KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 44. Практична робота № 20: Преобразование та об'єднання об'єктів

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Намалюйте прямокутник. Перемістіть об'єкт таким чином, щоб його центр знаходився у лівій нижній вершині робочої сторінки.
2. Намалюйте п'ятикутник. Перемістіть центр його дубліката відносно поточного положення об'єкта на:
а) 40 міліметрів по горизонталі;
б) 60 міліметрів по горизонталі та по вертикалі.
3. Намалюйте трикутник. Поверніть його дублікат на 45°, установивши координати центра повороту: 0 мм - по горизонталі та 300 мм -по вертикалі.
4. Намалюйте еліпс. Виберіть на вкладці іі нернч гь такі перемикачі, щоб створити запропоновані малюнки.
5. Намалюйте круг діаметром 250 мм. Використовуючи вкладку Размер, зменшуйте кожну наступну копію на 50 мм та послідовно зафарбовуйте чорним та жовтим кольорами. У центрі розташуйте червоний круг діаметром 10 мм.
Inf 7 48.jpeg
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Яке призначення діалогового вікна Преобразование?
2. Які вкладки містить вікно Преобразование?
3. Як змінити місцезнаходження вибраного об'єкта?
4. Для чого використовується прапорець Относительное?
5. Як виконати поворот об'єкта на 90 ?
6. Як зменшити розмір об'єкта по вертикалі та збільшити його розмір по горизонталі?
7. Як створити дублікат об'єкта із заданими розмірами?
8. Яке  призначення  перемикачів, розташованих  на  вкладці Повернуть?
9. Що дозволяють робити елементи  керування вкладки Масштаб и отражение?
10. Як зменшити розмір об'єкта по вертикалі чи горизонталі, використовуючи вкладку Масштаб и отражение?
11. До чого призведе вибір одного з дев'яти перемикачів та кнопки Применить к копни вкладки Размер?
12. Подивіться уважно на малюнки. У лівій частині розташовані початкові об'єкти. У правій - результати:
а) повороту трикутника;
б) зміни розмірів та положення квадрата;
в) масштабування та відображення еліпса. Створіть запропоновані малюнки.
Inf 7 49.jpeg 

Способи об'єднання об'єктів


1. Як виділити кілька об'єктів?
2. Для чого можна використовувати виділення кількох об'єктів?
3. Як об'єднати об'єкти в групу?

У СоrelDraw існує три способи об'єднання кількох об'єктів: групування, комбінування та зварювання.
Групування
У 6-му класі ви навчились групувати об'єкти, використовуючи команду Сгруппировать меню Упорядочить.

Inf 7 50.jpeg
Об'єднані в групу окремі об'єкти утворюють єдиний об'єкт. Будь-яке перетворення застосовується відразу до всіх складових частин групи.
Згруповані об'єкти легко розгрупувати командою Отменить группировку меню Упорядочить.
Комбінування
При цьому способі об'єднання виділені об'єкти зливаються в новий об'єкт, який має єдиний контур та одну заливку. Для комбінування об'єктів слід вибрати команду Объединить  меню Упорядочить. Об'єкт, що був виділений останнім, визначає значення параметрів контуру та заливки.
 
Скомбіновані об'єкти можна роз'єднати командою Разъединить меню Упорядочить, але вони не зберігають при цьому початкові значення своїх властивостей.
Застосовуючи до об'єктів спосіб комбінування, можна отримувати цікаві малюнки.
Зверніть увагу на те, що при комбінуванні контури об'єктів зберігаться, а загальні частини об'єктів стають прозорими, тобто крізь них видно колір фону, на якому вони розташовані.
Зварювання
При цьому способі об'єднання контури об'єктів не зберігаються, залишається тільки зовнішній контур та знищуються всі внутрішні межі. Для зварювання об'єктів потрібно вибрати команду Объединить підменю Формирование меню Уиорядочить. Об'єкт, виділений останнім, визначає значення параметрів контуру та заливки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Намалюйте олімпійську емблему за допомогою п'яти рівних кіл різного кольору.
 Inf 7 51.jpeg
2. Згрупуйте всі об'єкти.
З. Змініть розмір і пропорцію олімпійської емблеми.
4. Розмістіть   емблему   на олімпійському прапорі.
5. Створіть об'єкти, зображені на малюнку.
а) Намалюйте чотирикутну зірку. Кілька разів застосуйте до копії цього об'єкта поворот на 20 градусів. Скомбінуйте одержані об'єкти.
б) Повторіть ці дії для еліпса.
в) Повторіть ці дії для прямокутника.
 Inf 7 52.jpeg

Inf 7 53.jpeg
6. Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку. Застосуйте при створенні цих об'єктів об'єднання способом зварювання.
7. Намалюйте ключ за таким алгоритмом:
1. Намалюйте еліпс.
2. Створіть дублікат еліпса меншого розміру.
3. Вирівняйте центри обох об'єктів по вертикалі та по горизонталі.
4. Скомбінуйте Об'єкти для Створення отвору.
5. Намалюйте прямокутник.
6. Вирівняйте центри скомбінованого об'єкта й прямокутника по вертикалі.
7. Об'єднайте ці об'єкти способом зварювання.
8. Намалюйте замкнуті ламані лінії праворуч та ліворуч від заготовки ключа.
9. Об'єднайте ці об'єкти способом зварювання.
10. Залийте ключ градієнтною заливкою.
11. Збережіть малюнок у власній папці у файлі з іменем Ключ.
 Inf 7 54.jpeg
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Які є способи об'єднання об'єктів?
2. Чим відрізняються результати операцій групування та комбіну вання?
3. У яких випадках застосовують спосіб зварювання об'єктів?
4. Подивіться уважно на малюнок. У верхній частині малюнка розташовані початкові об'єкти.
а, б, в — результати застосування для об'єднання цих об'єктів способів групування, комбінування та зварювання.

Inf 7 55.jpeg
Визначте, який малюнок відповідає якому з цих способів.

5. Створіть запропоновані малюнки

Inf 7 56.jpeg

Inf-7 57.jpeg


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими