ураган «Пакуліна» спричинив великі руйнування в Мексиці, а в 2005 р. ураган «Катріна» — у Сполучених Штатах Америки.


Антициклон на противагу циклону в центрі має високий тиск. Повітря в ньому рухається від центра до окраїн за годинниковою стрілкою (у Південній півкулі — навпаки). У центрі — низхідні потоки повітря, спостерігається безхмар¬на і сонячна погода. Влітку спекотно, взимку — морози.


Повітряні маси та їх переміщення

Вертикальне та горизонтальне переміщення повітря в межах атмосфери (насамперед у тропосфері) називають циркуляцією атмосфери. Ти вже ознайомився з деякими особливостями такої циркуляції: сезонні й постійні вітри, циклони та антициклони.

Повітряні маси - величезні об'єми повітря у тропосфері з подібними властивостями (температурою, вмістом вологи й пилу) і напрямком руху. Залежно від району утворення виділяють такі їх типи: екваторіальні, тропічні, помірні та арктичні Підчас переміщення вони змінюються, водночас зазнає змін і погода. Наведемо коротку характеристику основних типів повітряних мас.

Екваторіальні (ЕПМ) — формуються над екватором. Вони теплі, вологі впродовж року.


Тропічні (ТПМ) — у районах тропіків обох півкуль, так само теплі, але сухі цілорічно. В Україну, зокрема, надходять із Середземномор'я.


Помірні (ППМ) — пов'язані з помірним тепловим поясом (в обох півкулях Землі). Температури різняться за порами року, вологість середня.


Арктичні або антарктичні (АПМ) — формуються у високих широтах обох півкуль, для них характерні низькі температури й незначна вологість.


атмосферні фронти

Мал. 9


Помірні й тропічні повітряні маси, залежно від формування над суходолом чи океаном, поділяють на континентальні та морські. Морські мають більшу вологість та нижчі температури влітку і вищі температури взимку. Для континентальних властиві сухість повітря впродовж року, високі температури влітку і низькі — взимку.


Атмосферні фронти

Між повітряними масами завжди є перехідна зона в декілька десятків кілометрів, яку називають атмосферним фронтом. Якщо переважає холодне повітря, то такий фронт називають холодним. Наразі очікують похолодання. Якщо насувається тепле повітря — відповідно теплий фронт приносить потепління, опади. Холодне повітря завжди залишається нижче від теплого. Тепле повітря піднімається вгору, конденсується водяна пара і випадають дощі, град, сніг. Тобто можна визначити, який саме атмосферний фронт насувається: якщо опади й похолодання — холодний, опади й потепління — теплий.


Висновки
1. Виникнення поясів атмосферного тиску залежить від кута падіння сонячних променів на поверхню Землі й відповідно розподілу температур. Виділяють чотири області високого тиску і три — низького.
2. Постійні вітри формуються між областями високого й низького тиску. Це пасати (від 30-х широт обох півкуль до екватора), західні вітри помірних широт та північно-східні і південно-східні (від полюсів до 60-х широт обох півкуль).
3. Циклони та антициклони — вихороподібні рухи повітря з відповідно низьким і високим тиском у центрі. Вони формуються переважно в помірних і високих широтах. Циклони зумовлюють погіршення погоди (хмарність, опади), антициклони — безхмарну, ясну погоду.
4. Повітряні маси — значні обсяги повітря в нижніх шарах атмосфери (тропосфері), які мають однакові властивості (температуру, вологість, прозорість тощо), їх поділяють на екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні або антарктичні. Помірні й тропічні маси, у свою чергу, поділяють на морські й континентальні.
5. Атмосферний фронт — відносно вузька перехідна зона між різними за своїми властивостями повітряними масами. Поділяють на холодні й теплі, залежно від того, яка повітряна маса наступає на іншу.

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.