KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Фізіологічні основи свідомості

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Фізіологічні основи свідомості


ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СВІДОМОСТІ
 
На все те, що людина сприймає з навколишнього середовища, вона негайно або через певний час відповідає різними реакціями. Якщо вони продумані, довільні, свідчать про розуміння людиною того, що відбулося, про її ставлення до цього, це означає, що людина проявляє свідоме ставлення до дійсності, тобто її діями керує свідомість.
Що таке свідомість? Які її фізіологічні основи? Свідомість - відображення дійсності у вигляді знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях, які можуть бути повідомлені, передані іншим людям.
Виникає свідомість тільки в суспільстві. І фізіологи, і психологи неодноразово намагались пояснити цей феномен. Але і на даний час немає достатньо обґрунтованих гіпотез механізмів свідомості. Реєструючи різні показники діяльності мозку і поведінки людини, можна визначити ті межі, в яких свідомість може існувати.
Які критерії визначення свідомості? Людина перебуває при свідомості, якщо вона здатна:
зосередитися на різних явищах відповідно до навколишньої обстановки;
породжувати абстрактні думки, оперувати ними, а також висловлювати їх;
оцінювати майбутній вчинок, тобто здатна до очікування і прогнозу;
усвідомити своє «Я» і визначити інших індивідуумів;
оцінити значення естетичних й етичних цінностей.
Свідомість - це результат діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів.
Пригадайте! Що таке кора і підкірна?
Провідну роль у формуванні свідомості відіграє ліва півкуля великого мозку, зокрема руховий центр мови і його зв'язки із сенсорними зонами кори. Сприйняття людиною мовних сигналів (звукових і письмових), центри яких розташовані переважно в лівій півкулі, здійснюється слуховими і зоровими нервовими центрами. Завдяки внутрішньокірковим зв'язкам ці нервові центри утворюють єдину функціональну систему, яка забезпечує сприйняття і аналіз різних форм мовних сигналів та їхнє звукове відтворення. Саме мова відіграє велику роль у становленні свідомості людини, розвиткові її психіки.
Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалась під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо і несвідомо.
Що таке підсвідомість? Підсвідомими є лише ті явища психіки, які в даний момент перебувають поза свідомістю, але органічно з нею пов'язані. Вони впливають на перебіг психічних процесів і, якщо умови перебігу змінюються, легко переходять до сфери свідомості. Наприклад, звичайні для всіх явища так званої автоматизованої дії (навички). Навичка виробляється під постійним свідомим контролем. Але коли вона закріплена, то виконується на рівні підсвідомості. Про її виконання ми вже не думаємо. Проте зміна умов (наприклад, удосконалення навички) легко переводить її з підсвідомості у свідомість. Тоді ми думаємо, як поліпшити ту чи іншу дію.
Що таке несвідоме? Несвідоме охоплює всі психічні явища, що не усвідомлюються людиною (інстинкт, інтуїція, автоматизм, гіпноз тощо).
Несвідоме може відігравати як позитивну роль (навички та інші автоматизми, що підвищують професійну майстерність), так і негативну (старі звички можуть перешкоджати підвищенню творчого рівня діяльності людини).
Інтуїція (від лат. інтуітіо - споглядання) - це один з типів мислення, особливістю якого є здатність людини миттєво, не застосовуючи розгорнутого плану логічного судження, знайти шлях розв'язування тієї чи іншої складної задачі. Інтуїція - важливий елемент творчого процесу. Характеризуючи будь-який неусвідомлений процес пошуку і вибору рішення, на запитання, чому ви прийняли саме таке, а не інше рішення, можна почути - це вийшло інтуїтивно.
Отже, поведінка людини регулюється за активної взаємодії свідомості, підсвідомості та неусвідомленої форми діяльності мозку. Свідомість здатна переводити програму поведінки із підсвідомості на рівень усвідомлення. Звільняючи кору великого мозку від перевантажень переведенням сприйняття вражень, засвоєних знань, вироблених навичок, звичок і різноманітних переживань на рівень усвідомлення, свідомість водночас діє як стимулятор підсвідомих програм поведінки людини.
 
1. Що таке свідомість?

2. Які є критерії свідомості?

3. Які ви знаєте фізіологічні основи свідомості?

4. Що таке підсвідомість? Які фізіологічні основи підсвідомості вам відомі? Наведіть приклад підсвідомих дій.

5. Що таке несвідоме? Наведіть приклади неусвідомлених форм вищої нервової діяльності?

6. Яку роль відіграють свідомі та неусвідомлені форми діяльності мозку?

Як пояснити той факт, що Д.І. Менделєєву наснилася таблиця хімічних елементів?

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.