KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Володимир Самійленко «Патріоти», «Ельдорадо»

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>>Українська література: Володимир Самійленко "Патріоти", "Ельдорадо"


ВОЛОДИМИР САМІИЛЕНКО (1864—1925)
Найповніше талант Самійленка розкрився в сфері сатири й гумору. Тут поет показав себе блискучим майстром художнього слова.
Анатолій Каспрук
 

Володимир Іванович Самійленко народився 3 лютого 1864 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району на Полтавщині. Дитинство хлопця минуло на хуторі Михайлівна, де мати Володимира служила управителькою панського маєтку. Навчався Самійленко у Полтавській гімназії, багато читав, пробував перекладати твори античної літератури, писав і власні вірші та оповідання. Вищу освіту здобував на історико-філологічному факультеті Київського університету (1884—1890). У цей час вийшла друком його перша збірка «З поезій Володимира Самійленка» (1890).
Згодом Володимир Іванович переїхав до Чернігова, де працював нотаріусом. Писав ліричні та гумористичні твори. Найвідоміші його вірші — «Українська мова», де він називає рідну мову «діамантом дорогим», та «Вечірня пісня», покладена на музику Кирилом Стеценком. У гумористичних і сатиричних творах Самійленко гостро висміяв лжепатріотів, які лише на словах люблять вітчизну й рідний народ, викрив суспільні вади тогочасного ладу.
У 1920 році разом з урядом Української Народної Республіки переїхав до Галичини, окупованої Польщею. Жив у нестатках, хронічно хворів, а звістка про смерть обох дочок остаточно підірвала здоров'я поета. В 1924 році повернувся до Києва, працював у Державному видавництві України, перекладав твори зарубіжних авторів, адже знав дев'ять мов.
Однак хвороба брала своє... Помер Володимир Самійленко 12 серпня 1925 року, похований у Боярці під Києвом.
Відомий вчений Олег Бабишкін так оцінив цього самобутнього митця: «Творчість Самійленка збагатила українську літературу, розширила її рамки, збагатила українську мову, розкрила світові її скарби і цим забезпечила Самійленкові місце в історії української культури».

1.    Розкажіть про основні факти життя Володимира Самійленка.
2.    Як ви гадаєте, чому письменник у 1920 році виїхав за кордон і з якою метою знову повернувся в Україну?
3.    Яке значення має творчість поета для розвитку української літератури?
Сатирична поезія Самійленка
Талант Володимира Самійленка найповніше виявився у його гумористичних та сатиричних поезіях. Особливу майстерність виявив митець у викритті тогочасного суспільного ладу і в розкритті справжнього обличчя українських лжепатріотів. У цьому він продовжував традиції Тараса Шевченка. Кращими творами Володимира Самійленка на ці теми є «Ельдорадо1» (1886), «Як то весело жить на Вкраїні» (1886), «Слова і думки» (1917), «Патріоти» (1889), «На печі» (1898), «Дума-ця-ця» (1907).

Антитеза — різке протиставлення якоїсь істотної ознаки чи властивості характеру, події, явища, предмета.

ЕЛЬДОРАДО

'Ельдорадо — місцевість в Америці, де було знайдено великі поклади золота. В переносному значенні — країна щастя. Самійлен-ко з сарказмом застосовує цю назву щодо Російської імперії.


Десь далеко єсть країна

Пишна, вільна, щастям горда,

Кожний там живе щасливо —

Держиморда, держиморда.
В тій країні люблять волю,

Всяк її шука по змозі

І про неї розмовляє —

У острозі, у острозі.
Там усяк говорить правду

Непідкупними устами,

Там за правду щира дяка —

Батогами, батогами.
Там неправді та злочинстві

Не вважають ні на волос,

Там злочинних зараз лають —

Та не вголос, та не вголос.
Там уряд «блюде» закони,

Дба про всіх, немов про рідних,
За провинності ж карає —

Тільки бідних, тільки бідних.
Суд там скорий: як ти винен,

То зашлють «без проволочки»,

А не винен, то й відпустять —

Без сорочки,без сорочки.
В тій країні всякий може

По заслузі шани ждати:

Там на те хрести й медалі —

Для багатих, для багатих.
Там тверезість у повазі,

Видно скрізь тверезу спілку,

Всі там п'ють самую воду —

Та горілку, та горілку.
Там всі люди роботящі,

Там нарівні з мужиками

Всі пани працюють щиро —

Язиками, язиками.
Там широка воля слову:

Кожний пише все, що знає,

А цензура ліберальна —

Все черкає, все черкає.
Там письменникам за працю

Сам уряд складає дяку

І з тріумфом їх провадить —

В Сибіряку, в Сибіряку.
Там говорять по-французьки

Не то знатні, а й лакеї,

А пани всі мови знають —

Крім своєї, крім своєї.
Там зійшлися всі народи:

Москалі, «хахли», поляки,

І живуть вони так дружно —

Як собаки, як собаки.
Там живе племін усяких

Престрашенна мішанина,

І за те той край зоветься —

Русь єдина, Русь єдина.
 
1.    З якою метою автор змальовує у творі легендарну місцевість в Америці, де було знайдено великі поклади золота, як уособлення країни щастя? Визначте, яку країну має на увазі автор. Які художні засоби використано у назві твору?
2.    У чому особливість строфічної будови вірша? Зіставте зміст останнього рядка будь-якої строфи з трьома попередніми. Визначте, який засіб синтаксису використав письменник.
3.    Яким ви уявляєте життя людини в країні Ельдорадо, зображеній Володимиром Самійленком? Знайдіть відповідні епітети і порівняння у тексті твору, процитуйте їх під час відповіді.
4.    Знайдіть у вірші афористичні рядки, поясніть їх зміст.
5.    Визначте віршовий розмір твору.

ПАТРІОТИ
Два хлопці укупі стояли,

А третій дививсь оддалі,

Як ті гаряче розмовляли

Про долю своєї землі.
Один у широкій промові

Народні права боронив;

Він докази всі наукові

По пунктах як слід розложив.
Народну окремість натури,

І склад особливий думок,

І давність своєї культури,—

Довів він усе те з книжок.
А другий про теє доводив,

Як дійде народ своїх прав,

І в поступі інших народів

Він місце йому показав.
Так двоє вели язиками

Роботу для краю свого,

Гукали й махали руками,

Де річ вимагала того.
А третій не мовив нічого:

Він мовити красно не міг,

Але задля діла святого

І жив він, і в землю поліг.
Ті двоє, з балачки втомившись,

Веселі собі розійшлись,

А третій стояв зажурившись

І наче дивився кудись.
Але він не тую картину

Вбачав, що круг нього була:

Він бачив душею Вкраїну

І все, що вона добула.
Вбачались йому патріоти

Із купою слів голосних,

А поруч мільйони голоти,

І темність, і вбожество їх.

1. У чому полягає особливість композиційної будови вірша? Кого із трьох співрозмовників підтримує автор? Із чого це видно?
2.    Поясніть роль антитези у розкритті ідейного змісту поезії.
3.    Як ставиться автор до «патріотів»-балакунів? Які риси характеру таких промовців він відзначає? Чи можна зустріти таких «патріотів» нині?
4.    У чому, на думку автора, полягає справжній патріотизм? Свою відповідь підтвердіть рядками з твору.
5.    Визначте віршовий розмір і спосіб римування поезії.

Для тих, хто хоче більше знати
З успіхом виступав Самійленко і в жанрі драми, написавши кілька комедій, драматизованих гуморесок, а також визначну драматичну поему «Чураївна» (1894). У «Чураївні» поет, звертаючись до образу легендарної української поетеси — Марусі Чурай, оспівує героїзм і патріотизм, силу духу, красу і велич душі трудової людини, таврує зрадництво й егоїзм, користолюбство й властолюбство.
Чимало зробив Володимир Самійленко і як перекладач українською мовою російської і зарубіжної класики — творів Олександра Пушкіна і Василя Жуковського, Івана Нікітіна і Миколи Гоголя, Гомера, П'єра Бомарше, Джорджа Байрона та ін.
Демократ, гуманіст, захисник інтересів трудящих і знедолених, Володимир Самійленко зробив помітний внесок в українську літературу кінця XIX — початку XX ст. «Нема такої народної болячки,— писав Іван Франко,— яка б не збудила відгуку в його серці, яка б у тім чудотворнім серці не скристалізувалася в ясну, чисту перлину — перлину правдивої поезії».
Оригінальну і перекладну творчість письменника високо цінували Панас Мирний та Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко {Людмила Дем'янівська).

Радимо прочитати
Володимир Самійленко. Поезії «Як то весело жить на Вкраїні», «Патріота Іван», «На печі», «Дума-цяця».
 

В.Цимбалюк, Українська література, 8 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченимиЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.