KNOWLEDGE HYPERMARKET


Споживчий самозахист.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Споживчий самозахист.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Споживчий самозахист.Повні уроки

Мета

  • узагальнити знання про права споживачів та їх захист, ознайомитись з правилами поведінки у разі порушення ваших прав, як споживача.
Економіка

Хід уроку

1. Як себе захистити і куди звернутися за допомогою.

2. Куди звернутися за допомогою?
Як себе захистити і куди звернутися за допомогою


Споживач - не спеціаліст. Знання споживача, його вміння вибрати правильну споживчу стратегію допомагають йому уникнути конфліктів. Грамотний споживач сам може багато чого зробити для захисту своїх прав. Споживачі мають право на необхідну, повну і достовірну інформацію про самого виробника, продавця, про товар, у тому числі про його ціну, споживчі властивості, умови придбання, гарантійні зобов'язання, способи і правила використання товару, його зберігання та безпечну утилізацію. Інформація повинна бути надана українською або російською мовами.

Якщо ви відчуваєте, що в магазині (фірмі) вам не раді або приховують інформацію про себе, не соромтеся повернутися і піти.

Але якщо порушено ваше право на інформацію про товар, і ви придбали товар, що не має необхідних споживчих властивостей, і не маєте можливості використовувати його за призначенням, то ви можете пред'явити до продавця вимогу про розірвання договору та відшкодування збитків й моральної шкоди.

Розрахунковий документ (товарний чек)

Рис 1. Розрахунковий документ (товарний чек).

У всіх випадках операції купівлі-продажу (купівлі товару), оформлення замовлення (роботи, послуги) необхідно отримати письмове підтвердження цього факту. При покупці товарів досить товарного або касового чека, який продавець зобов'язаний видати споживачеві і в якому повинні бути зазначені найменування товару, його ціна, дата продажу та найменування торгової установи.

Для послуг (робіт) у квитанції обов'язково повинні бути відомості:

- про дату початку роботи;

- про дату закінчення роботи;

- про вартість послуги (роботи) і порядок внесення оплати; гарантійний термін на послугу (роботу).

Всі претензії висловлюйте в письмовому вигляді. Сам факт написання претензії дозволяє запобігти конфлікту; фірма розуміє, що ви знаєте свої права і готові їх відстоювати, навіть якщо справа дійде до розгляду в суді. Ваше законне право - домагатися дотримання всіх умов договору, тому не соромтеся вказувати на будь-які невідповідності між умовами (як усного, так і письмового) договору і реальними діями продавця (магазину) або адміністрації фірми, майстерні і т.д. Якщо ви не будете готові відстоювати свої права, то їх будуть порушувати постійно. Але пам'ятайте, що компроміс у більшості випадків значно краще за війну.


Будьте гранично ввічливі. Всі переговори супроводжуйте письмовими заявами, уважно вислухайте пояснення адміністрації магазину (фірми і т.п.) про причини порушення умов договору та про можливі шляхи вирішення конфлікту. Не поспішайте відмовлятися або погоджуватися. Попросіть адміністрацію магазину, фірми викласти свої пропозиції письмово, якщо умови вас влаштовують - погоджуйтеся. Якщо фірма чинить опір, то не сприймайте відмову виконати ваші законні вимоги як особисту трагедію.

Пам'ятайте, що на вашому боці закон!

Розрахунковий документ (касовий чек).

Рис 2. Розрахунковий документ (касовий чек).

Перш ніж пред'явити претензію продавцю, ознайомтеся з «Переліком доброякісних непродовольчих товарів, що не підлягають обміну».

Споживач має право відмовитися від договору про виконання роботи та надання послуги і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець не приступає своєчасно до виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим.

Якщо ви будете наполегливі у відстоюванні своїх прав, ви не просто досягнете справедливості, але і компенсуєте свої матеріальні та моральні витрати.

Якщо ви сумніваєтесь в якості продовольчих товарів вимагайте у продавця пред'явлення документів, що засвідчують якість, звертайтеся у відділення гігієни харчування територіального центру гігієни і епідеміології, лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на території ринку.У будь-якому випадку, якщо викликає сумнів товарний вигляд або смакові якості придбаного продукту, або він має явні ознаки псування, або закінчився термін зберігання або реалізації, покупець може звернутися з письмовою заявою до органів санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я, місцеві органи виконавчої влади за місцем розташування торговельного підприємства.

Якщо ви відчуваєте, що знань для самозахисту у вас не вистачає, виходить, етап самостійних дій закінчений і необхідно звертатися за допомогою до професіоналів, в тому числі і в громадські об'єднання по захисту споживачів, розташовані у вашому населеному пункті. Якщо таких немає, то можна звернутися до уповноваженого із захисту споживачів, які є в кожному місцевому виконавчому комітеті і адміністрації регіону, в юридичну консультацію.

Не треба займатися самодіяльністю там, де потрібне втручання юриста-професіонала. Укладаючи договір, ви повинні розуміти міру своєї відповідальності. Нерозумно постійно сподіватися на чиюсь допомогу, виправдовуючи власну споживчу неграмотність.

Куди звернутися за допомогою


Після прийняття Закону України «Про захист прав споживачів» був законодавчо закріплений державний і громадський захист людини як споживача:

- Держава забезпечує споживачам захист їх законних інтересів, отримання необхідних відомостей для прийняття рішень під час придбання та використання товару. Державний захист прав споживачів забезпечують органи державної влади та управління, спеціально уповноважені на те органи, а також суд .- Споживачі мають право на добровільній основі об'єднуватися для спільного суспільно-правового захисту своїх прав і законних інтересів у громадські об'єднання споживачів, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України.

Споживач повинен взяти за правило зберігати всі документи, що підтверджують факт купівлі (замовлення на одержання послуги), результати експертиз (якщо вони проводилися), а також довідку лікаря про фізичних і моральних стражданнях (для відшкодування моральної шкоди). Наскільки грамотно ми будемо себе вести в різних споживчих ситуаціях, наскільки добре ми знаємо свої права - все це впливає на наше становище. На практиці споживач, який придбав товар неналежної якості і хоче за своїм вибором вимагати заміни недоброякісного товару товаром належної якості, відповідного зменшення купівельної вартості, негайного безоплатного усунення недоліків товару, відшкодування витрат по усуненню недоліків товару, розірвати договір купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар суми, перш за все, повинен звертатися до продавця (виробнику, виконавцю).Бланк претензії.

Рис 3. Бланк претензії.

Найбільш ймовірно, що продавець (виробник, виконавець), одержавши заяву-претензію з повідомленням про наявний в товарі дефекті з викладом вимог споживача, зробить все за законом. Це не тільки в інтересах споживача, але і в інтересах продавця (виробника), інакше збитки його багато разів зростуть.

Заява-претензія надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням, якщо вона не була прийнята від вас адміністрацією магазину (фірми).

У разі відмови слід звертатися в органи загальної або спеціальної компетенції.

Органи загальної компетенції - це організації, на які покладено функції захисту прав громадян в цілому, а не тільки як споживачів. Це міліція, прокуратура, суд.

Міліція складає протоколи про порушення прав споживачів, проводить перевірки за скаргами та заявами громадян і т.п.

Якщо вас обрахували, обважили, обдурили, ви можете звертатися в міліцію.

Шеврон МВС

Рис 4. Шеврон МВС.

Прокуратура захищає інтереси споживачів у тому випадку, якщо споживач з огляду на вік чи стан здоров'я не може захистити свої права самостійно або якщо порушення виходить за рамки цивільного законодавства.

Суд повинен об'єктивно розібратися у конфлікті і при необхідності примусити порушника задовольнити законні вимоги споживача.

Органи спеціальної компетенції - це державні органи, які в межах своєї компетенції здійснюють державний захист прав споживачів. До уповноваженим державним органам законодавець відніс Міністерство торгівлі України і місцеві виконавчі і розпорядчі органи і визначив їх повноваження окремими статтями Закону України «Про захист прав споживачів».

Зала суду під час судового процесу

Рис 5. Зала суду під час судового процесу.

Головна відмінність громадської організації із захисту прав споживачів від державного органу такого ж спрямування - незалежність. Від держави, від політики, від бізнесу. Діяльність громадського об'єднання споживачів не пов'язана проблемами бюрократичного узгодження. Практично в усіх регіональних організаціях захисту споживачів працюють юристи, інші фахівці, які готові допомогти споживачам з широкого кола питань, пов'язаних з порушенням їх прав.

Якщо ви вважаєте, що ваші споживчі права порушені, ви завжди можете звернутися в громадську організацію споживачів або до уповноваженого із захисту прав споживачів при міськ-, райвиконкомі, інші органи та організації, в компетенції яких - захист прав та інтересів споживачів.

Контрольні завдання

1. Які переваги та недоліки мають державні органи із захисту прав споживачів в порівнянні з громадськими організаціями з захисту прав споживачів?
2. Дізнайтеся, чи є у вашому місті (районі) громадська організація із захисту прав споживачів. Чим вона займається? Чи є у неї юристи, які ведуть прийом громадян?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Споживчий самозахист", Кравченко Р.В., вчитель економіки, Тетерівська загальноосвітня школа I-III ступенів №4.

2. Урок на тему "Як захистити свої права, здійснюючи покупку", Лісовська Т.С., вчитель економіки,  Рівненська загальноосвітня школа I-IIIступенів № 23.

3. Суша А.В., Основы потребительских знаний.Пособие к факультативным занятиям для учащихся 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений, МГУ им. А.А.Кулешова, Могилев, 2009г.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.
Над уроком працювали

Кравченко Р.В.

Лісовська Т.С.

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас