KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична контрольна робота №1. Закриті вправи

Математика 8 клас

Тема "Тематична контрольна робота №1"

Закриті вправи до теми "Тематична контрольна робота №1" 


Теоретичний залік за темою „Чотирикутники”
1варіант
1. Паралелограм-це чотирикутник, у якого ..............................................................
.................................................................. ........................................................................ 2.Чотирикутник є паралелограмом, якщо його діагоналі ...........................................................................................................................................
3.У яких чотирикутників діагоналі рівні? ......................................................................................................................... ……… ....
4. Один кут ромба дорівнює 47º.Знайти решту кутів.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
5. Сторона квадрата 7см.Знайдіть периметр ……………………………………………………………………………………………..
6. Квадратом називається ...................................................................................................................
7. Периметр паралелограма 36 см, одна сторона 8 см. Знайдіть решту сторін. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. Записати властивості ромба..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.Чи кожний прямокутник є квадратом? …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
10. Чи завжди ромб є паралелограмом? ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
11. Діагональ квадрата утворює з його стороною кут, що дорівнює………градусів.

12. Виберіть правильне твердження:
а) будь який паралелограм є прямокутником;
б) будь який ромб є квадратом;
в) будь який прямокутник є паралелограмом;
г) будь який паралелограм є ромбом.


Теоретичний залік за темою „Чотирикутники”
2варіант
1. Прямокутник - це паралелограм у якого ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2.Паралелограм є прямокутником якщо .............................................................
.....................................................................................................................................
3.У яких чотирикутників протилежні сторони і кути рівні .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Один кут паралелограма дорівнює 109º. Знайти решту кутів. ......................................................................................................................................
5. Ромбом називається ..............................................................................................
......................................................................................................................................
6. Кути ромба дорівнюють 60º і 120º. Тоді одна із сторін ромба утворює з
діагоналями кути………..........................................................................................
......................................................................................................................................
7. Записати властивості квадрата..........................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. Паралелограм, у якого всі кути прямі і всі сторони рівні називається…............
…………………………………………………………………………………….
9. Периметр квадрата дорівнює 36 см. Знайти сторони..............................
............................................................................................................................
10. Записати властивості паралелограма.....................................
.......................................................................................................................
..............................................................................................................................
11.Закінчить речення:
а)діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл у ...................
................................................................................................................................
б)Діагоналі рівні у............................................................................................
в) кути. прилеглі до однієї сторони. рівні у
............................................................................................................................
12.Закінчить речення:
а) діагоналі є бісектрисами кутів у ...........................................................
б) Всі кути рівні у .......................................................................................
в) діагоналі рівні і перпендикулярні у .......................................................
............................................................................................................................

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Чередніченко А.В.

Предмети > Математика > Математика 8 клас > Тематична контрольна робота №1 > Тематична контрольна робота №1. Закриті вправи