KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманітність Одноклітинних.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Різноманітність Одноклітинних


Різноманітність Одноклітинних


Варто пригадати.

Які особливості водного середовища мешкання?


Поширення найпростіших у прісних водоймах.

Чимало видів одноклітинних тварин здатні до активного плавання за допомогою війок чи джгутиків. Ці дрібні організми, які мешкають у товщі води, належать до особливої екологічної групи - планктону. Один з таких організмів - інфузорія-туфелька.

Інфузорію-туфельку назвали так тому, що своєю формою вона нагадує жіночий черевичок. Її клітина завдовжки 0,2-0,3 мм. Поверхня вкрита рядами численних (близько 15 тис.) війок. Завдяки їхній узгодженій роботі туфелька досить швидко (2-3 мм/с) плаває, обертаючись навколо своєї поздовжньої осі (мал.1) . На черевному боці добре видно передротову заглибину , на дні якої розташований клітинний рот . Через нього до цитоплазми надходить їжа (клітини бактерій), яка перетравлюється в травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі викидаються через особливий утвір - порошицю .


Інфузорія-туфелька                           

Мал.1. Інфузорія-туфелька: 1 - мікрофотографія; 2 - схема будови


Зверніть увагу: в інфузорії-туфельки є два різні ядра - велике та мале. Велике ядро керує процесами утворення органічних речовин, а мале - забезпечує зберігання спадкової інформації та її передачу від материнської клітини дочірнім під час її поділу (мал.2).


Обмін спадковою інформацією між двома клітинами інфузорії-туфельки                 

Мал.2. Обмін спадковою інформацією між двома клітинами інфузорії-туфельки


Різноманітні види інфузорій трапляються і біля дна водойм або на поверхні водяних рослин. Організми, що мешкають біля дна водойм, належать до екологічної групи - бентосу.

Амеба протей - безбарвна одноклітинна тварина відносно великих розмірів - до 0,5 мм завдовжки. Живиться вона бактеріями й одноклітинними водоростями, захоплюючи їх своїми несправжніми ніжками. Її клітина має одне ядро та скоротливу вакуолю. Розмножується поділом клітини навпіл. Крім амеби протея, у прісних водоймах мешкає арцела звичайна, вкрита захисною черепашкою. З отвору черепашки, розташованого на її нижньому боці, назовні виходять несправжні ніжки.

Роль у природі та житті людини. Прісноводні одноклітинні - джерело живлення для різноманітних водяних безхребетних і хребетних тварин. Різні види найпростіших віддають перевагу воді з певним ступенем забруднення, тому їх використовують для визначення санітарного стану водойм.

Поширення найпростіших у морях. У морях поширені форамініфери та радіолярії. — переважно донні мешканці, однак є й планктонні види. Клітина форамініфер розташована всередині черепашки. В одних видів вона утворена з органічної речовини, до якої можуть прилипати піщинки, панцири діатомових водоростей тощо. В інших до складу черепашки входить карбонат кальцію. Черепашки мають великий отвір - устя, а їхні стінки пронизані численними порами. Через ці отвори назовні виходять тоненькі видовжені несправжні ніжки, які в деяких місцях зливаються між собою, утворюючи ловильну сітку. Захоплені поживні частки можуть потрапляти усередину черепашки, де перетравлюються в травних вакуолях.

З черепашок форамініфер утворюються значні поклади вапняку завтовшки десятки та сотні метрів. Унаслідок процесів гороутворення ці поклади можуть опинятися на суходолі. Такі гірські системи, як Піренеї,  Альпи, Гімалаї значною мірою складаються з форамініферних вапняків. Британські острови давні римляни називали Альбіоном (від лат. альбус - білий) за кольором прибережних вапнякових скель. За видовим складом викопних форамініфер геологи визначають вік тієї чи іншої гірської породи, бо для кожного періоду геологічної історії Землі цей склад - особливий.

Викопні організми, за якими визначають вік осадових порід, називають керівними копалинами. Радіолярії - планктонні тварини. В Азовському та Чорному морях з низькою солоністю води радіолярії, на відміну від форамініфер, не мешкають. Більшість видів має внутрішньоклітинний скелет складної будови із Силіцій (II) оксиду та інших мінеральних речовин. Їхні тоненькі несправжні ніжки також утворюють ловильну сітку. З решток радіолярій за сотні мільйонів років утворилися особливі породи - радіолярити. Наприклад, острів Барбадос у Карибському морі складається переважно з решток радіолярій. До радіоляритів належить таке напівкоштовне каміння, як яшма, опал, халцедон.

Мешканці ґрунту. Як вам відомо, між частками ґрунту є вода. У ній мешкають представники тих самих груп найпростіших, що й в прісних водоймах: голі та черепашкові амеби, інфузорії тощо. Вони живляться клітинами бактерій, водоростей, рештками організмів. Посушливі періоди переживають у вигляді цист. Розкладаючи органічні речовини, найпростіші беруть участь у процесах ґрунтоутворення.


Запитання для контролю

1. Які особливості будови та процесів життєдіяльності планктонних одноклітинних тварин?

2. Які пристосування до мешкання біля дна притаманні прісноводним найпростішим?

3. Завдяки чому найпростіших використовують для визначення санітарного стану водойм?

4. Яка роль морських найпростіших в утворенні осадових порід?

5. Чому в морських найпростіших немає скоротливих вакуоль?Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з біології, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з біології для 8 класу
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.