KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 44. Практична робота № 20: Преобразование та об'єднання об'єктів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 7 клас>>Інформатика: Практична робота № 20: Преобразование та об'єднання об'єктів

Практична робота № 20: "Преобразование та об'єднання об'єктів"

1. Намалюйте прямокутник. Перемістіть об'єкт таким чином, щоб його центр знаходився у лівій нижній вершині робочої сторінки.
2. Намалюйте п'ятикутник. Перемістіть центр його дубліката відносно поточного положення об'єкта на:
а) 40 міліметрів по горизонталі;
б) 60 міліметрів по горизонталі та по вертикалі.
3. Намалюйте трикутник. Поверніть його дублікат на 45°, установивши координати центра повороту: 0 мм - по горизонталі та 300 мм -по вертикалі.
4. Намалюйте еліпс. Виберіть на вкладці іі нернч гь такіперемикачі, щоб створити запропоновані малюнки.
5. Намалюйте круг діаметром 250 мм. Використовуючи вкладку Размер, зменшуйте кожну наступну копію на 50 мм та послідовно зафарбовуйте чорним та жовтим кольорами. У центрі розташуйте червоний круг діаметром 10 мм.
Виберіть на вкладці іі нернч гь такі перемикачі, щоб створити запропоновані малюнки

Запитання та завдання

1. Яке призначення діалогового вікна Преобразование?
2. Які вкладки містить вікно
Преобразование?
3. Як змінити місцезнаходження вибраного об'єкта?
4. Для чого використовується прапорець Относительное?
5. Як виконати поворот об'єкта на 90 ?
6. Як зменшити розмір об'єкта по вертикалі та збільшити його розмір по горизонталі?
7. Як створити дублікат об'єкта із заданими розмірами?
8. Яке  призначення  перемикачів, розташованих  на  вкладці Повернуть?
9. Що дозволяють робити елементи  керування вкладки Масштаб и отражение?
10. Як зменшити розмір об'єкта по вертикалі чи горизонталі, використовуючи вкладку Масштаб и отражение?
11. До чого призведе вибір одного з дев'яти перемикачів та кнопки Применить к копни вкладки Размер?

12. Подивіться уважно на малюнки. У лівій частині розташовані початкові об'єкти. У правій - результати:
а) повороту трикутника;
б) зміни розмірів та положення квадрата;
в) масштабування та відображення еліпса. Створіть запропоновані малюнки.
Створіть запропоновані малюнки. 

Способи об'єднання об'єктів


1. Як виділити кілька об'єктів?
2. Для чого можна використовувати виділення кількох об'єктів?
3. Як об'єднати об'єкти в групу?

У СоrelDraw існує три способи об'єднання кількох об'єктів: групування, комбінування та зварювання.
Групування
У 6-му класі ви навчились групувати об'єкти, використовуючи команду Сгруппировать меню Упорядочить.

Створіть запропоновані малюнки.

Об'єднані в групу окремі об'єкти утворюють єдиний об'єкт. Будь-яке перетворення застосовується відразу до всіх складових частин групи.
Згруповані об'єкти легко розгрупувати командою Отменить группировку меню Упорядочить.
Комбінування
При цьому способі об'єднання виділені об'єкти зливаються в новий об'єкт, який має єдиний контур та одну заливку. Для комбінування об'єктів слід вибрати команду Объединить  меню Упорядочить. Об'єкт, що був виділений останнім, визначає значення параметрів контуру та заливки.
 
Скомбіновані об'єкти можна роз'єднати командою Разъединить меню Упорядочить, але вони не зберігають при цьому початкові значення своїх властивостей.
Застосовуючи до об'єктів спосіб комбінування, можна отримувати цікаві малюнки.
Зверніть увагу на те, що при комбінуванні контури об'єктів зберігаться, а загальні частини об'єктів стають прозорими, тобто крізь них видно колір фону, на якому вони розташовані.
Зварювання
При цьому способі об'єднання контури об'єктів не зберігаються, залишається тільки зовнішній контур та знищуються всі внутрішні межі. Для зварювання об'єктів потрібно вибрати команду Объединить підменю Формирование меню Уиорядочить. Об'єкт, виділений останнім, визначає значення параметрів контуру та заливки.


1. Намалюйте олімпійську емблему за допомогою п'яти рівних кіл різного кольору.
 Намалюйте олімпійську емблему за допомогою п'яти рівних кіл різного кольору

2. Згрупуйте всі об'єкти.
З. Змініть розмір і пропорцію олімпійської емблеми.
4. Розмістіть   емблему   на олімпійському прапорі.
5. Створіть об'єкти, зображені на малюнку.
а) Намалюйте чотирикутну зірку. Кілька разів застосуйте до копії цього об'єкта поворот на 20 градусів. Скомбінуйте одержані об'єкти.
б) Повторіть ці дії для еліпса.
в) Повторіть ці дії для прямокутника.
 Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку.

Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку.
6. Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку. Застосуйте при створенні цих об'єктів об'єднання способом зварювання.
7. Намалюйте ключ за таким алгоритмом:
1. Намалюйте еліпс.
2. Створіть дублікат еліпса меншого розміру.
3. Вирівняйте центри обох об'єктів по вертикалі та по горизонталі.
4. Скомбінуйте Об'єкти для Створення отвору.
5. Намалюйте прямокутник.
6. Вирівняйте центри скомбінованого об'єкта й прямокутника по вертикалі.
7. Об'єднайте ці об'єкти способом зварювання.
8. Намалюйте замкнуті ламані лінії праворуч та ліворуч від заготовки ключа.
9. Об'єднайте ці об'єкти способом зварювання.
10. Залийте ключ градієнтною заливкою.
11. Збережіть малюнок у власній папці у файлі з іменем Ключ.
 Збережіть малюнок у власній папці у файлі з іменем Ключ.

1. Які є способи об'єднання об'єктів?
2. Чим відрізняються результати операцій групування та комбіну вання?
3. У яких випадках застосовують спосіб зварювання об'єктів?

4. Подивіться уважно на малюнок. У верхній частині малюнка розташовані початкові об'єкти.
а, б, в — результати застосування для об'єднання цих об'єктів способів групування, комбінування та зварювання.

Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку.
Визначте, який малюнок відповідає якому з цих способів.

5. Створіть запропоновані малюнки

Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку.

Створіть із простих геометричних фігур об'єкти, зображені на малюнку.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Домашня робота, реферати інформатики, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти, шкільний план, відкритий урок з інформатики


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.