KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 18. Однорідні члени речення.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Однорідні члени речення.


§ 9. Однорідні члени речення


76.Попрацюйте разом! 
 1. Прочитайте речення. Визначте в них головні та другорядні члени.
1. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. (Тарас ІПев ченко) 2. Червонясте, золотисте опадає з клена ли­стя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. (Іванна Блажкевич) 3. На горбочку, у долині розцвіли волошки сині. Оля, Леся їх збира­ють, у букетики складають.
2. Встановіть, з якими словами в реченні зв'язані слова, що перелічуються. На які питання вони відповідають? Які це члени речення?

Члени речення, які відносяться до одного й того самого слова і відповідають на одне й те саме питан­ня, називаються однорідними членами речення. Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени. Якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то на письмі між ними ставиться кома.

3. Спишіть речення. Однорідні члени позначте трьома крапками знизу. 

77.1. Прочитай текст і скажи, коли це буває. 
Тихий плин ріки.
Пологий, укритий густою травицею берег. Тут і там багаття й гурти веселих, збуджених хлопців та дівчат навколо них... Лунає пісня: «Наше Купайло з верби, з верби...» Стрибання через вогонь, кидан­ня віночків на воду...
2. Розкажи, що ти знаєш про цей веселий народний звичай.
3. Випиши однорідні члени речення разом зі словами, від яких вони залежать.

78. Прочитай речення. Виділені слова заміни за зразком однорідними членами речення. Запиши.
1. Четверо дітей читають цікаву книжку. 2. У на­ших краях зимують різні птахи. 3. На столі лежать три підручники. 4. У четвертому класі учні вивча­ють різні предмети.

Зразок. Оля, Оксана, Василько і Тарас чита­ють цікаву книжку.

Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Вся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, конспекти уроків, рефератів з української мови, питання та відповідді.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.