KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання: Київська Русь наприкінці Х - в першій половині ХІ ст. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Тематичне оцінювання: Київська Русь наприкінці Х - в першій половині ХІ ст. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь

Мета

Оцінити набуті учнями знання по вивченій темі з метою подальшої їх корекції.

Завдання

  • перевірити знання, нивички та вміння учнів;
  • виявити "білі плями" у системі знань учнів;
  • перевірити степінь розуміння термінів та понять, які були запропоновані вчителем в ході вивчення матеріалу;
  • дізнатися степінь засвоєння учнями найважливіших дат періоду.

Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя, оголошення теми та структури уроку.

Мотивація до навчання та перевірка знань

Тест на знання понять і термінів

1. Визначити значення термінів:
«Норманська теорія»
Усобиця
Феодалізм
Види феодально-залежних селян
Князь
Дружина

2. Визначити значення термінів:
Половці
Громада
Індоєвропейці
Вотчина
Натуральне господарство
Держава
Полюддя


Натуральне господарство

Натуральне господарство

3. Визначити значення термінів:
Уроки
Цвинтарі
«Руська правда»
Десятина
Православ'я
Християнство
Язичництво
Східні слов'яни


закладка десятинной церкви


Перевірка системного, логічного мислення учнів


Зв'яжіть терміни, події, дати та імена


Володимир Святий, оборонна система, десятина, уроки, хрещення Русі, 912 - 945гг., Церква, печеніги, Ольга, Ігор, 988г., Язичництво, цвинтарі, Перун, 980 - 1115гг.


Перевірка знання понять та особистостей періоду

Дайте відповідь на питання тесту:


1. Хто хрестив Русь:
А) Борис

Б) Гліб

В) Володимир Красне Сонечко

Г) Ольга

2. Як називалася слов'янська абетка?
А) кирилиця

Б) буквиця
В) латиниця

Г) напівустав


Кирилиця на Русі у Х ст.

Кирилиця на Русі у Х ст.


3. Святослав, розгромивши волзьких булгар, відкрив шлях ордам:
А) скіфів      

Б) гунів
В) черемисів

Г) половців


Половецькі статуї

Половецькі статуї

4. Який вид землеробства переважав у східних слов'ян:
А) підсічно - вогневий

Б) вогневий
В) орний

Г) змішаний

5. Які народи не увійшли до складу держави Київська Русь:
А) фінно-угри

Б) в'ятичі
В) галявині

Г) жмудь

6. Яку християнську конфесію вибрав Володимир Святий:
А) аріанство

Б) католицизм
В) православ'я

Г) кальвінізм


Ікона Володимира Святого

Ікона Володимира Святого


7. Хто не мав права володіти вотчиною на Русі?
А) бояри

Б) ченці
В) рядовичі

Г) сини князів


антоний и феодосий


8. Феодалізм передбачає обов'язково:
А) розвинену торгівлю
Б) наявність знаті
В) велике землеволодіння
Г) оренду землі

9. Найбільш активні дипломатичні відносини Русь протягом давньоруського періоду історії мала з:
А) Візантією

Б) Польщею
В) Хазарією

Г) Скіфією


византийская империя


Перевірка знань першоджерел


З якого джерела представлені нижче цитати:


1. «Ті ж слов'яни, які сіли близько озера Ільменя, прозвалися своїм ім'ям - слов'янами, і побудували місто, і назвали його Новгород»


2. «Якщо хто вийме меч, а не вдарить, то платить гривню»

3. «Що знаєте хорошого, того не забувайте, чого не знаєте, тому вчіться;
не лінуйтеся ні на що добре, але паче, стравами страх Божий»

4. Прийшов Святослав у Переяславець, і заперлися болгари в місті. І вийшли болгари на битву проти Святослава,
і була січа велика, і стали долати болгари...»

5. «Якщо хтось відсіче будь-якої палець, то платить 3 гривні за образу »

6. «І з коня я багато разів падав, голову собі розбивав двічі, пошкодив свої руки і ноги ... »

Додаткове тестування


Тест

1. Хто з названих правителів займався створенням законів Київської Русі?
1) Ярослав Мудрий і Володимир Мономах
2) Рюрик і його брати
3) Олег і Ігор
4) Святослав і Святополк

2. До якого століття відноситься зародження державності у східних слов'ян?
1) X - XI ст.
2) IX - X ст.
3) XI - XII ст.
4) VI - VII ст.

3. Згідно з «Повістю временних літ», Рюрик правил у другій половині IX ст. в (під)
1) Новгороді
2) Києві
3) Смоленську
4) Володимирі

4. Найдавніший руський літопис називається
1) «Задонщина»
2) «Слово про погибель Руської землі»
3) «Слово о полку Ігоревім»
4) «Повість временних літ»

5. До передумов утворення Давньоруської держави відноситься
1) хрещення Русі
2) прийняття Руської правди
3) велике переселення народів
4) необхідність відсічі зовнішнім ворогам

6. Мешканці якого міста закликали в 862 році на князювання варягів?
1) Ладога
2) Київ
3) Смоленськ
4) Новгород

7. Яка подія сталася в 882 році?
1) покликання варягів на князювання
2) смерть князя Ігоря
3) утворення Давньоруської держави
4) похід Аскольда і Діра на Константинополь

8. Яка дата пов'язана з початком будівництва Софійського собору в Києві?
1) 990 р. 2) 1037 3) 1045 4) 1068

9. У які країни і землі здійснив походи князь Святослав?
1) Польща, Швеція, Данія
2) Землі половців, Угорщина, Валахія
3) Волзька Булгарія, Хазарія, Дунайська Болгарія
4) Крим, Мала Азія, Греція

10. Хто був останнім останнім князем, при якому зберігалася єдність Русі?
1) Володимир Мономах
2) Ярослав Мудрий
3) Мстислав Великий
4) Святополк Окаянний

11. До яких наслідків призвело хрещення Русі?
А) до спроб візантійського імператора силою підпорядкувати собі Русь
Б) до посилення суперництва руських князів за право призначати митрополита
В) до розвитку культури, освіти
Г) до встановлення влади норманської династії Рюриковичів
Д) до зміцнення міжнародного становища Русі
Е) до зміцнення влади давньоруських князів


1) АВЕ 2) БГД 3) ВДЕ 4) БВД

12. Які риси характерні для давньоруської архітектури?
1) з каменю споруджувалися переважно храми, житлові будинки будувалися з дерева
2) кам'яне будівництво було рідкісним явищем і розвинене було лише на півночі Русі
3) з каменю будувалися як християнські храми, так і вдома городян
4) стіни давньоруських міст споруджувалися тільки з каменю, за проектами західноєвропейських архітекторів

13. Яку християнську конфесію вибрав Володимир Святий?
1) аріанство
2) православ'я
3) католицизм
4) кальвінізм

14. Розташуйте у хронологічній послідовності події:
А) похід Святослава на Балкани
Б) похід Аскольда і Діра на Константинополь
В) похід князя Ігоря на Константинополь
Г) першу княжа усобиця

15. Встановіть відповідність між подіями та датами:

1) смерть князя Ігоря
2) обрання митрополита всієї Русі Іларіона
3) з'їзд князів у Любечі
4) хрестовий похід Володимира Мономаха проти половців

А) 1024 р
Б) 1111
В) 1051
Г) 1097
Д) 945 р.

16. Хрещення Русі призвело до
1) припинення зв'язків з Візантією
2) повного викорінення язичництва
3) занепаду давньоруської культури
4) зміцнення державності

17. З ім'ям якого князя пов'язане зростання могутності Володимиро-Суздальського князівства в XII столітті?
1) Володимира Мономаха
2) Ярослава Мудрого
3) Андрія Боголюбського
4) Володимира Святославича

18.Родові володіння бояр на Русі називалися
1) слободами
2) уділами
3) повітами
4) вотчинами

19. Встановлення в Стародавній Русі нової системи збору данини - уроків, повозу замість полюддя – було:
1) результатом діяльності княгині Ольги
2) прийняття Руської Правди
3) прийняття «Статуту» Володимира Мономаха
4) походів князя Святослава

20. Як називали в XI - XII столітті людей, які працювали у господарстві землевласників до тих пір, поки не відпрацьовували взяту ними позику?
1) селянами
2) закупам
3) холопами
4) козаками

21. До якого століття відноситься заселення слов'янами Східної Європи?
1) II тис. до н.е.
2) друга половина I тис. до н.е.
3) початок I тис. до н.е.
4) середина I тис. до н.е.

22. Кого у древніх слов'ян називали волхвами?
1) племінних вождів
2) іноземних купців
3) жерців та ворожбитів
4) воїнів

23. Які товари перевозили по шляху «із варяг у греки»?
А) хутро
Б) прянощі
В) мед
Г) китовий жир
Д) деревину
Е) віск


1) БВЕ 2) АГД 3) АВЕ 4) АБВ

24. Який рік вважається датою хрещення Русі?
1) 970 р. 2) 980 р. 3) 988 р. 4) 1015


Перегляд відео по темі

Мета: закріплення та поглиблення знань


Хрещення Русі

Домашнє завдання

1. Скласти генеалогічне дерево нащадків Володимира Мономаха. Оформити на листах А4 або в електронному вигляді - презентацією.


2. Скласти історичні кросворди на 10-12 питань.

Список використаних джерел:
1. Урок на тему „Виникнення та розвиток Київської Русі. Тематичне оцінювання” П. Г. Комарової, учителя-методиста гімназії «ЕкоНад» № 30
м.Києва
2. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009
3. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009
4. Мокрогуз О. П., Єрмоленко А. О., Кагітіна Н. А. Тиждень історії та правознавства в школі. — Х.: Вид-во «Ранок», 2008


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Комарова П. Г.

Любименко В.В.

Поченко Н.І.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас