KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 24. Списки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Списки


Списки

1. Які властивості має абзац? Як можна встановити їх значення?
2. Пригадайте, де вам траплялися списки.
3. Яким чином здійснювалася нумерація в списках, які вам траплялися?


Списки є зручним способом форматування тексту за єдиним зразком і застосовуються для розміщення в документі різноманітних даних.
Наприклад, алгоритми, які ви виконували, - це один із прикладів нумерованої послідовності дій.
Панель інструментів Форматування містить кнопки формування списків різних видів:
Нумерований список
Маркірований список
Збільшити відступ

Маркіровані списки
У маркірованих списках кожен елемент позначається за допомогою маркера. Ви вжете створити список під час набору нового тексту чи на основі вже існуючого.


Для того щоб змінити символ маркера в списку, потрібно:
1. Виділити весь список або його частину.
2. Вибрати команду Список меню Формат.
3. У діалоговому вікні Список, яке відкрилося, вибрати вкладку Маркірований.
4. На вкладці вибрати інший символ маркера.
5. Вибрати кнопку ОК.
яя зміни кольору, накреслення, розміру та інших параметрів списку потрібно на вкладці Маркірований вибрати кнопку Змінити.
 
У вікні Зміна маркірованого списку, що відкрилося , можна за допомогою
перемикача Знак маркера встановити вид маркера;
полів з лічильником Розташування маркер, встановити відступ маркера;
полів із лічильником Розташування тексту встановити відступ першого і всіх наступних рядків елементів списку від маркера.
Якщо ви виберете кнопку Шрифт, то у вікні, що відкрилося, на вкладці на встановити значення накреслення, розміру, кольору та інших властивостей маркірованого списку.
Якщо вибрати кнопку Знак, то можна використати будь-який символ із таблиці символів як маркер.
Якщо ж вибрати кнопку Малюнок, то можна використати як маркер будь-який малюнок, представлений у вікні Мальований маркер.

У разі створення списку на основі вже існуючого тексту потрібно:
1. Виділити абзаци, що ввійдуть до списку.
2. Вибрати команду Список меню Формат.
3. Вибрати на вкладці Маркірований потрібний стиль списку.
4. Вибрати кнопку ОК.
Якщо потрібно додати елемент усередину списку, слід установити курсор у кі нець попереднього елементу і натиснути клавішу Еnter. Для вилучення частині списку слід її виділити та натиснути клавішу Delete.
Елементи нумерованих списків послідовно позначаються за допомогою арабських або римських чисел, букв українського або латинського алфавітів. При створенні, видаленні або переміщенні елементів нумерованого списку автоматично змінюється вся його нумерація.


Для зміни формату створеного вами нумерованого списку потрібно виконати такі дії:
1. Виділити список.
2. Вибрати команду Список меню Формат.
3. У діалоговому вікні на вкладці Нумерований вибрати потрібний тип нумерованого списку, наприклад, букви латинського алфавіту.
4. Вибрати кнопку Змінити. Відкриється діалогове вікно Зміна  нумерованого списку.
5. Вибрати кнопку Шрифт та у вікні, що відкрилося, на вкладці Шрифт задати накреслення, розмір, колір, бажані видозміни.
6. Вибрати кнопку ОК.
Ви створили список, пронумерований буквами латинського алфавіту.

Багаторівневі списки

Складнішу структуру мають багаторівневі списки. У багаторівневих списках до пунктів списку більш високого рівня вставляються списки більш низького рівня - вкладені списки.
Для переходу на більш низький рівень служить кнопка Збільшити відступ. Для повернення на більш високий рівень - кнопка Зменшити відступ.
Формат вкладеного списку може збігатися з форматом основного списку, але хоже й відрізнятися від нього.

Щоб змінити формат багаторівневого списку, потрібно:
1. На вкладці Багаторівневий вибрати кнопку Змінити.
2. У вікні Зміна багаторівневого списку задати:
• рівень списку;
• формат номера;
• варіант нумерації;
• розташування номера;
• розташування тексту;
• номер, з якого почати нумерацію тощо.
3. Натиснути кнопку ОК.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Плани уроків з інформатики, конспекти, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, реферати


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.