KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 28. Погодинна та відрядна форми заробітної плати. Причини існування різних форм заробітної плати. Безробіття

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 3 клас>>Економіка: Погодинна та відрядна форми заробітної плати. Причини існування різних форм заробітної плати. Безробіття.

1. Розгадай кросворд.

кросворд

По горизонталі:

3. Праця, в залежності від зусиль людини розподіляється на два...
4. Кожна людини в житті має...
6. Вид праці, який потребує від людини виконання розумових дій.
7. Вид праці, який потребує від людини виконання фізичних дій.

По вертикалі:


1. Особисті якості людини, які впливають на розмір заробітної плати.
2. Те, чим відрізняється робота будівника на Україні і на Півночі.
5. Перша і необхідна потреба людини -
7. Заробітна плата залежить від роду занять, спеціальності, тобто від -

Для чого людина працює?'

Для чого необхідна заробітна плата?

Заробітна плата дає людині змогу отримувати різні блага: товари, послуги, необхідні для життя робітника і членів його родини.

2.  Розглянь схему, яка допоможе зрозуміти для чого людині необхідна заробітна плата.


заробітна плата


Заробітна плата повинна бути такою, щоб можна було за все це сплатити та заощадити. <u</u>

Подумай! Якого виду є праця швачки, токаря? В чому виражається продуктивність їх праці? Якого виду є праця вчителя, лікаря, бібліотекаря? В чому виражається продуктивність їх праці? Чи можливо порівняти продуктивність праці вчителя, швачки, лікаря тощо?


Як тоді можна підрахувати заробітну плату?

Існують дві форми заробітної плати.

дві форми заробітної плати

3. Подумай і визнач форму заробітної плати. Доведи свою думку,


1. Для будівництва дому господар найняв будівельника, який запропонував заплатити за кожні 100 покладені цеглини - 10 грн.

Форма заробітної плати:___________________________________


2. Дуже часто можна прочитати об'яви: „ Потрібна няня для маленької дитинки. Плата - 3 грн. за 1 годину."

Форма заробітної плат:____________________________________
Чи завжди люди можуть працювати та отримувати заробітну плату?


Безробіття -економічне явище, при якому частина населення не може застосувати свою робочу силу, стає „зайвим" населенням - безробітним. Попит на робочу силу менше, ніж пропозиція.


4. Розв'яжи задачі.

Задача 1.

За виготовлення 3 комплектів меблів робітник отримав заробітну плату 270 грн. Яку заробітну плату отримає робітник за виготовлення 7 комплектів меблів?

Форма заробітної плати:___________________________________


Задача 2.

Три будівника будували дім, отримуючи однакову денну зарплату. Перший робітник працював 5 днів, другий 2 дні/а третій - 3 дні. Яку заробітну плату отримав кожний з них, якщо всім їм заплатили 1000 грн?

Форма заробітної плати:___________________________________

Наведи свої приклади заробітної плати:

погодинної________________________________________________

відрядної_________________________________________________


Склади і розв'яжи подібні задачі. Визнач форму заробітної плати.

Задача 1._________________________________________________

Форма заробітної плати:_____________________________________

Задача 2.__________________________________________________

Форма заробітної плати:_____________________________________


О.Варецька, Робочий зошит з економіки, 3 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів

Електронні видання безкоштовно, уроки економіки онлайн, календарний план згідно шкільної програми, безкоштовні підручники, завдання школяру 3 класу, курси учителю економіки

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.