KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. Практична робота № 11: Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Практична робота № 11: Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word

Практична робота

1. Створіть документ за зразком, наведеним у лівій частині таблиці. Використовуйте інформацію правої частини таблиці.


Створіть документ за зразком, наведеним у лівій частині таблиці.


Створіть документ за зразком, наведеним у лівій частині таблиці.


Запитання та завдання

1. Якими клавішами або сполученнями клавіш здійснюється швидке переміщення курсора по тексту?
2. Як виділити фрагмент тексту? Чи можна виділити кілька фрагментів, які не розташовані поруч один з одним?
3. Як відмінити результат останніх операцій?
4. Як вставити до тексту символ, якого немає на клавіатурі?
5. Як скопіювати фрагмент тексту? Поясніть усі відомі вам способи.
6. Як перемістити фрагмент тексту? Поясніть усі відомі вам способи.
7. Поясніть, для чого і як можна використовувати Буфер обміну.
8. Як можна виконати автоматичну перевірку правопису в документі?
9. Як можна змінити значення властивостей символів тексту?
10. Як можна змінити значення властивостей абзаців?
11. Як можна змінити значення властивостей сторінок документа?
12. Як вставити до документа графічне зображення?
13. Як можна змінити значення властивостей графічного зображення?
14. Як надрукувати документ?
15. Як підрахувати, скільки разів у тексті зустрілося слово комп'ютер?
16. Як виконати в тексті заміну слова я на слово ми?
17. Як налаштувати існуючі панелі інструментів?
18. Як створити нову панель інструментів?
19. Як додати до тексту буквицю?
20. Відкрийте документ, вказаний вчителем. Відформатуйте текст за вказаними в таблиці значеннями властивостей абзаців. Запи иііть документ до своєї папки.
21. Уведіть текст, поданий нижче.


Слово Internet увійшло до нашого життя не так давно, але кількість користувачів Іпіегпеї у всьому світі постійно збільшується.
Теорія передачі інформації між комп'ютерами з'явилась у 1961 р А вже в 1969 р. перші вузли академічних установ США з'єдналися в од ній мережі. Починаючи з 80-х років XX століття Іпіегпеі; поступово пе ретворюється на «мережу мереж». Унікальні можливості Internet починають використовувати в повсякденному житті.

Використовуючи Пошук і заміну, замініть слово Internet на Інтернет

22. Уведіть і відформатуйте текст за зразком.

Конвенція права дитини (стаття 13)
Дитина має право висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.
Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом необхідні:
а) для поваги прав і репутації інших осіб;
б) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здорові або моралі населення.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Інформатика обучатись онлайн. Книги, підручники, конспект інформатики на допомогу вчителю та учням.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.