KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 25. Практична робота № 12: Робота зі списками

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Практична робота № 12: "Робота зі списками"Практична робота № 12:" Робота зі спискам"
1. Ви знаєте, що базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй у 1991 р. Уважно прочитайте статтю 29 цієї Конвенції. На підставі цієї статті створіть маркірований список Мета освіти.

Стаття 29
Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, розумових здібностей дитини в найповнішому обсязі; виховання поваги до прав людини та основних свобод; виховання поваги до дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, у якій дитина проживає; підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами; виховання поваги до навколишньої природи.

2. Із курсу географії ви знаєте, що Австралія - найменший материк Землі. Створіть нумерований список Миси Австралії на підставі наступної інформації.
Крайньою північною точкою Австралії є мис Йорк, південною - мис Південно-Східний. Крайня західна точка цього материка - мис Стіп-Пойнт, крайня східна - мис Байрон.

Використовуючи вкладку Шрифт, змініть накреслення, розмір та колір шрифту нумерованого списку.
3. На підставі наступної інформації створіть багаторівневий список Типи земної кори.
Розрізняють два головних типи земної кори: материковий, що складається з трьох шарів (базальтового, гранітного, осадового), і океаніч ний, утворений двома шарами (осадовим і базальтовим).
4. Створіть багаторівневий список меню Формат, Вікно та Довідка редактора Word, у якому команди цих меню маркіровані різними маркерами.

Запитання та завдання
1. Яке призначення списків?
2. Яке призначення кнопок панелі інструментів Форматування?
3. Як створити маркірований список під час набору нового тексту?
4. Як установити зручний формат маркірованого списку?
5. Яке призначення у вікні Зміна маркірованого списку перемикачів Знак маркера та полів з лічильником Розташування маркера і Розташування тексту?
6. Що слід зробити, щоб маркером став будь-який символ із таблиці символів?
7. Що слід зробити, щоб маркером став малюнок?
8. Чим відрізняються нумеровані списки від маркірованих?
9. Як можуть позначатися елементи в нумерованому списку?
10. Як створити нумерований список на основі вже існуючого тексту?
11. Як змінити формат нумерованого списку?
12. Які списки називаються вкладеними?
13. Для чого використовуються багаторівневі списки?
14. Як перейти на більш низький рівень багаторівневого списку? Як повернутися на більш високий рівень?
15. Чи може багаторівневий список містити як нумеровані, так і маркіровані списки?
16. На уроках біології в 7-му класі ви дізналися про голонасінні рослини, їх загальну характеристику та вегетативні органи. Створіть тестові завдання у вигляді багаторівневого списку за зразком.


Виберіть правильну відповідь:

1. До відділу Голонасінні належить:
а) березf;
б) ялина;
в) груша.
2. До видозмін кореня належить:
а) кореневище;
б) коренеплід;
в) луска.
17. Створіть багаторівневий список вашого розкладу уроків на перші три дні тижня.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Вся інформатика онлайн, конспекти інформатики, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай інформатику безкоштовно


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.