KNOWLEDGE HYPERMARKET


Соматична нервова система, ретикулярна формація і лімбічна система

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Соматична нервова система, ретикулярна формація і лімбічна система


Соматична нервова система, ретикулярна формація і лімбічна система.


Пригадайте відділи хребта людини, будову хребців; що таке сіра і біла речовина.
Навчіться характеризувати будову і функції спинного мозку, сіру і білу речовину спинного мозку; характеризувати будову головного мозку і функції заднього і середнього відділів головного мозку, ретикулярну формацію.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: спинний мозок, рефлекторна функція, провідникова функція, головний мозок, довгастий мозок, міст, середній мозок, великі півкулі головного мозку, кора.

Ви вже знаєте, що за функціональними властивостями нервову систему поділяють на соматичну і автономну, або вегетативну. Соматична нервова система охоплює ті відділи центральної і периферичної нервової системи, які іннервують опорно-руховий апарат і забезпечують чутливість нашого тіла (дотикову, больову, температурну). До автономної нервової системи відносять усі інші відділи, які регулюють діяльність внутрішніх органів, гладеньких м'язів судин і шкіри, різних залоз, а також обмін речовин.

Яка будова та функції спинного мозку?

Спинний мозок - це відділ центральної нервової системи розташований у каналі хребта. Починається спинний мозок при основі черепа, де з'єднується з довгастим мозком (структурою головного мозку), а закінчується на рівні другого поперекового хребця пучком нервів, які відходять від нього. Тому він дещо коротший від хребта. Спинний мозок міститься в спинномозковій рідині, яка захищає мозок від різних механічних впливів. У центрі спинного мозку проходить вузький канал, теж заповнений спинномозковою рідиною.

Спинний мозок складається з 31 сегмента, об'єднаних у відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий (мал.1), що відповідають відділам хребта. Від кожного сегмента спинного мозку праворуч і ліворуч відходять по парі задніх і передніх корінців.


Відділи спинного мозку


Мал.1. Відділи спинного мозку


Відповідно до кількості сегментів спинний мозок має 31 пару нервів: 8 пар шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і одну пару куприкових. Таким чином, спинномозкові нерви іннервують шкіру, внутрішні органи і скелетні м'язи тіла Нервові стовбури складаються з пучків нервових волокон, що відходять від кількох нейронів.
У спинному мозку розрізняють сіру і білу речовину (мал.2). Сіра речовина складається з тіл рухових (3%) і вставних (97%) нейронів. Розміщена вона навколо центрального спинномозкового каналу (на поперечному розрізі за формою нагадує метелика, що летить) і утворює парні виступи - роги. Навколо сірої речовини розміщена біла речовина, що складається з нервових волокон, які утворюють канатики спинного мозку (задній та передній) з провідними нервовими шляхами (висхідними та низхідними). Вони з'єднують спинний мозок із головним.


Будова спинного мозку


Мал.2. Будова спинного мозку


По висхідних шляхах нервові імпульси прямують до головного мозку, по низхідних - збудження передається від головного мозку до центрів спинного мозку, а від них - до робочого органа.

Спинний мозок виконує рефлекторну і провідникову функції. Таким чином, cпинний мозок відіграє роль двостороннього провідного шляху між головним мозком і периферичною нервовою системою; керує простими рефлекторними діями (наприклад, відсмикування руки від гарячого предмета).

Яка будова і функції відділів головного мозку?

Головний мозок - вищий відділ нервової системи людини. Він міститься в черепній коробці й через великий потиличний отвір з'єднаний зі спинним мозком.

У головному мозку, як і в спинному, є біла і сіра речовина. Біла речовина (відростки нейронів) утворює провідні шляхи, які зв'язують відділи головного мозку між собою та зі спинним мозком. Сіра речовина (тіла нейронів) утворює кору півкуль головного мозку і мозочка й у вигляді окремих скупчень нейронів, так званих ядер, міститься всередині білої речовини.

У головному мозку розрізняють такі складові: довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок, проміжний мозок та кінцевий, який ще називають великий мозок (мал.3). Учені ще об'єднують головний мозок у відділи: задній, середній і передній мозок. Задній мозок включає довгастий, міст і мозочок, а передній - проміжний і кінцевий мозок.


Складові головного мозку


Мал.3. Складові головного мозку


Яка будова та функції заднього і середнього мозку?

