KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 13. Умовні рефлекси, їх значення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Умовні рефлекси, їх значення


НАБУТІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ. УМОВНІ РЕФЛЕКСИ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ
Що таке умовні рефлекси? Безумовні рефлекси не можуть забезпечити пристосування реакцій організму до умов середовища, що постійно змінюються. Тому в процесі еволюції у тварин виробилась здатність утворювати рефлекси, що здійснюються тільки за певних умов і які І.П. Павлов назвав умовними рефлексами.
Умовні рефлекси, на відміну від безумовних, мають тимчасовий характер і можуть згасати зі зміною умов середовища. Вони забезпечують людині й тваринам можливість завчасно відреагувати на різні безумовні подразники.
Як утворюються умовні рефлекси? Умовні рефлекси утворюються на основі безумовних. У процесі розвитку організму вони підпорядковують собі безумовні, пристосовуючи їх відповідно до нових вимог навколишнього середовища. Першою та основною умовою утворення умовного рефлексу є збіг у часі одноразової чи багаторазової дії умовного подразника з безумовним подразником або діями відразу після нього. Наприклад, для утворення умовного слиновидільного рефлексу на світло у собак треба, щоб вмикання лампочки кілька разів супроводжувалося годуванням. Після такого поєднання в часі умовного і безумовного подразника слина у тварини виділятиметься при вмиканні лампочки навіть тоді, коли вмикання не супроводжуватиметься годуванням. Отже, світло стало умовним подразником слиновиділення. Так само утворюються умовні рефлекси у людини. Наприклад, споживання лимона зумовлює слиновиділення. Це безумов-норефлекторна реакція. Однак у людини, яка колись куштувала лимон, навіть згадка про нього вже спричиняє слиновиділення. Це умовнорефлекторна реакція.
Другою важливою умовою при утворенні умовних рефлексів є послідовність дії подразників. Першим має з'являтися умовний подразник, а потім - безумовний. При цьому фізичне чи біологічне значення умовного подразника не повинне переважати дію безумовного. У відповідь на дію сильного умовного подразника виникне сильне збудження у певному центрі кори, що спричинить гальмування інших ділянок кори мозку і заблокує утворення умовного рефлексу.
Для утворення умовних рефлексів необхідно також, щоб кора великого мозку була вільна від інших видів діяльності, а організм перебував у нормальному функціональному стані. Дія сторонніх подразників, хворобливий стан організму значно ускладнюють утворення умовних рефлексів.
На відміну від тварин, у людини умовні рефлекси утворюються не тільки у відповідь на конкретні сигнали (звук, світло тощо), а й на почуті або прочитані слова, цифри, малюнки. Завдяки цьому людина здатна до абстрагування й узагальнень, які становлять основу її мислення та свідомості.
Який механізм утворення умовних рефлексів? За допомогою досліджень І.П. Павлов з'ясував, що основою утворення умовних рефлексів є встановлення тимчасових зв'язків між нервовими центрами аналізаторів безумовного й умовного подразників. Тимчасовий нервовий зв'язок утворюється внаслідок взаємодії процесів збудження і прокладання шляху для його проведення, які одночасно та багаторазово виникають у цих центрах.
Отже, умовні рефлекси формуються внаслідок взаємоузгодженої діяльності кори та підкіркових центрів, тому структура рефлекторної дуги умовних рефлексів досить складна.

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.