KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична атестація на тему «Будова речовини»

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>> Фізика: Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури


Тематична атестація до предмету Фізика 7 клас.

Тема «Будова речовини».Оцінювання до теми «Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури»                                                          Тематична атестація № 2
                                                               «Будова речовини»


І варіант


Початковий рівень
1. Які із зазначених речовин за кімнатної температури зберігають об’єм, але не зберігають форми?
а) залізо;  б) кисень;  в) ртуть;  г) гелій.

2. Яку літеру використовують для позначення густини:
а)  m;  б) V;  в) S;  г) ρ.

3. Швидкість дифузії залежить від:
а) кількості молекл;  б) температури;  в) об’єму;  г) від форми посудини


Середній рівень
4. Знаючи об’єм тіла та речовину, з якої воно виготовлено можна знайти масу. Для цього треба:
а) m = ρ / V;  б) m = ρ×V;  в) m = V /ρ.
5. На якому рисунку зображена молекула простої речовини?

18-06-98.jpg


6. В якому агрегатному стані перебуває речовина, якщо відстань між молекулами значно перевищує їх розміри?
а)у газоподібному;  б)  рідкому;  в) твердому.


Достатній рівень
7. Знайдіть масу сталевих броньованих дверей розміром 1,5 м × 2 м і товщиною 0,5 см.
8. Визначте об’єм води, яка виллється з відливного стакана, якщо в нього занурили свинцевий шріт масою 684 г.


 Високий рівень
9. Крапля олії об’ємом 0,002мм³ розливається по поверхні води тонким шаром площею 100см². Скільки молекул олії зможе вміститися у ланцюжку завдовжки 1 м?
10. Щоб добути латунь, сплавили мідь об’ємом 0,2 м³ і цинк  об’ємом 0,05 м³ . Якої густини латунь було добуто?


 ІІ варіант


Початковий рівень
1. За допомогою якого приладу визначають масу тіла?
а) ваги;  б) мензурки;  в) термометра;  г) ареометра.
2. Найдрібніші частинки, з яких складається речовини, називаються:
а) молекулами;  б)  електронами;  в) краплинками;  г)  ядрами.
3. В яких одиницях вимірюють густину речовини?
а) м³;  б) кг / м³;  в) кг;  г) м³ / кг.


Середній рівень
4. В якому стані перебуває речовина, якщо при зіткненні двох молеку проявляється дія сил відштовхування, а дією сил притягання можна знехтувати?
а) в твердому;  б) рідкому;  г) газоподібному.
5. Чи однакові густини  речовин з яких виготовлені дані тіла?
а) так, однакові;

б) ні, густина лівого тіла менша, ніж   густина правого;  

в) визначити неможливо;

г) ні, густина лівого тіла більша, ніж густина правого.


18-06-99.jpg
 6. Знаючи густину та масу тіла, можна  обчислити об’єм його об’єм. Для цього треба:
а) V = ρ × m;  б) V = m / ρ;  в) V = ρ /m.


Достатній рівень

7. Скільки залізничних цистерн потрібно для перевезення 1000 т нафти, якщо місткість кожної цистерни 25 м³?
8. На скільки змінилася маса паливного бака з бензином, якщо в нього долили 200 л бензину?


Високий рівень

9. Знайдіть густину сплаву з 445 г міді та 730 г олова.
10. Під час кожного вдиху в легені надходить повітря об’ємом 600 см³. Обчисліть масу повітря, яке надходить у легені за 1 год, якщо за хвилину здійснюється 15 вдихів.
  


Підготувала вчитель фізики Ляхоцька Оксана Євгенівна

Підручники по всім предметам скачати, розробка планів уроків для вчителів, Фізика і астрономія для 7 класу онлайн

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури > Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури. Оцінювання