KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Фізіологічні основи свідомості

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Фізіологічні основи свідомості


ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СВІДОМОСТІ
 
На все те, що людина сприймає з навколишнього середовища, вона негайно або через певний час відповідає різними реакціями. Якщо вони продумані, довільні, свідчать про розуміння людиною того, що відбулося, про її ставлення до цього, це означає, що людина проявляє свідоме ставлення до дійсності, тобто її діями керує свідомість.
Що таке свідомість? Які її фізіологічні основи? Свідомість - відображення дійсності у вигляді знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях, які можуть бути повідомлені, передані іншим людям.
Виникає свідомість тільки в суспільстві. І фізіологи, і психологи неодноразово намагались пояснити цей феномен. Але і на даний час немає достатньо обґрунтованих гіпотез механізмів свідомості. Реєструючи різні показники діяльності мозку і поведінки людини, можна визначити ті межі, в яких свідомість може існувати.
Які критерії визначення свідомості? Людина перебуває при свідомості, якщо вона здатна:
зосередитися на різних явищах відповідно до навколишньої обстановки;
породжувати абстрактні думки, оперувати ними, а також висловлювати їх;
оцінювати майбутній вчинок, тобто здатна до очікування і прогнозу;
усвідомити своє «Я» і визначити інших індивідуумів;
оцінити значення естетичних й етичних цінностей.
Свідомість - це результат діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів.
Пригадайте! Що таке кора і підкірна?
Провідну роль у формуванні свідомості відіграє ліва півкуля великого мозку, зокрема руховий центр мови і його зв'язки із сенсорними зонами кори. Сприйняття людиною мовних сигналів (звукових і письмових), центри яких розташовані переважно в лівій півкулі, здійснюється слуховими і зоровими нервовими центрами. Завдяки внутрішньокірковим зв'язкам ці нервові центри утворюють єдину функціональну систему, яка забезпечує сприйняття і аналіз різних форм мовних сигналів та їхнє звукове відтворення. Саме мова відіграє велику роль у становленні свідомості людини, розвиткові її психіки.
Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалась під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо і несвідомо.
Що таке підсвідомість? Підсвідомими є лише ті явища психіки, які в даний момент перебувають поза свідомістю, але органічно з нею пов'язані. Вони впливають на перебіг психічних процесів і, якщо умови перебігу змінюються, легко переходять до сфери свідомості. Наприклад, звичайні для всіх явища так званої автоматизованої дії (навички). Навичка виробляється під постійним свідомим контролем. Але коли вона закріплена, то виконується на рівні підсвідомості. Про її виконання ми вже не думаємо. Проте зміна умов (наприклад, удосконалення навички) легко переводить її з підсвідомості у свідомість. Тоді ми думаємо, як поліпшити ту чи іншу дію.
Що таке несвідоме? Несвідоме охоплює всі психічні явища, що не усвідомлюються людиною (інстинкт, інтуїція, автоматизм, гіпноз тощо).
Несвідоме може відігравати як позитивну роль (навички та інші автоматизми, що підвищують професійну майстерність), так і негативну (старі звички можуть перешкоджати підвищенню творчого рівня діяльності людини).
Інтуїція (від лат. інтуітіо - споглядання) - це один з типів мислення, особливістю якого є здатність людини миттєво, не застосовуючи розгорнутого плану логічного судження, знайти шлях розв'язування тієї чи іншої складної задачі. Інтуїція - важливий елемент творчого процесу. Характеризуючи будь-який неусвідомлений процес пошуку і вибору рішення, на запитання, чому ви прийняли саме таке, а не інше рішення, можна почути - це вийшло інтуїтивно.
Отже, поведінка людини регулюється за активної взаємодії свідомості, підсвідомості та неусвідомленої форми діяльності мозку. Свідомість здатна переводити програму поведінки із підсвідомості на рівень усвідомлення. Звільняючи кору великого мозку від перевантажень переведенням сприйняття вражень, засвоєних знань, вироблених навичок, звичок і різноманітних переживань на рівень усвідомлення, свідомість водночас діє як стимулятор підсвідомих програм поведінки людини.
 
1. Що таке свідомість?

2. Які є критерії свідомості?

3. Які ви знаєте фізіологічні основи свідомості?

4. Що таке підсвідомість? Які фізіологічні основи підсвідомості вам відомі? Наведіть приклад підсвідомих дій.

5. Що таке несвідоме? Наведіть приклади неусвідомлених форм вищої нервової діяльності?

6. Яку роль відіграють свідомі та неусвідомлені форми діяльності мозку?

Як пояснити той факт, що Д.І. Менделєєву наснилася таблиця хімічних елементів?

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки біології, реферати, домашнє завдання запитання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.