KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 40. Еволюція людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Еволюція людина


ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ
 
Які якісні особливості еволюції людини? У питаннях антропогенезу ще не все цілком з'ясовано: невідомі його окремі ланки, не всі антропологи однаково оцінюють роль деяких форм. Проте дані порівняльної анатомії, палеонтології та сучасних генетичних досліджень переконливо свідчать про походження людини від предкових форм із ряду Примати.
Щоб зрозуміти шлях розвитку людини до її сучасного стану, недостатньо враховувати лише біологічні закономірності. Поява людини як біологічного виду якісно відрізняється від процесів виникнення нових видів у тварин. Найважливіша відміна полягає в тому, що еволюція людини відбувалася не тільки під впливом біологічних, а й соціальних факторів.
Становлення людини здійснювалось поступово через низку послідовних стадій. Якщо тварини пристосувались до природних умов завдяки змінам у їхньому організмі, то людина пристосовується до умов довкілля, користуючись знаряддями праці, вогнем, виготовляючи одяг, будуючи житло.
Зі зменшенням ролі біологічних факторів для еволюції людини зростає значення соціальних факторів. Здатність до трудової діяльності, абстрактного мислення і членороздільної мови виникла й удосконалювалась як специфічна властивість Людини розумної в результаті впливу колективного способу життя на багато поколінь наших предків (тобто сформувалася у філогенезі). Проте ця якість не закріпилась у генотипі і формується у кожної сучасної людини в процесі її індивідуального розвитку (онтогенезі) тільки під впливом виховання і навчання. Велике значення для соціальної еволюції людини мала поява альтруїстичних тенденцій - турбота про літніх людей, жінок і дітей. Це сприяло розширенню інтелекту людини.
Із появою на Землі Людини розумної її еволюція як біологічного виду значно уповільнилася. Все більша незалежність її від навколишньої природи, створення штучного середовища, виникнення суспільства привели до того, що біологічна еволюція людини майже припинилась.  Проте  не  слід  думати,   що  людське суспільство повністю позбавлене біологічних закономірностей. Так, у людей деяких районів земної кулі виробилась стійкість до ендемічних хвороб. Наприклад, у європейців кір перебігає набагато легше, ніж у народів Полінезії, які зіткнулись з цією інфекцією тільки після колонізації їхніх островів переселенцями із Європи. У Центральній Азії дуже рідко трапляється І група крові, а частіше - III. Виявилося, що це пов'язано з епідеміями чуми, які часто спалахували у минулому. У людей з І групою крові опірність організму до чумних бактерій знижена. Тому у місцях, де часто були спустошувальні епідемії цієї хвороби, різко зменшилась кількість людей з цією групою крові. Найбільша частота І групи крові виявляється в Америці, де чума вперше з'явилась у XIX столітті, а також у Австралії та Новій Зеландії, де не було масових випадків захворювання. На розподіл груп крові у різних регіонах вплинула й інша колись поширена інфекція - віспа (нині майже повністю ліквідована на всій земнійкулі). Особи, які мали І групу крові, сприйнятливіші до вірусу віспи, частіше хворіли у тяжкій формі.   

1. Які якісні особливості має еволюція людини?

2. До якого етапу розвитку еволюція людини залежала від умов зовнішнього середовища?

3. Які соціальні фактори відіграли основну роль в антропогенезі?

4. Яким чином виникає стійкість до ендемічних хвороб?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Плани уроків з біології, конспекти, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, конспекти, реферати


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.