KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 29. Продовження роду. Біосоціальна основа створення сім”ї

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Продовження роду. Біосоціальна осонова створення сім'ї

ПРОДОВЖЕННЯ РОДУ.   БІОСОЦІАЛЬНА ОСНОВА СТВОРЕННЯ СІМ'Ї
Пригадайте! Що таке рід, родина?
Однією з умов існування і процвітання будь-якого біологічного виду є здатність відтворювати нащадків. Людина також біологічний вид, тому продовження роду є її природною потребою. Розмноження у людини багато в чому подібне до розмноження у високоор-ганізованих ссавців. Після запліднення яйцеклітини сперматозоїдом утворюється зигота, що дає початок новому організмові.
Однак людина не тільки біологічна, а й соціальна істота. Це зумовлено тим, що її еволюція відбувалась у напрямі розвитку головного мозку, зокрема вищої нервової діяльності. Тому людині потрібен досить тривалий час для одержання відповідних знань, навичок, досвіду, щоб стати повноцінною зрілою особистістю. Опанувати ці знання вона може тільки в людському суспільстві, яке за всю свою історію сформувало певні норми співжиття, що забезпечують його виживання в складних умовах довкілля. Ці норми позначились на виявленні всіх біологічних потреб людини, зокрема і на статевих.
Одним із величезних досягнень соціальної еволюції людини стала поява кохання - надзвичайно сильного почуття, що емоційно забарвлює статевий потяг людини, спрямовуючи його на конкретну особу. Кохання допомагає людині побачити в коханій людині саме ті риси характеру, які вона найбільше цінує.
Що таке кохання? Відповідь на це запитання люди намагаються знайти впродовж багатьох епох. З розвитком суспільства ускладнювалася соціальна природа людини і відповідно формувалися сексуальні стосунки. Кохання завжди було і є вічним сюжетом для мистецтва. У більшості шедеврів світової й вітчизняної літератури воно зображене як почуття, що облагороджує людину, пробуджує в ній високі поривання і спонукає на самовіддані і безкорисливі вчинки.
Проте одностайної думки щодо виникнення і визначення кохання ще й досі немає, оскільки це почуття глибоко інтимне, індивідуальне і виражається у кожної конкретної людини залежно від її рис характеру та світосприйняття. Є люди, які вважають кохання скороминучим почуттям, а є прихильники думки про вічне кохання, яке дає творчу енергію, сили для подолання труднощів. Усі ці люди по-своєму праві. Так, якщо в коханні переважає егоїзм, воно дійсно приречене на скороминучість. Коли ж людина, котра кохає, із стану «для себе» переходить у стан «для тебе», руйнуються «перегородки» егоїзму, розвивається нове світосприйняття, відкривається безмірна цінність людської особистості. Таке кохання може тривати довго, з віком набуваючи нових якостей. Коли на такому коханні ґрунтується шлюб, то створюються максимально сприятливі умови для розкриття найцінніших якостей особистості кожного з подружжя, а також ідеальний мікроклімат для виховання дітей.
Що таке дружба? У підлітковому, юнацькому віці увага однієї статі до іншої виявляється у звичайному спілкуванні, яке іноді переростає у дружбу. Як визначають сучасні тлумачні словники, дружба - це близькі стосунки, які ґрунтуються на спільності інтересів, довірі, прихильності, взаємодопомозі, щирості. Проте коли стосунки стають глибшими й інтимніши-ми, що передбачають не лише взаємодопомогу, а й духовну близькість, виникає потяг до людини протилежної статі, часто до кінця не усвідомлений. У такому разі дружба може перерости в кохання. Іноді потреба в дружбі з людиною протилежної статі може бути і ознакою кохання.
Вже в підлітковому періоді спостерігається орієнтація на спілкування з представниками протилежної статі. У хлопчиків і дівчаток з'являються спільні інтереси. Співвідношення дружби і кохання в юності є складною проблемою. Провести чітку межу тут важко. Важливо, коли ці два почуття - дружба і кохання тісно поєднані між собою. У юнаків і дівчат, як і в дорослих, ці почуття індивідуальні й багатогранні.
