KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 2. Склад. Перенос слів з рядка в рядок

                                                                                                                        Календарно тематичний план уроку: Склад Перенос слів з рядка в рядок20.   1. До поданих частин слів додай склади так, щоб утворилися слова. Запиши їх.

сини..    лиси..    яго..
.. равель        біл..    с л и..
со.. вей    .. ясак    .. гірок

2. Скільки складів і скільки голосних звуків у кожному слові?

Зверни увагу! У кожному складі слова обов'язково є голосний звук. Саме він і утворює склад.

21. 1. Прочитай слова. Які з них можна поділити на склади?

Лелека,  грак,  синиця,  горобець,  дятел, орел, шпак, зозуля, іволга.
 
2. Спиши спочатку слова, що містять один склад, потім — два і, нарешті, три склади. Які склади позначено однією буквою?
3. Утвори слова з поданих складів.

Ся, бу, ба; ля, зу, зо; ле, ка, ле; нок, ґа; вець, лі, о.

Під час письма часто доводиться частину слова переносити в наступний рядок. Запам'ятай! Слова переносяться з рядка в рядок складами: ли-па, бе-ре-за, то-по-ля. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься: ака-ція, оси-ка, ірис.

22.  1. Спиши слова, поділяючи їх рисками для переносу.

Малина,   ожина,   смородина,   урожай, лілея, їжак.

2. Які склади в словах не можна залишити в рядку або перенести?

23.    Попрацюйте разом!
1.  Прочитайте вірш, колективно декламуючи його по складах, як лічилку.

ОБЖИНКОВА ПІСНЯ
Ой любо та мило,
що добре вродило —
пшениця, як гай...
Та вже недалеко,
 та вже небагато,       
та вже видно край.
Народна творчість
2.    Які слова становлять один склад?
 
Знай! Односкладові слова не поділяються для переносу.

24.    Попрацюйте парами!
1.    Поміркуйте, які з поданих слів можна переносити. Запишіть їх, поділяючи рисками для переносу.

Уроки, урок, читаю, мию, степ, степи, край, краї, ґрунт.

2.    Чому решта слів для переносу не ділиться?

25.  1. Запиши, поділяючи для переносу, імена людей.

Олена, Ірина, Олег, Галина, Софія, Борис, Юрій, Лідія.

2. Які імена не вдалося поділити для переносу? Чому? Розкажи про це на уроці.

26. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте.

Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: листки, синичка, гострий. Такі слова можна переносити по-різному:
ли-стки       си-ничка      го-стрий   лис-тки       сини-чка      гос-трий   лист-ки    синич-ка   гост-рий.
Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: син-ичка, літ-ечко. Тут розірвано злиття ни, те.
 
27.  1. Прочитай і спиши слова.

Хатка, хатинка, світло, світлячки.

 2. Як можна по-різному перенести ці слова?

28.  1. Прочитай.

Вересень відчиняє двері осені. Кажуть, що він красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає.
Красне — гарне, прекрасне.

2.    Як ти розумієш прочитане? Чому осінь називають золотою?
3.    Спиши речення, поділяючи виділені слова для переносу. Яке з них можна перенести по-різному?

29.    1. Прочитай народні прикмети.

Грім у вересні — на теплу осінь.
Рано опадає листя — на холодну зиму.

2.    Знайди у реченнях слова, протилежні за значенням. Запиши їх, поділяючи для переносу різними способами.
3.    Виділене слово прочитай по складах. Скільки в ньому складів? А на скільки частин ти поділиш його для переносу?

30.   1. Прочитай і відгадай загадку. Вимовляй дзвінко звуки [д], [д'].

Коли вона загляне в сад —
наллється соком виноград.
А пізні яблука ранет
солодкі стануть, наче мед...
І ми її уклінно просим:
— Заходь у гості, щедра ... .
Інна Кульська
 
2.    Що тобі допомогло відгадати загадку?
3.    Які овочі достигають у вересні?

31.
1. Прочитай загадку. Якими різними словами в нашій мові називають відгадку?

Тільки дощик прошумів над лужком, над лісом, хтось у небі рушничок вишитий повісив.

2.    Усно поділи для переносу слова веселка, райдуга, тільки.
3.    Перевір за наведеним далі правилом, чи правильно ти виконав завдання.

Букви й та ь при переносі слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.
4. Отже, як правильно перенести слова райдуга, тільки?
 
32.Попрацюйте парами!
1.    Прочитайте і спишіть слова, поділяючи їх для переносу одним із способів. Порівняйте, чи правильно ви виконали роботу.

Чайка, літає, їжак, жайворонок, сойка, мальви, Юрасик, Василько.

2.    Яке слово не можна поділити для переносу?

33.    1. Прочитай текст.
РАННЯ ОСІНЬ
День був гарний, погожий. На городі і в са¬ду ясніли свіжі осінні квіти. Між зеленим листям на деревах подекуди визирали пожовклі листочки.
Над деревами снувало біле, як срібло, блискуче бабине літо. А вгорі прослалося небо — чисте, спокійне.
Степан Васильченко

Бабине літо — тут: павутиння, що літає в повітрі на початку осені.

2.    Про які ознаки ранньої осені говориться в тексті?
3.    Добери слова, близькі за значенням до слів: погожий (день), визирали (листочки), чисте (небо). Запиши їх парами.
4.    Виділені слова поділи для переносу за вивченими правилами.


Домашнє завдання:


33.    1. Утвори слова з перших складів таких слів:

1)    сокіл, роса, капуста;    3) солома, ваза;
2)    вода, ромашка, нагідки;    4) орел, садок.

Виконуй вправу в такій послідовності: 1) прочитай слово й усно поділи його на склади; 2) вимов перший склад; 3) вимов перші склади в усіх словах рядка; 4) запиши утворене слово.
2. Яке із записаних тобою слів не можна поділити для переносу?

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Статті по темі

Тема 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки
Слово. Речення
Тема 26. Голосні звуки. Позначення їх буквами
Тема 25. Звуки і букви. Алфавіт
Тема 34. Апостроф