Довгастий мозок як складова заднього мозку є продовженням спинного мозку та має подібну будову та функції. У ядрах сірої речовини довгастого мозку зосереджені життєво важливі нервові центри дихання (вдих-видих), травлення (слиновиділення, секреторна діяльність травних залоз, жування, ковтання), а також нервові центри захисних рефлексів (мигання, кашлю, блювання, чхання). У ньому містяться ядра блукаючого нерва, які іннервують серце та інші внутрішні органи. Через довгастий мозок проходять нервові шляхи від спинного мозку до мозочка і середнього мозку, а від них - до інших відділів головного мозку.

Міст – довгастого мозку і з'єднує між собою спинний, довгастий, середній і проміжний. Через нього проходять висхідні і низхідні нервові шляхи. Тут є центри, що контролюють міміку та жування.

Мозочок розташований безпосередньо над довгастим мозком. Він складається з двох півкуль, сполучених черв'яком. Поверхня мозочка вкрита сірою речовиною, в товщі півкуль і черв'яка міститься біла речовина, в якій є скупчення сірої речовини. Він відіграє важливу роль у регулюванні рівноваги тіла, координації рухів (робить їх точними) і підтримуванні тонусу м'язів.

Середній мозок розташований між мостом і проміжним мозком. У середньому мозку міститься низка важливих нервових центрів, зокрема первинні центри зору, слуху, м'язового тонусу тощо. Середній мозок є одним з основних центрів регуляції рухів і напруження скелетних м'язів, переважно тих, які протидіють силі гравітації (розгиначі ніг, м'язи спини).

Довгастий мозок, міст і середній мозок утворюють стовбур головного мозку.

Що таке ретикулярна формація?

У стовбурі мозку ретикулярна формація (від лат. ретикулум - сітка і лат. формаціо - утворення) - це утворення зі скупчень нервових клітин з дуже розгалуженими дендритами і довгими аксонами, що утворюють густу сітку. Ретикулярна формація, ніби дорожня смуга, тягнеться від спинного мозку через стовбур і далі до кінцевого мозку та відповідно зв'язує їх між собою. Через неї «просіюється» вся інформація, що має надійти до кінцевого мозку.
Отже, стовбур головного мозку є організатором життєво важливих рефлексів: дихання, травлення, секреції тощо. Він є впливовим посередником, через провідні шляхи (висхідні та низхідні) якого проходить інформація зі спинного мозку в кору кінцевого мозку та навпаки.

Передній мозок складається з проміжного мозку і кінцевого мозку.

Проміжний мозок складається із таламуса (зорових горбів) та гіпоталамуса (підзоровогорбової ділянки). Через таламус чутливі нервові волокна передають імпульси від усіх рецепторів, за винятком нюхових, до кори кінцевого мозку, де міститься вищий центр больової чутливості. Гіпоталамус керує вегетативними реакціями організму, анатомічно пов'язаний з мозковим придатком - гіпофізом. У гіпоталамусі містяться нервові центри, що відповідають за виникнення деяких емоційних реакцій. З участю проміжного мозку здійснюються функції залоз внутрішньої секреції.

Яка будова кінцевого мозку та яке його значення?

Кінцевий мозок контролює функції всієї нервової системи і насамперед складні форми поведінки, що забезпечують пристосування організму до змін умов довкілля. Він складається з двох півкуль (правої і лівої), з'єднаних мозолистим тілом. Цей утвір побудований з нервових волокон, які забезпечують зв'язок і взаємоузгоджену роботу лівої і правої півкуль. Кінцевий мозок ще традиційно називають півкулями головного мозку.

У кожну півкулю нервові імпульси (сигнали) надходять з протилежної сторони тіла та простору. Права півкуля керує органами лівої частини тіла і отримує інформацію зліва. Ліва, навпаки, регулює роботу органів правої частини тулуба і сприймає інформацію справа. Цю інформацію вони отримують через органи чуттів.

Поверхня півкуль, ніби плащем, вкрита корою, що охоплює приблизно 44% обсягу кожної півкулі. Кора утворена сірою речовиною. Вона складається з нейронів, розташованих у вигляді шести основних шарів.

Поверхня півкуль ніби зібрана в складки - звивини - різних розмірів, між якими є глибокі щілини - борозни. Три найглибші борозни півкуль (латеральна (бічна), центральна і потилично-тім'яна) поділяють півкулі головного мозку на чотири основні частки: лобову, потиличну, скроневу і тім'яну (мал.4).


Частки півкуль головного мозку


Мал.4. Частки півкуль головного мозку


Лобова частка (29% поверхні кори) відповідає за цілеспрямовану осмислену поведінку людини. У потиличній частці розташовані нервові зони зору, у скроневій – зони слуху, нюху і смаку, в тім'яній - зона шкірної (тепла, холоду, тиску) та суглобово-м'язової (зміни напруження м'язів, руху суглобів) чутливості.

