KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Поспостерігайте за вимовою! Вимовте при-/ V, голосні звуки, позначені поданими буквами та буквосполученнями.
б   — п          з  — с    г   — х        дз — ц
дь — ть       ж — ш    зь — сь    дж — ч
Які з цих звуків вимовляються зовсім без голосу, тільки з шумом? А під час вимови яких чуємо і голос?
 
Пригадайте! Коли вимовляємо дзвінкі приголосні звуки, чуємо голос і шум, а коли вимовляємо г л у х і, то чуємо тільки шум.
Розгляньте таблицю. Пригадайте вивчене про парні дзвінкі й глухі приголосні та про ті приголосні, що не мають пар.
 
Дзвінкі:
в, л, л , м, н, н', й, р, р'
 
б д д' з з' ж дж дз дз' г ґ
 
Глухі:
ф
п т т с с ш ч   ц ц'  х  к
 
Прочитай виразно слова.
 
бити - пити
Димок - Тимко
діти - тітка
зима - синій
зірка - сітка

жити - шити
джерело - череда
дзиґа - цибуля
гуска - хустка
ґуля - куля

Скажи, які з виділених букв позначають дзвінкі, а які — глухі приголосні звуки?

Прочитай текст. Це опис чи розповідь? Доведи.
ЯЛИНОВИЙ ШИШКАР
Хто-хто, а зима добре знає ялинового шишкаря.
Навколо сніг білий-білий, а ялиновий шишкар яскраво-червоний, немов стигла ягода. Всі птахи сховалися від негоди, а він з гілки на гілку перестрибує і дзвінко виспівує: «Цок-цок, кле-кле, чик-чик!»
У шишкаря дзьоб міцний. Кінчики в протилежні боки загнуті. Зачепить він ними лусочку на шишці, відігне      її — і дістає язиком насінину.

 В один рядок випиши за зразком з тексту кілька слів, у яких усі приголосні звуки дзвінкі, а в другий — у яких усі приголосні глухі.
 
Розбери за членами друге речення третього абзацу.
Зверни уваг у! В українській мові дзвінких приголосних більше, ніж глухих. І в словах дзвінкі звуки трапляються частіше. Цим і пояснюється милозвучність, краса нашої мови.


Прочитай. Спиши слова і підкресли букви, що позначають парні дзвінкі і глухі приголосні.
дичка- тичка

балка - палка

дядько - тітка

зірка - сітка

ґедзь - палець
діжка —    дошка
дзвін —    цвіт
сиджу —    кричу
ганок —    каток
сніг —    сміх Назви звуки і букви у виділених словах.

Запам' ятай! В українській мові в кінці слів і складів дзвінкі приголосні треба вимовляти дзвінко.
Назви предмети, зображені на малюнках, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні.
 

 Прочитай виразно, чітко вимовляючи приголосні звуки, позначені виділеними буквами. Назви парні до цих звуків.
Діти беруть книжки у шкільній бібліотеці. Казки, загадки, приказки читають вони залюбки.
Бібліотекар Олег Петрович нагадує про обов'язки читачів: «Приготуйте закладки. Не загинайте у книжці ріжків. Бережіть книги. Це народне багатство!»

 Прочитай виразно загадки і відгадай їх. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні.
1. Їла-їла дуб, дуб та зламала зуб, зуб.
 
2. І не сани, і не віз — їхать добре, аби вліз.
 
3. Ухопився за дріт,

покотився у світ,

потяг близняток

цілий десяток.

Спиши. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці слів.
 
Спиши слова, добираючи до них спільнокореневі за зразком.
возик  — віз           садок    — ...
ножик — ...             горбок   — ...
льодок — ...           дзьобик — ...

Прочитай пари слів, чітко вимовляючи кінцеві звуки у дібраних словах. Назви корені, у яких чергуються голосні звуки.

Спиши речення, розкриваючи дужки.
1. У нашому парку росте багато (берези). 2. На полиці розкладено кілька (книги). 3. Школа придбала тридцять пар (лижі). 4. Уночі землю скував (морози).

Прочитай записані речення, чітко вимовляючи у змінених словах дзвінкі приголосні.
В останньому реченні встанови зв'язок між усіма членами.


Доповни речення словами, протилежними за значенням до виділених. Запиши їх.
1. Дніпро широкий, а Ірпінь (яки й?) ... . 2. Сосна висока, а калина (я к а?) ... . 3. Пір'їна легенька, а молот (яки й?) ... .
2. Прочитай записані речення. Назви дзвінкі приголосні у дібраних словах.

