KNOWLEDGE HYPERMARKET


ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР Word

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>>Інформатика: Текстовий редактор Word Інформатика, клас, урок, на Тему, Текстовий редактор Word


Текстовий редактор Word

1. Назвіть основні об'єкти програмного   вікна і поясніть їх призначення.
2. З яким текстовим редактором ви працювали в попередніх класах?
3. Які операції над текстом ви виконували за допомогою текстового редактора?

Призначення текстового редактора Word

Ви розпочинаєте вивчення текстового редактора Місrosoft Оfficе Word (далі просто Word). Цей текстовий редактор входить до пакета програм Місrosoft Оfficе і широко використовується в більшості країн світу для роботи з текстовими документами.


Word має значно ширші можливості у порівнянні з текстовим редактором WordPad, з яким ви працювали раніше. Як і текстовий редактор WordPad, Word дозволяє:

♦ створювати текстові документи;

♦ редагувати текстові документи, тобто вносити до них зміни;

♦ формату вати текстові документи, тобто змінювати їх зовнішній вигляд;

♦ вставляти до текстових документів графічні зобралсення, діаграми, звукозаписи, мультимедійні кліпи;

♦ друкувати текстові документи;

♦ зберігати текстові документи на зовнішньому носії;

♦ використовувати текстові документи, збережені на зовнішньому носії.

Але, крім того, за допомогою текстового редактора Word можна:

♦ автоматично перевіряти правопис і орфографію тексту і вносити необхідні зміни;

♦ вставляти до текстового документа списки, таблиці, спеці-ал ьні символи, які не можна вставити за допомогою клавіатури, інші об'єкти;

♦ нумерувати сторінки документа;

♦ використовувати близько 20 стандартних панелей інструментів, змінювати їх кміст, створювати свої панелі інструментів;

♦ розташовувати текст у кілька колонок;

♦ вставляти до тексту посилання на інші сторінки даного документа, на сторінки інших документів;

♦ відкривати кілька вікон з документами для їх спільного опрацювання та багато іншого.


Запустити Word можна кількома способами:
♦ у меню Пуск вибрати послідовно Усі програми, Місrosoft Оffiсе, Місrosoft Оffiсе Word 2003;
♦ за допомогою ярлика Word на Робочому столі;
♦ відкрити файл документа, який був створений раніше за допомогою Word.

Об'єкти вікна Word
При запуску Word першим або другим способом відкривається програмне вікно Місrosoft Word. Разом з ним відкривається вікно нового текстового документа і вікно Область завдань. Новий документ має стандартне ім'я Документі, яке відображається в Рядку заголовка. Кнопка закриття вікна документа знаходиться в Рядку меню.

При запуску Word  третім з наведених способів відкривається програмне вікно Місrosoft Word з вікном вибраного текстового документа.
У Рядку стану виводяться повідомлен ня про поточні значення параметрів роботи з документом.

Зазначимо, що в процесі роботи зовнішній вигляд вікна можна змінити. Зокрема, можна перемістити в інше місце вікна панелі інструментів, закрити вікно Область завдань.
Інколи при відкритті меню вікна Word  ви побачите список не всіх ного команд, а тільки тих, які використовувалися останнім часом. При цьому в нижній частині меню розмішується кнопка, вибір якої розкриває повний список команд меню.

Відкриття та збереження документів
Основні операції над файлами текстових документів (відкриття і збереження) в Word виконуються так само, як і у WordРаd.

Щоб відкрити в редакторі вже існуючий на зовнішньому носії файл текстового документа, потрібно вибрати команду Відкрити меню Файл. При цьому відкривається ві кно Відкриття документа. У ньому необхідно вибрати диск і папку, в якій знаходиться потрібний файл.
Щоб відкрити вміст потрібної папки, можна використати поле Папка зі списком, що відкривається, або кнопки Перехід на один рівень вгору і Останні поточні папки зі списком, що відкривається. У списку імен файлів цієї папки слід вибрати ім'я потрібного файла, після чого вибрати кнопку Відкрити.

Це ж саме вікно можна відкрити за допомогою кнопки Відкрити панелі інструментів.
Крім того, в нижній частині меню Файл є список файлів, які були відкриті у Word останнім часом. Вибравши будь-який з них, можна знову відкрити його.
Для того, щоб уперше зберегти текстовий документ на зовнішньому носії чи зберегти текстовий документ з іншим іменем або в іншому місці, потрібно вибрати команду Зберегти як меню Файл. При цьому відкривається вікно Збереження документа. У ньому потрібно відкрити вміст папки, в якій буде збережено документ, ввести його ім'я і вибрати кнопку Зберегти. За замовчуванням у полі Тип файла встановлюється Документ Word, і документ збережеться у файлі з указаним іменем і розширенням імені dос. У цьому ж вікні, при необхідності, можна вибрати кнопку Створити папку для створення нової папки і записати документ до неї.
Якщо потрібно зберегти документ під тим же іменем на те ж сам місце, то слід вибрати команду Зберегти меню Файл або використа ти кнопку Зберегти панелі інструментів.
Зазначимо, що при першому збереженні документа можна вико нати також команду Зберегти, яка в цьому випадку працює як команда Зберегти як.


Практична робота

1. Запустіть текстовий редактор Word першим з наведених cпoсобів. Знайдіть у програмному вікні, що відкрилося, всі йогo основні об'єкти.

2. Запустіть текстовий редактор WordPad

3. Розташуйте ці два програмні вікна поруч. Порівняйте їх.

4. Закрийте обидва програмні вікна.

5. Запустіть текстовий редактор Word другим з наведених способів.

6. Відкрийте меню Файл, перегляньте список команд цього меш Якщо цей список відкрився не повністю, відкріпіте повний список команд цього меню. Закрийте меню Файл. Виконайте ці: самі дії з меню Правка.

7. Відкрийте у програмному вікні Word текстовий документ, ім'я місце розташування якого вам укаже вчитель.

8. Встановіть курсор всередині одного з абзаців. Зверніть увагу і розташування лівих і правого бігунків на горизонтальній лінії ці. По черзі змініть положення кожного з них і поясніть, що пр цьому відбувається.

9. Проаналізуйте повідомлення, що знаходяться в Рядку стан Кілька разів змініть положення курсору в документі і прослі, куйте, як змінюються повідомлення в Рядку стану.

10. Перемістіть текст у вікні за допомогою кнопок і повзунка верт: кальної смуги прокрутки.

11. Запишіть цей документ з іменем Текст1 до своєї папки.

12. Закрийте вікно Word.

13. Використовуючи документ Текст1, запустіть Word третім наведених способів. Чим відрізняється відкрите таким чине вікно від вікна, відкритого одним з попередніх способів?

14. Закрийте вікно документа.

15. Закрийте вікно Word.

Запитання та завдання

1. Які операції можна виконувати над текстовим документом за допомогою текстового редактора Word?

2. Назвіть відомі вам способи запуску текстового редактора Word.

3. Назвіть основні елементи вікна текстового редактора Word. Поясніть їх призначення.

4. Які повідомлення можна одержати в Рядку стану?

5. Як відкрити у Word вже існуючий текстовий документ?

6. Як відкрити документ, з яким працювали у Word останнім часом?

7. У яких випадках для збереження текстового документа використовується команда Зберегти як? Поясніть, як зберегти документ за допомогою цієї команди.

8. У яких випадках для збереження текстового документа використовується команда Зберегти? Поясніть, як зберегти документ за допомогою цієї команди.

9. Чим відрізняються команди Зберегти та Зберегти як?Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Плани уроків з інформатики, конспекти інформатики, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, реферати


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.