KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 13. Умовні рефлекси, їх значення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Умовні рефлекси, їх значення


НАБУТІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ. УМОВНІ РЕФЛЕКСИ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ


Що таке умовні рефлекси? Безумовні рефлекси не можуть забезпечити пристосування реакцій організму до умов середовища, що постійно змінюються. Тому в процесі еволюції у тварин виробилась здатність утворювати рефлекси, що здійснюються тільки за певних умов і які І.П. Павлов назвав умовними рефлексами.
Умовні рефлекси, на відміну від безумовних, мають тимчасовий характер і можуть згасати зі зміною умов середовища. Вони забезпечують людині й тваринам можливість завчасно відреагувати на різні безумовні подразники.
Як утворюються умовні рефлекси? Умовні рефлекси утворюються на основі безумовних. У процесі розвитку організму вони підпорядковують собі безумовні, пристосовуючи їх відповідно до нових вимог навколишнього середовища. Першою та основною умовою утворення умовного рефлексу є збіг у часі одноразової чи багаторазової дії умовного подразника з безумовним подразником або діями відразу після нього. Наприклад, для утворення умовного слиновидільного рефлексу на світло у собак треба, щоб вмикання лампочки кілька разів супроводжувалося годуванням. Після такого поєднання в часі умовного і безумовного подразника слина у тварини виділятиметься при вмиканні лампочки навіть тоді, коли вмикання не супроводжуватиметься годуванням. Отже, світло стало умовним подразником слиновиділення. Так само утворюються умовні рефлекси у людини. Наприклад, споживання лимона зумовлює слиновиділення. Це безумов-норефлекторна реакція. Однак у людини, яка колись куштувала лимон, навіть згадка про нього вже спричиняє слиновиділення. Це умовнорефлекторна реакція.
Другою важливою умовою при утворенні умовних рефлексів є послідовність дії подразників. Першим має з'являтися умовний подразник, а потім - безумовний. При цьому фізичне чи біологічне значення умовного подразника не повинне переважати дію безумовного. У відповідь на дію сильного умовного подразника виникне сильне збудження у певному центрі кори, що спричинить гальмування інших ділянок кори мозку і заблокує утворення умовного рефлексу.
Для утворення умовних рефлексів необхідно також, щоб кора великого мозку була вільна від інших видів діяльності, а організм перебував у нормальному функціональному стані. Дія сторонніх подразників, хворобливий стан організму значно ускладнюють утворення умовних рефлексів.
На відміну від тварин, у людини умовні рефлекси утворюються не тільки у відповідь на конкретні сигнали (звук, світло тощо), а й на почуті або прочитані слова, цифри, малюнки. Завдяки цьому людина здатна до абстрагування й узагальнень, які становлять основу її мислення та свідомості.
Який механізм утворення умовних рефлексів? За допомогою досліджень І.П. Павлов з'ясував, що основою утворення умовних рефлексів є встановлення тимчасових зв'язків між нервовими центрами аналізаторів безумовного й умовного подразників. Тимчасовий нервовий зв'язок утворюється внаслідок взаємодії процесів збудження і прокладання шляху для його проведення, які одночасно та багаторазово виникають у цих центрах.
Отже, умовні рефлекси формуються внаслідок взаємоузгодженої діяльності кори та підкіркових центрів, тому структура рефлекторної дуги умовних рефлексів досить складна.

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Вся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, конспекти уроків біології, рефератів, питання та відповідді.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.