KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 38. Практична робота № 17: Складання програм з розгалуженням та присвоюваннями

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Практична робота № 17: "Складання програм з розгалуженням та присвоюваннями"

Запитання та завдання


1. Назвіть команди перевірки умови виконавця Восьминіжка. Поясніть їх виконання.
2. У чому відмінність результатів виконання команд перевірки умови виконавця Восьминіжка від результатів виконання інших його команд?
3. Наведіть приклад команди розгалуження для Восьминіжки. Поясніть її виконання.
4. Поясніть різницю між повною і неповною формою команди розгалуження.
5. Наведіть блок-схеми загального виду повної і неповної форм команди розгалуження. Поясніть, як виконується кожна з них.
6. Чи може в команді розгалуження після виконання команди перевірки умови більше не виконуватися жодна команда? Якщо так, наведіть приклади.
7. Восьминіжка стоїть у крайній зліва клітинці горизонтального коридору заданої довжини. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона зафарбує незафарбовані клітинки коридору.
8. На полі Восьминіжки немає стін. Серед восьми клітинок, які знаходяться праворуч від Восьминіжки, є зафарбовані. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона зафарбує клітинки над і під зафарбованими.
9. Восьминіжка стоїть у лівому нижньому куті прямокутної ділянки заданих розмірів, обмеженої з усіх боків перешкодами. Уздовж перешкод є зафарбовані клітинки. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона зафарбує незафарбовані клітинки уздовж перешкод.
10. Восьминіжка стоїть у лівому нижньому куті прямокутної ділянки заданих розмірів, обмеженої з усіх боків перешкодами. Усередині ділянки є зафарбовані клітинки. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона зафарбує всі незафарбовані клітинки ділянки.
11. Визначте значення змінних у результаті виконання кожної з наведених послідовностей команд:
а) а := 5; b := 3; а:=12; а := О;
b := b-а.
б) а := 3; b:=10;
b := а;
а := а-b,
В) а : = 5; b := 4; С := а+b; С:=С/10.
Г)Х:= 12; У:=-10; І := Х+У; X := і;
Д) С := 3; С := 2*С; С := С*С.
12. Змінна х має значення 10. 7ому буде дорівнювати значення цієї змінної після виконання команд:
а)Х:=2; б)Х:=Х + 5; в) у := х?
13. Яке значення мала змінна х до виконання наведених команд або послідовності команд, якщо після виконання кожної з них її значення стало дорівнювати 1?
а)Х:=Х+5;      б)  X   :=   -X;      в) У := X;      г)у:=1;     д) у := X; X := X + у; X := у.
14. Після виконання яках з наведених послідовностей команд змінні. та у обміняються своїми значеннями? Якщо вам складно зробиш висновок,розгляньте конкретні значення змінних   та   .
а) X := У; У :=Х; У:=1;
б)Г:=Х; X := У; X := Х-У;
в) X := X + У; У := X - У; X := У;
г) і := X; У:=і.
15. Порівняйте початкове і кінцеве значення змінної   при виконані наведених послідовностей команд:
а) С := С + 3; к := С - 3; С := С - к;
б) С := С*2; У := С/2 С := С-у.
16. Запишіть відповідні команди присвоювання:
а) збільшити значення змінної х на 1; на 5; на 7; на 12;
б) зменшити значення змінної   на 2; на 7; на 20;
в) помножити поточне значення змінної   на 3; на 5; на 10;
г) поділити поточне значення змінної і на 4; на 2.
17. Учень складав алгоритм, який підраховує кількість зафарбованих
клітинок, і забув включити до нього перед командою циклу команду кількість := О. Поясніть, що відбуватиметься при цьому.
18. Учень складав алгоритм, який підраховує кількість зафарбованих клітинок, і включив команду кілі до тіла циклу. Поясніть, що відбуватиметься при цьому.
19. Восьминіжка стоїть перед горизонтальним коридором вліво заданої довжини. Складіть алгоритм, у якому порівнюються кількості зафарбованих і незафарбованих клітинок у цьому коридорі.
20. Воі стоїть між двома горизонтальними коридорами ві-
домої довжини. Складіть алгоритм, у якому порівнюються кількості зафарбованих клітинок у цих коридорах.
21. Восьм [ніжка стоїть на відстані 5 клітинок від перешкоди, яка зна-
ходиться праворуч від неї. Деякі клітинки між нею і перешкодою зафарбовані. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона зафарбує за перешкодою стільки клітинок підряд, скільки зафарбованих клітинок між нею і перешкодою.
22. Восьм ніжка стоїть зліва від горизонтальної стіни перешкод за-
даної довжини. Складіть алгоритм, у якому порівнюється кількість зафарбованих клітинок над стіною і під стіною.
23. Восьминіжка стоїть у лівому нижньому куті прямокутної ді ляпки заданих розмірів, обмеженої з усіх боків перешкодами. Уздовж перешкод є зафарбовані клітинки. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона визначить кількість зафарбованих клітинок.
24. Восьминіжка стоїть у лівому нижньому куті прямокутної ділянки заданих розмірів, обмеженої з усіх боків перешкодами. Усередині ділянки є зафарбовані клітинки. Складіть алгоритм, у результаті виконання якого вона визначить кількість зафарбованих клітинок.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Підручники інформатики скачати безкоштовно, онлайн уроки, реферати, домашнє завдання запитання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.