Важливу роль у стосунках між юнаком і дівчиною відіграє уявлення про те, якою має бути кохана людина. В юнацький період ми, як правило, ідеалізуємо людину, якою захоплюємося, шукаємо саме ту, яка б максимально відповідала створеному нами ж образу. Цей образ здебільшого доволі розпливчастий, із завищеною оцінкою якостей, які в житті не вельми значущі. Водночас важливі якості особистості часто не усвідомлюються, їхнє значення виявляється лише у тривалому спілкуванні. Тому у цей невизначений для особистості період не варто поспішати вступати у статеві контакти.
Чому нині так гостро постає питання раннього статевого дозрівання? Раннє статеве дозрівання пов'язане з явищем акселерації (від лат. акселератів - прискорення) - прискоренням темпів росту і розвитку дітей та підлітків кожного наступного покоління порівняно з попереднім. Це біологічний фактор, на який не зважати не можна. Еротична інформація, яку несуть сучасні телебачення, театр, книги, впливає на фізіологічно вже сформований, але психологічно ще не підготовлений організм. І мало хто з юнаків та дівчат усвідомлює, що статева зрілість настає раніше, ніж повне дозрівання організму, тому ранні статеві стосунки обтяжують організм діяльністю, яку йому не так легко подужати. Адже, з фізіологічної точки зору, репродуктивна функція не властива юності та періоду дозрівання. У цей час молода людина формується як особистість і для гармонійного розвитку їй необхідний запас сил.
У чому небезпека раннього статевого життя? Під час статевого дозрівання хлопчикам властива так звана гіперсексуальність, спричинена надмірним викидом у кров статевих гормонів. Це часто спонукає підлітків до статевих контактів із дівчатами. У дівчат подібної потреби ще немає. їх більше приваблює романтичний бік стосунків з юнаками. Однак деякі з дівчат поступаються домаганням хлопця, помилково боячись втратити того, в кого закохані. (Слід навчитись відрізняти кохання від закоханості - нетривалого почуття захоплення якоюсь людиною.) Дуже часто підлітки вступають у статевий контакт під впливом алкоголю чи наркотиків, які руйнують захисний механізм контролю кори великого мозку над біологічними інстинктами, а отже, над поведінкою людини.
Небезпекою раннього статевого життя є можливість захворіти на венеричні хвороби і небажана вагітність. І хвороби, і вагітність - це надто велике навантаження на молодий незрілий організм. А перший аборт у підлітковому віці майже завжди призводить до безпліддя. Ось чому юнакам і дівчатам необхідно стримувати себе від передчасних статевих контактів. Енергію в цьому віці краще використати на навчання, заняття спортом, мистецтвом, збагачення інтелектуального багажу. Адже досвід людства свідчить, що обмеженість інтересів нерідко призводить до спотворення сексуальних потягів.
Що є біосоціальною основою створення сім'ї? Статеві стосунки людей - найінтимніша сфера людських взаємин. Це біологічна основа сім'ї. Культура сексуальних стосунків базується на знаннях про складну репродуктивну систему, а також психології жінки і чоловіка, певних морально-етичних норм. Рано чи пізно перед кожною людиною постає запитання: з ким одружитися, щоб народити дітей і прожити разом усе життя?
Шлюб - це узаконений державою рівноправний союз двох дорослих людей, здатних створити сім'ю, щоб народити, разом доглянути і виховати дітей до повноліття; пройти життя разом, поділяючи між собою не тільки радощі, а й труднощі. Пам'ятайте, що доля шлюбу залежатиме від вашої поведінки. Лише кохання, взаємна повага, спільні інтереси і цілі, здатність до співпереживання створять міцну основу для вашої родини.
1.    Розкрийте біологічну і соціальну суть поняття «кохання».
2.    Що таке дружба? Чим вона відрізняється від кохання?
3.    Які можливі наслідки раннього статевого життя?

4. У чому полягає основа створення сім'ї?

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Книги, підручники біології, плани уроків з біології, домашня робота запитання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.