KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична атестація до теми Підприємство та підприємництво.

Тематична атестація до предмету Економіка 10 клас
Тема: Підприємство та підприємництво.
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"Контрольне заняття на тему: «Підприємство та підприємництво. (10 – 11 клас)» 
Мета: Перевірка знань учнів по даній темі.
Обладнання: комп’ютер, слайд шоу.
Тип уроку: практичний.
Х і д у р о к у:
І. Уявіть, що ви працюєте на автомобільному заводі, у медичному закладі, в інформаційному центрі. Спробуйте сформулювати основну виробничу функцію кожного підприємства.
ІІ. Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Американська фірма «Макбер енд компані», досліджуючи «профіль підприємця», визначила такі основні його риси:
• Готовність до пошуку нових можливостей та ініціативність;
• Наполегливість у подолані перешкод;
• Готовність до ризику, до ситуації «виклику»;
• Орієнтація на ефективність виробництва та якість продукції;
• Рішучість та відповідальність;
• Цілеспрямованість;
• Прагнення бути інформованим;
• Чіткість, планомірність у роботі;
• Здатність переконувати людей та налагоджувати контакти;
• Незалежність і впевненість у собі.
Перевіряючи себе на здатність до підприємницької діяльності, дайте відповідь, які з наведених рис властиві вам особисто. Визначте, які з них можуть реалізуватись чи властиві підприємцю в сучасній Україні, а які, на ваш погляд, є зайвими або з певних причин реалізуватися не можуть.
ІІІ. Поясніть спільне або відмінне між двома поняттями: «нормальний прибуток», «економічний прибуток».
IV. Які фактори збільшення підприємницького доходу мають, на ваш погляд, першочергове значення для кожного з таких підприємств. Перше функціонує у видобувній галузі і має у структурі витрат найбільшу частку витрат на будівлі та обладнання. Друге функціонує як консультативна фірма, бізнес якої тримається на висококваліфікованих та високооплачуваних фахівцях з економіки та права. Третє лише розпочинає свою діяльність та шукає власного місця на ринку.
V. Уявіть, що ваше власне майно (будинок, земельна ділянка, автомобіль, твори мистецтва тощо) оцінюється у 50 тис. грн. Ви маєте капітал у 30 тис. грн., із них 10 тис. грн. ви вклали в одноосібне володіння, на 10 тис. грн. придбали акцій, 10 тис. грн. поклали в банк. Що буде, якщо:
А) збанкрутує ваше підприємство?
Б) збанкрутує корпорація, акції якої ви придбали?
VI. Уявіть, що ви консультуєте трьох людей, які характеризуються так:
Перший: розпоряджається великим особистим капіталом, але не схильний до ризику;
Другий: має перспективну ідею, але не володіє коштами і не має організаційного досвіду;
Третій: володіє незначним капіталом, але досить ініціативний і над усе цінує незалежність.
Участь у якій з форм підприємства ви порадили б кожному з них?
VIІ. Подумайте, чим приваблює (або відштовхує) вас благодійна діяльність. Прицьому скористайтесь нище навединими відповідями та спробуйте продовжити їх перелік:
• Благодійництво є ефективним способом вкладання коштів для підприємства;
• Благодійницька діяльність спричиняє те, що одна частина суспільства паразитує за рахунок іншої;
• Благодійництво сприяє створення шансів досягти успіху для тих, хто не має коштів, але має талант;
• Результатом благодійницької діяльності стає втрата частиною суспільства здатності й бажання активно працювати, боротись за гідне існування.
VIІІ. Управління ґрунтується на вмінні організувати діяльність людей, тобто налагоджувати горизонтальні та вертикальні зв’язки. Визначте, які з наведених дій менеджера стосуються зв’язків горизонтальних (координації дій), а які – вертикальних (субординації):
• Через перевантаженість виробничого відділу в межах підприємства створено новий відділ: конструкторський;
• Керівник збирає інформацію про ставлення підлеглих до ідеї нової моделі офісного обладнання;
• Підприємству А керівником визначений новий постачальник напівфабрикатів – підприємство С;
• Творча група, яка раніше підпорядковувалась керівникові проекту В, дістала нового керівника, що очолює проект Д.
ІХ. Товар, що виробляє ваша фірма перебуває на стадії насичення ним ринку, і ви передчуваєте його швидке витіснення іншими товарами. Оберіть дії, що на вашу думку, мають визначити товарну політику фірми:
• Інтенсивніше рекламувати свій товар;
• Скорочувати обсяги його виробництва;
• Розробляти товари – замінники;
• Удосконалювати зовнішній вигляд товару.
Х. Ви розпочинаєте власну справу – виробництво морозива. Крім вас на ринку є ще один виробник. Ваше морозиво смачніше: воно виробляється із якісного молока з додаванням шоколаду та ананасів. Тому споживчі властивості вашого морозива оцінюються у 10 балів, а в конкурента – у 8. Але ваше морозиво коштуватиме 1,2 грн., а в конкурента – 1 грн. Визначте коефіцієнт конкурентно-спроможність вашого виробу.
 
Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Тематична атестація > Тематична атестація. оцінювання