KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 11. Вища нервова і психічна діяльність людини.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Вища нервова і психічна діяльність людини.


ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ


Серед багатьох проблем, пов'язаних із вивченням біології людини, проблема розкриття фізіологічних механізмів психічної діяльності найскладніша. Різноманітні прояви психічної діяльності цікавили людство з давніх-давен. Писемні пам'ятки давньоєгипетської культури, записи давньогрецьких медиків, філософів свідчать про те, що ще 4-5 тисяч років тому люди намагалися пізнати суть людини та її мислення. Відомий з часів Стародавньої Греції девіз: «Пізнай самого себе» зберіг своє значення і до сьогодні.
Щодо походження психічної діяльності людини здавна існували два погляди. Згідно з одним поглядом, психіка є результатом діяльності мозку, в якому відбиваються зовнішні події і внутрішній стан організму. Завдяки діяльності мозку людина оцінює різноманітні явища і події й відповідним чином реагує на них. Згідно з другим поглядом (релігійним), поведінкою людини керує нематеріальна душа, яка породжена надприродними силами, що перебувають поза організмом людини. Ці два погляди на природу психіки існують і тепер. Однак результати численних досліджень свідчать про те, що саме діяльність мозку є матеріальною основою психіки.
До безперервних змін навколишнього та внутрішнього середовища організм пристосовується завдяки природженим і набутим упродовж індивідуального розвитку рефлексам.
Природжені реакції на дію подразника І.П. Павлов назвав безумовнорефлекторною діяльністю. Вони успадковуються і є характерними для того чи іншого виду організмів.
 
Вперше поняття «рефлекс» (від лат. рефлексус -відбиття) як відповідь організму на дію зовнішнього середовища ввів у науку в XVII столітті французький філософ Рене Декарт. Чеський фізіолог їржи Прохаска (1749-1820) довів, що рефлекси відбуваються за допомогою нервової системи. Ідею про те, що вся психічна діяльність людини є також рефлекторною, вперше висловив 1863 року І.М. Сєченов. Цю ідею на початку XX століття експериментально підтвердив І.П. Павлов.
Що таке вища нервова діяльність? Вчення про вищу нервову діяльність розробив Іван Петрович Павлов - видатний російський фізіолог, академік (з 1907), лауреат Нобелівської премії (1904).
Упродовж життя в кожної особини формується багато нових рефлекторних реакцій, так званих набутих, характерних тільки для неї. Набуті реакції організму І.П. Павлов визначив як умовнорефлекторну діяльність. Безумовно- та умовнорефлекторна діяльність людини і тварин взаємопов'язані й разом становлять вищу нервову діяльність. Вона є функцією кори великого мозку та підкіркових ядер. І.П. Павлов вищу нервову діяльність визначив як психічну діяльність, що зумовлює рефлекторну регуляцію взаємозв'язків організму з навколишнім середовищем, тобто поведінку людини і тварин.
Відповідно до сучасних досягнень науки, вищу нервову діяльність можна охарактеризувати як сукупність взаємопов'язаних нервових процесів, що відбуваються в головному мозку і забезпечують перебіг поведінкових реакцій тварин і людини. Ці реакції зумовлюють пристосування поведінки вищих тварин і людини до умов навколишнього середовища, що постійно змінюються.
Вища нервова діяльність людини є фізіологічною основою психічних процесів. Зміна психічного стану людини позначається на діяльності фізіологічних систем, і навпаки, функціональний стан організму впливає на психіку людини.
Отже, фізіологія вищої нервової діяльності та психологія мають один об'єкт дослідження - головний мозок. Але між вищою нервовою діяльністю і психічною діяльністю є суттєві відмінності. Фізіологія вищої нервової діяльності вивчає процеси, що відбуваються у головному мозку під час сприйняття, переробки і відтворення інформації, навчання, емоційних і різноманітних поведінкових реакцій. Психологія вивчає, як робота мозку проявляється у вигляді уявлень, образів, емоцій, мотивів, соціальної поведінки.
 
Вона також досліджує, як під впливом умов життя, навчання і виховання формується особистість людини.
Знання закономірностей вищої нервової діяльності має велике значення для навчання, виховання, трудової діяльності, збереження здоров'я людини. Розробка режимів навчання, праці й відпочинку для людей різного віку також ґрунтується на розумінні роботи мозку.
 

1. Що таке вища нервова діяльність?

2. Що таке умовно-і безумовнорефлекторна діяльність?

3. Чим відрізняється психічна діяльність від вищої нервової діяльності?

Чому девіз «Пізнай самого себе» зберіг своє значення до сьогодні?
Чому людина здатна опанувати складні розумові операції, аналізувати інформацію, робити узагальнення тощо?


Вислано читачами з інтернет-сайтів

Безкоштовні підручники, конспекти уроків, рефератів, шкільний план, відкритий урок з біології


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.