До зони шкірної та суглобово-м'язової чутливості надходить інформація у вигляді нервових імпульсів від шкіри, кісток, суглобів і м'язів. При цьому подразнюються певні рецептори шкіри і нервові імпульси передаються до зони шкірної та суглобово-м'язової чутливості. Тут вони сприймаються, аналізуються, і формується відповідна реакція на подразнення.

Спереду від центральної борозни розташована рухова (моторна) нервова зона кори, а в ній - ділянки, що забезпечують рух м'язів і суглобів тіла.

Існує три центри мови: мовноруховий, слухомовний і зоровомовний. Мовноруховий центр забезпечує можливість розмовляти. Слухомовний центр відповідає за сприйняття звукової мови і розуміння мови інших людей. Зоровомовний центр, або центр читання, забезпечує здатність навчитися читати, розуміти прочитане, оволодіти письмовою мовою.

Асоціативні зони об'єднують діяльність сенсорних (чутливих) і рухових центрів й забезпечують асоціативну (інтегруючу) функцію мозку. З діяльністю асоціативних центрів найбільше пов'язані вищі психічні функції: пам'ять, мова, мислення, свідомість і регулювання поведінки.

З яких структур складаються підкіркові утворення?

Від кори (тіл нейронів) усередину мозку відходять відростки нейронів, які разом з нервовими волокнами, що спрямовані до кори, утворюють білу речовину півкуль головного мозку. Вона утворює провідні шляхи, які з'єднують між собою всі ділянки кори, а також кору з іншими відділами центральної нервової системи. У ній розташовані скупчення сірої речовини (ядра). Ці утворення називають підкірною. Вона є еволюційно старою частиною півкуль головного мозку. До підкіркових структур відносять таламус, гіпоталамус, ретикулярну формацію, мозолисте тіло та лімбічну систему. Лімбічна система (від лат. limbuc - край) огортає верхню частину стовбура мозку, ніби поясом, та утворює його край (лімб). До її складу входять такі структури: склепіння, морський коник, мигдалик. Вони розміщені у вигляді двостороннього кільця на межі з корою півкуль головного мозку і відокремлюють її від стовбура мозку.

Кора і лімбічна система утворюють єдину функціональну систему, яка відповідає за емоційний стан, формує мотиви поведінки, а також бере участь у процесах навчання і пам'яті.

Узагальнимо знання


Спинний мозок має сегментарну будову: 31 сегмент об'єднані у шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи. У центрі спинного мозку містяться тіла нейронів (сіра речовина), а по боках - нервові волокна (біла речовина). Спинний мозок виконує низку важливих рухових і вегетативних функцій. Через висхідні і низхідні провідникові шляхи забезпечується зв'язок і регуляція функцій організму відділами головного мозку.

До стовбура мозку належать: довгастий мозок, міст і середній мозок. У стовбурі мозку міститься сітчастий утвір, або ретикулярна формація, яка активізує роботу кінцевого мозку. Відділи стовбура мозку регулюють вегетативні процеси в організмі і беруть участь у виконанні деяких рухових функцій.

Передній мозок включає проміжний і кінцевий мозок. Кінцевий мозок є найбільш розвинутим відділом головного мозку в людини. Він складається з двох півкуль головного мозку: правої і лівої і контролює функції всієї нервової системи.


Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Вкажіть місцерозташування сірої речовини у спинному мозку:

а) в центрі;
б) по краях;
в) вверху;
г) внизу.

2. Укажіть, як збудження проходить спинним мозком:
а) від периферії тіла до головного мозку;
б) від головного мозку до периферії тіла;
в) від периферії тіла до головного мозку, і зворотно.

3. Що таке сегмент мозку? Скільки сегментів у спинному мозку?

Охарактеризуйте склад сірої та білої речовини спинного мозку та назвіть їхні функції.

4. Виберіть перелік складових стовбура спинного мозку:

а) довгастий мозок, мозочок, міст;
б) кінцевий мозок, міст, мозочок;
в) довгастий мозок, міст, середній мозок;
г) мозочок, середній мозок, великий мозок.

5. Назвіть відділи головного мозку та вкажіть на особливості його будови.

6. Укажіть частку, в якій розташований слуховий центр:
а) лобова;
б) потилична;
в) скронева;
г) тім'яна.

7. Укажіть, з чого складається кора великих півкуль. Яке її значення?

8. Яке значення мають звивини та борозни великих півкуль? На які частки борозни поділяють кору?Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з біології, реферати та конспекти уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.