KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 18. Практична робота № 9: "Робота з програмою WinRar"

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Створіть у своїй папці папки Work 1, Work 2, Work 3, Work 4.
2. Створіть у цих папках папки Work 11, Work 21, Work 31, Work 41 відповідно.
3. Скопіюйте до папки Work 1 папку з трьома файлами і ще чотири файли, які вкаже вчитель.
4. Запустіть програму WinRar.
5. Створіть у папці Work 2 архів А2 з папки і двох файлів, що знаходяться в папці Work 1.
6. Створіть у папці Work 3 архів АЗ, що саморозгортається, з об'єктів, зазначених у п. 5.
7. Створіть у папці Work 4 багатотомний архів А4 з об'єктів, зазначених у п. 5. Розмір кожного тому - 10 Кбайт.
8. Покажіть виконану роботу вчителю.
9. Скопіюйте архів А2 з папки Work 2 до папки Work 21 і додайте до нього ще один файл і папку Work 11 з папки Work 1.
10. Розархівуйте архів АЗ до папки Work 31.
11. Розархівуйте з архіву АЗ папку і один із файлів до папки Work 41, знищивши їх у самому архіві.
12. Покажіть виконану роботу вчителю.

Запитання і завдання

1. Для мого виконується архівація даних?
2. Для чого використовується стиснення даних?
3. Як називаються програми, що виконують архівацію даних?
4. Які дії можна виконати за допомогою програм-архіваторів?
5. Назвіть основні формати архівних файлів.
6. Як запустити програму-архіватор? Опишіть один із способів.
7. Яку команду необхідно вибрати у WinRar для створення архіву?
8. Яку команду необхідно вибрати у WinRar для розархівації файлів з архіву?
9. Опишіть послідовність створення багатотомного SFХ-архіву за допомогою програми WinRar. У яких випадках створюються подібні архіви?

10. Проведіть дослідження ефективності стиснення даних різних типів у форматах ZІР та RАR і заповніть таблицю:
11. Підготуйте повідомлення про різні способи захисту даних від втрат.
12. Виконайте вправи практичної роботи за допомогою архіватора WinZip. Використовуйте при цьому дії «за аналогією» або скористайтеся Довідкою.


Inf 1.jpeg
Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими