KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word


Операції над об'єктами утекстовому редакторі Word

1. Назвіть об'єкти основного вікна текстового редактора Wordі поясніть їх призначення.
2. Назвіть властивості об'єкта тексту символ і наведіть приклади їх значень.
3. Назвіть властивості об'єкта тексту абзац і наведіть прикладі їх значень.


У шостому класі ви ознайомилися з текстовим редакторомта навчилися:

 1. створювати текстові документи;
 2. записувати документ на зовнішній носій і зчитувати його із зовнішнього носія до редактора; редагувати текст;
 3. виділяти фрагменти тексту і виконувати операції над виділеними фрагментами;
 4. уставляти до документа графічні зображення;
 5. форматувати об'єкти текстового документа (символи, абзаци, графічні зображення, сторінки);
 6. використовувати Буфер обміну;
 7. автоматично перевіряти правопис;
 8. друкувати документ.

Ви знаєте, що в текстовому редакторі Word команди можна виконувати кількома способами:

 •  за допомогою основного меню редактора; с за допомогою контекстного меню;
 •  за допомогою елементів керування панелей інструментів;
 •  за допомогою сполучення клавіш.

Кожний користувач може вибирати той спосіб виконання команди, який йому найбільше до вподоби. Багато хто віддає перевагу використанню панелей інструментів.


Налаштування панелей інструментів
Список усіх панелей інструментів можна побачити, якщо в меню Вигляд установити вказівник на пункт Панелі інструментів. Ліворуч від назви кожної панелі є прапорець. Якщо встановити позначку прапорця, відповідна панель інструментів буде відображатися у вікні, якщо зняти - то ні.
Кожну з панелей можна перемістити в довільне місце вікна редактора. Для цього слід установити вказівник на лівий край панелі інструментів і перетягнути панель в інше місце вікна.
У кінці кожної панелі інструментів є кнопка, вибір якої призводить до відкриття меню. Другий рядок цього меню Додати або видалити кнопки містить список стандартного набору елементів керування, які належать до цієї панелі інструментів. За допомогою прапорців можна відповідні елементи керування розмістити на панелі, а можна вилучити.
Кожен користувач може створити свою панель інструментів і розмістити на ній ті елементи керування, які він найчастіше використовує.

Форматування тексту
Нагадаємо, що форматування документа - це зміна його зовнішнього вигляду. Такі зміни виникають у результаті, наприклад: і зміни шрифту, розміру символів, накреслення, кольору тощо; - зміни відступів абзаців від полів і один від одного, їх вирівнювання,
відступу першого рядка; і зміни значень властивостей графічного зображення, вставленого до документа.
Пригадайте, як виконуються ці операції.
Ще одним засобом форматування документа є включення до нього буквиці. Буквиця -це художньо оформлена перша літера сторінки, розділу тексту або абзацу.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Реферати, онлайн уроки, безкоштовно скачати підручники інформатики, домашня робота.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.