KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складання оповідання за кінцівкою . Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас. Повні уроки>> Українська мова: Складання оповідання за кінцівкою.Повні уроки 

Содержание

Що таке оповідання

Кожен з вас залюбки читає літературу та полюбляє різноманітні за жанром твори. Але, рідко коли акцентує увагу на тому, чим відрізняються казки від міфів, оповідання від новел та переказів. Отже сьогодні ми з вами попробуємо з’ясувати, що таке оповідання?

Оповідання – це такий художній твір, який описує одну чи декілька подій з життя головного героя, які з ним відбуваються за невеликий проміжок часу. Як правило, оповідання невеликі за своїм розміром і належать до малої форми епічного жанру літератури.

Зазвичай в оповіданні задіяна невелика кількість дійових осіб. В оповіданні мова здебільшого ведеться про певний персонаж цього твору, про якусь основну подію, що з ним сталася, а також дається стисла характеристика персонажу і невеликі описи. Крім того, оповідання відрізняється від інших жанрів такою ознакою, як настанова на достовірність. А що це значить? А значить це те, що події, описані в творі, здебільшого являються не вигадкою, а достовірним фактом.

Тобто можна сказати, що одноподійність є головною ознакою оповідання. І хоча оповідання має невеликі розміри, але вимагає чіткої і одноманітної побудови сюжету, в якому використовуються стислі та лаконічні описи.

Характеристика оповідання

Оповідання за жанром чимось схоже на новели, але в порівнянні з новелою має більш виразну композицію та менш гострий конфлікт, якщо він присутній в оповіданні.

А зараз спробуємо розглянути характерні риси оповідання:

• По-перше, в оповіданні присутні роздуми, описи та відступи;
• По-друге, як правило, розповідь в ньому ведеться від особи оповідача або від третьої особи, але в будь-якому разі позначається особовим займенником я;
• По-третє, оповідь в тексті побудована так, що в ньому дії слідують одна за одною;
• По-четверте, в оповіданні обов’язково присутні: початок події, розвиток подій і розв’язка, тобто кінець подій.

Ось яку композицію має сюжет оповідання:


оповідання

Особливості оповіді

В оповіданні, як правило, розповідається якась історія. Ця розповідь в оповідальному тексті може бути описана послідовно від початку до кінця, але й можливі перестановки подій. Якщо в оповіданні використовуються перестановки подій, то на місці пропущених моментів присутні натяки на майбутні події та спогади про те, що було в минулому.

Час між оповіддю та історією, яка відбулася в тексті може співвідноситися по-різному. В деяких випадках розповідь може займати більше часу, інколи менше, а в деяких випадках може займати і однаковий час.

Як скласти план оповідання?

А зараз ми з вами розглянемо по пунктам, як потрібно складати план оповідання. Зрозуміло, що перш ніж приступити до складання плану якогось певного оповідання, насамперед потрібно це оповідання прочитати.

Після того, як ми прочитали текст оповідання і вже знаємо про що йде в ньому мова, потрібно його розділити на смислові частини. Далі, в кожній цій частині нам потрібно визначити головне, про що там йдеться.

Наступним кроком в складанні плану потрібно до кожної виділеної частини придумати заголовок. І на кінець, з тих заголовків, які ви придумали, ми можемо записувати план.

Завдання

1. Прочитайте уважно оповідання Марко Вовчок «Три сестри». Складіть план до цього оповідання.
2. Складіть свій план оповідання і по ньому напишіть текст.
3. Назвіть відомих вам авторів, які здебільшого пишуть твори в цьому жанрі.

Історична довідка

Цей жанр літератури відомий людству доволі довго. Оповідання, як самостійний вид жанру був сформований ще в XIX ст. і з того часу набув популярності у художній літературі.

Зазвичай, раніше оповідання мало декілька іншу структуру, і перші твори цього напрямку велися від першої особи та були схожі на перекази реальних подій. Трохи згодом, оповіді перестали вести від автора, а стали розповідати від головного персонажу твору. Завдяки такій подачі тексту стало більш зрозуміло, що прагне автор донести до читача в даному оповіданні.

Чим оповідання відрізняється від новели?

Так як оповіданню характерні ті ж жанрові форми, які пішли від новел, то деякі літературні діячі розглядають ці поняття, як рівнозначні. Давайте з вами спробуємо розібратися в схожості між оповіданням і новелою.

• По-перше, в основі цих літературних жанрів закладені епізоди людського життя.
• По-друге, що оповідання, що новела мають прості сюжети з обмеженим колом дійових осіб.

Ми з вами розглянули схожість цих літературних жанрів. А в чому їх відмінність? На відміну від новели в оповіданні, як правило описується повсякденне життя героїв твору, їх побут та взаємини між людьми. Але гострота сюжету, на відміну від новели, в оповіданні менш виражена. Крім того, в оповіданні можливе використання оцінки автора, яка характеризує персонажів та події. Також для цього жанру характерним є прихований підтекст, в якому автор реалізує свій задум.

Слід знати, що такий літературний жанр, як оповідання, є найтрадиційнішим для літератури слов’янських народів, так як в ньому розкривається специфіка нашого народу та його проблеми. Оповідання має чимало жанрових різновидів. Серед цього різноманіття є і теми соціально-побутового, політичного та естетичного напрямку. Також широке поширення мають теми, пов’язані з сатиричним, комічним та трагічним життям нашого народу.

В українській літературі термін «оповідання» вперше з’явився завдяки творам Марко Вовчок, яка видала свою збірку творів під назвою «Народні оповідання» у 1857 році. Саме після виходу збірки Марко Вовчок, оповіданнями стали називати всі твори, в яких розповідається про невеликі події людського життя в послідовному часовому викладенні.

Майстри оповідань на різні теми

Серед письменників є багато справжніх майстрів, які пишуть твори на різні теми в жанрі оповідання. Серед цих письменників такі відомі діячі, як Марко Вовчок, Іван Франко, Борис Грінченко, Л.Толстой, І. Тургенєв та багато інших.

Домашнє завдання

1. Напишіть невеличке оповідання про якусь цікаву подію, яка відбулась у вашому житті.
2. Придумайте до свого оповідання назву.
3. Складіть план до свого твору.

Предмети > Українська мова > Українська мова 4 клас