Прочитай вірш, виразно вимовляючи приголосні звуки у виділених словах.
ВЗИМКУ
Ой мороз, який мороз!

Всіх пташок проймає дрож,
скачуть-плачуть горобці:
— Дайте нам зернят, ців-ців!..
Як почув Василь пташок,

одягнувся в кожушок,

взяв пшона і хліба скибку,

на подвір'я вибіг швидко.
Всіх пташок нагодував,

і здалось — мороз пропав:

горобці зацвірінчали,

і синичкам тепло стало.
Іванна Блажкевич


Випиши виділені слова. Підкресли в них букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.
 Випиши слова, в яких є глухі приголосні.

Сядь, стань, дістань, голуб, хлопець, лебідь, дошка, ложка, сніг, гараж, вагон.

Які за метою речення можна скласти з виділеними словами? Склади їх усно.Вимовляємо:
про[з']ба
моло[д']ба
во[ґ]зал
 
Пишемо:
просьба
молотьба
вокзал

Спиши слова і запам'ятай їх написання. Зі словами просьба і вокзал склади і запиши речення.

Прочитай. Зверни увагу, як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими в поданих словах.
Вимовляємо:    Пишемо:
ні[х]ті                  нігті
кі[х]ті                   кігті
ле[х]кйй              легкий
во[х]кий              вогкий
 Спиши слова і склади з ними речення (усно).


Прочитай прислів'я. Поясни, як ти їх розумієш. У виділених словах знайди звуки, що вимовляються не так, як позначаються на письмі.
1. Червона ягідка, але на смак гірка. 2. Сказати легко, але зробити важко. 3. Ложка дьогтю зіпсує бочку меду. 4. Хліб-сіль їж, а правду ріж.

Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слів і складів в інших словах поданих прислів'їв?

Прочитай текст і спиши, вставляючи пропущені букви.
СТЕЖИНКА
Якщо дружити зі сте..кою, вона багато цікавого розповість. Тетянка вийшла на ґанок, а сте..ка неначе взяла її за руку і повела за собою.
Довкола картопля цвіте біло й рожево. Соняхи в золоті бубни вигупують. Зелений огірок випов.. із вогкої гря..ки на суху сте..ку: а що тут діється? А гарбу., та гарбузиха з гарбузенятами поховалися під лапатим листям, що., сонце не пекло.
Василь Чухліб

У яких словах вставлені букви відповідають вимов люва-ним звукам, а в якому слові — ні?

Прочитай пари слів. Сумнівну букву допоможе перевірити друге слово.
ні?ті    — ніготь    боро?ьба — боротися
кі?ті    — кіготь    моло?ьба — молотити
ле?кий — легенький     про?ьба   — просити
Міркуй так: у слові нігті пишемо букву г, бо ніготь.

Поясни написання сумнівних букв в інших словах.

Прочитай. Знайди слова, в яких приголосні вимовляються не так, як позначені на письмі. Запиши ці слова у стовпчик, а через риску допиши перевірні до них.
Легенько, молотьба, нігті, легкий, просити, молотити, ніготь, мигтить, просьба, кладка, галузка, миготіти.

В якому значенні — прямому чи переносному — вжито слово намистинки? Яким словом його можна замінити?

Склади схему першого речення. За цією схемою побудуй інше речення.

Попрацюйте групами!
1.    Прочитайте народні прикмети, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні, позначені виділеними буквами.
1. Швидко сніг розтанув — буде мокре літо. 2.    Місяць ріжками донизу — будуть опади. 3. Перед грозою ластівки й стрижі низько літають над землею і водою. 4. Великі кола навкруг місяця — на мороз.
5.    Горобці розцвірінькалися — на відлигу.

Випишіть слова з дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу. Переконайтеся, що всі учні вашої групи правильно вимовляють ці слова.

Прочитай текст. Знайди слова, в яких дзвінкі приголосні треба вимовляти виразно в кінці слова і в кінці складу.
ЛІСОВА КАЗКА
Білим сніжком засипало лісові доріжки. Ось легко стрибнула з дерева на дерево прудка білочка. Незабаром у її кігтиках опинилася соснова шишка. До своєї нори майнула руда лисиця в теплій шубці. Швидко пробіг і сховався під дубком полохливий зайчик.
І знову тихо.
 
Юрій Старостенко
 
Запиши текст під диктовку мами, тата чи іншого члена сім'ї. Перевір написане. Оціни свою роботу.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими